B.I.D. services
kostkaProgram


Aktuální otázky vodohospodářské:


polutanty moderní doby


Místo konání: Novotného lávka 5, Praha 1
Místnost: 319
Datum: 1. listopadu 2017
Registrace: od 8:30 hod.
Zahájení konference: 9:00 hod.
Předpokládaný konec: 16:00 hod.

konferenci moderuje: RNDr. Josef K. Fuksa CSc., Odbor technologie vody a odpadů, VÚV


Znečišťování životního prostředí - obecný vývoj a co můžeme čekat
RNDr. Josef K. Fuksa CSc., Odbor technologie vody a odpadů, VÚV


Zdroje, transport a efekty farmaceuticky účinných látek a jejich metabolitů ve vodním prostředí

doc. Mgr. Roman Grabic, Ph. D., Laboratoř environmentální chemie a biochemie, FROV, JČU


Monitoring pesticidů a léčiv v povrchových vodách

RNDr. Marek Liška, Ph. D., Povodí Vltavy s.p., Praha


Rezidua farmak a produktů osobní péče v ekosystému

doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc., Katedra organické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova


Výskyt specifických polutantů ve vodách z pohledu provozovatele vodohospodářské infrastruktury

Ing. Filip Wanner, Ph. D., SOVAK ČR, Ing. Ondřej Beneš, Ph. D., MBA, LL.M:, obchodní ředitel Veolia

Významné polutanty podzemních vod
Mgr. Vít Kodeš, Ph. D., Odbor jakosti vody, ČHMÚ

Principy zařazování nových látek na "watchlist"
Mgr. Martin Pták, Odbor ochrany vod, MŽPAktuální otázky vodohospodářské: Polutanty moderní doby
Program
Prednasejici
General Information
Download
Fee
Online registration
<<    07 / 2018    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31