B.I.D. services
kostkaProgram


4. Slovak Emission Trading


16. februara 2017, hotel Apollo, Bratislava
Registrácia od: 8,30 hod. 
Začiatok konferencie: 9,00 hod. 
Koniec konferencie: cca 15,00 hod. 

Moderuje: Ján Pišta, poradca v energetike, JPX, s.r.o.

9.00 hod. Otvorenie konferencie
9.10 hod. 
Novinky v klimaticko - energetickej politike z pohľadu SR 
Miloš Grajcar, riaditeľ odboru obchodovania s emisnými kvótami, Ministerstvo životného prostredia SR

9.40 hod. 
Revízia EÚ ETS pre 4. obchodovacie obdobie
Natália Broošová, odbor obchodovanie s emisnými kvótami, Ministerstvo životného prostredia SR

10.40 hod.  
Pohľad slovenského chemického priemyslu na revíziu EU ETS pre 4. obchodovacie obdobie 
Radoslav Jonáš, Korporátny riaditeľ pre stratégiu a udržateľný rozvoj, Energochemica Trading, a.s. 
10.50 hod. 
Pohľad zástupca papierenského priemyslu na reformu EU ETS
Ján Fris, Energy Development Manager, Mondi SCP, a.s.

Diskusia – Aké dopady bude mať revízia EU ETS na slovenský priemysel? Prinesie pripravovaná revízia motiváciu priemyslu znižovať emisie CO2 a investovať do inovácií? Aká je budúcnosť systému EU ETS?  
Peter Mosny, Manager Power Engineering, CO2 Legislation and EU ETS Strategy, U. S. Steel Košice, s.r.o. 

11.30 hod. Prestávka na kávu 

12.00 hod.  
Faktory ovplyvňujúce trh CO2 – mýty a realita
Nelly Piralkova, obchodník pre Slovensko, Saga Commodities

12.30 hod.
Novinky v registri emisných kvót
Miroslav Hrobák, Unit Manager, ICZ Slovakia

13.00 hod.  
Financovanie projektov vedúcich k zníženiu emisií CO2 pomocou programu SlovSEFF III
Róbert Máček, riaditeľ, Enviros, s.r.o., Bratislava

13.30 hod. 
Vývoj emisií skleníkových plynov v sektoroch riadených smernicou o EÚ ETS
Janka Szemesová, koordinátor NIS, odbor Emisie a biopalivá, Slovenský hydrometeorologický ústav

14.00 hod. Spoločný obed

15.00 hod. Záver konferenciePREDOŠLÉ AKCIE:


Spoločnosť B.I.D. services usporadúva konferencie k téme Emission Trading už od roku 2003. V decembri 2016 prebehlo už 26. pokračovanie konferencie Emission Trading v Prahe! Na Slovensku sme prvú konferenciu usporiadali v roku 2014
    
   


Napsali o nás: 

4. Slovak Emission Trading
Program
Download
Sbornik
<<    05 / 2017    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31