B.I.D. services
kostkaAktuální otázky vodohospodářské: sucho a vodní cesty v ČR

V posledních letech dopadá sucho na českou krajinu se stále větší intenzitou. Přitom voda je jeden z nejcennějších přírodních zdrojů a její nedostatek nám způsobuje vážné problémy. Špatným hospodařením s vodou v krajině - rozsáhlými melioračními zásahy, napřimováním říčních koryt, vysoušením mokřadů a dalšími zásahy člověka, půda ztratila svoji regulační schopnost a nastaly problémy se zadržováním vody v krajině. Proto dnes spolu se změnou klimatu čím dál více čelíme extrémům počasí v podobě povodní a sucha.

Na nových „suchých“ paragrafech pracuje ministerstvo zemědělství ve spolupráci s resortem životního prostředí. Ještě letos má být připraven zákon, který bude definovat tři stupně ohrožení suchem a tomu odpovídající opatření, kdy v nejzazší variantě mimořádného dlouhotrvajícího sucha by dolehlo omezení i na veřejný vodovod.


Odpolední blok se bude zabývat odvětvím vodní dopravy v ČR. To prošlo v uplynulých letech poměrně složitým vývojem. Navzdory tomu ve vnitrozemské vodní dopravě přetrvává dlouhodobě kritický stav. Plavební podmínky na českých řekách se postupně zhoršovaly a to zejména na nejdůležitější řece Labi.  Z důvodu nesplavnosti nebo omezené splavnosti této vodní cesty nemohou provozovatelé vodní dopravy efektivně vykonávat svoji činnost. Splavnost Labe se poslední roky pohybuje na nejhorších hodnotách za sledovanou historii.

Známým problémem je například úsek u státní hranice s Německem, který omezuje propojení české říční plavby s přímořskými přístavy. Česká republika se sice zavázala plavební podmínky na českých řekách zlepšit, avšak realizace příslušných projektů a plánovaných investic na řekách se zpožďuje. Ačkoliv se vlády ČR dlouhodobě k podpoře vodní dopravy hlásí, z faktického hlediska se za posledních 25 let nezměnilo téměř nic. Je ještě možné zabránit devastaci vodní dopravy?  Do jaké míry hrozí zánik tohoto tradičního řemesla?


Hlavní témata konference jsou věnována závažným problémům nedostatku vody, krajinnému plánování a potřebným opatřením vedoucím k nápravě současného stavu. Druhá část konference se bude zabývat problematikou vodní dopravy, jejím stavem s přihlédnutím na dlouhodobý podprůměr hladin v řekách.Na setkání se těší
Radek Adámek
manažer konference


Aktuální otázky vodohospodářské: sucho a vodní cesty v ČR
<<    03 / 2018    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mediální partneři:
Edumenu Enviweb
TŘETÍ RUKA TZB - info
Moderní obec