B.I.D. services
kostkaPřednášející
Ing. Libor Prouza
Loyd Group, s. r. o.
Absolvoval magisterské studium v oboru Řídicí a informační systémy na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a bakalářské studium v oboru Automatizace a řídicí technika na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, dříve Vysokého učení technického v Brně.
V letech 1996 – 2000 působil na Státní energetické inspekci Ministerstva průmyslu a obchodu, kde zajišťoval dohled nad podmínkami podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. Od roku 2000 do roku 2011 byl zaměstnán jako konzultant a následně provozní ředitel ve společnosti ENVIROS, s.r.o. V roce 2011 se spolupodílel na založení společnosti LOYD GROUP s.r.o., kde působí jako jednatel společnosti dodnes.
Je energetickým specialistou, ve smyslu ustanovení § 10 odst. (1) písm. a), b), c) a d) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, členem rady Asociace poskytovatelů energetických služeb a členem dozorčí rady Národního energetického klastru.

 
Ing. Vladimír Sochor
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Vladimír Sochor je od června 2015 v pozici ředitele odboru energetické účinnosti a úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracoval v celé řadě míst na provozních a ekonomických pozicích na různých úrovních, a měl také zkušenosti práce v bance. Ve společnosti SEVEn (poradenská společnost v oblasti energetické účinnosti), pracoval poprvé od roku 1994 až do roku 1999. Poté působil ve dvou firmách energetických služeb (SIEMENS a MARTIA). Od roku 2006 pracoval v SEVEn opět. Specializoval se na ekonomické a finanční analýzy projektů v oblasti energetické účinnosti a zabýval se financováním investic do energeticky úsporných projektů. Poslední roky v SEVEn zastával pozici ředitele ekonomického úseku a zároveň byl senior konzultantem v oblasti úspor energie a metody EPC.  Aktuálně je jeho snahou měnit přístup k energetické účinnosti zejména na české scéně z pozice státního úředníka. 

 
Ing. Miroslav Šafařík
PORSENNA, o. p. s.

Narodil se v roce 1971. Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku (1994), dále absolvoval bakalářské a poté i postgraduální studium na provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (1997- 2001). V letech 1993–1996 pracoval v projekční firmě AZ Elektroprojekce, specializace: silnoproudé instalace v obytných budovách a technologických celcích, projektant osvětlení. Od roku 1996 působil jako finanční konzultant a ekonomický poradce. V období 1999 - 2003 pracoval v oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu se specializací na ekonomiku obnovitelných zdrojů a na přípravu Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Od roku 2004 je výkonným ředitelem společnosti PORSENNA o.p.s., která se zaměřuje na propagaci udržitelné energetiky a stavitelství, zavádění energetického managementu a další projekty v oblastech ochrany klimatu a životního prostředí. V letech 2005 – 2008 byl předsedou CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu a dále působí jako externí energetický a ekonomický poradce.
 

 
Ing. Kateřina Vosičková
Magistrát města Prostějova

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc. V průběhu studia získala dva certifikáty Schneider Electric CZ, s.r.o. v oblasti energetického managementu a druhé místo v soutěži energetického managementu spol. Schneider Electric CZ, s.r.o. s prací na téma Nákup komodit prostřednictvím Komoditní burzy. V roce 2016 dokončila magisterské studium na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze obor Veřejná správa a regionální rozvoj. V roce 2011 nastoupila na pozici asistentky vedoucího Odboru správy a údržby majetku města, energetik. V roce 2015 byla pracovní pozice osamostatněna a zaměřena čistě na energetiku. Od roku 2012 se zaměřuje na zavádění energetického managementu na Magistrátu města Prostějova. Do pracovní náplně patří především evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy.
                                           

 
Roman Beneš
Město Kopřivnice

Roman Beneš pracuje na pozici energetik a energetický manager na Městském úřadě Kopřivnice od roku 2008. Předchozích 16 let vykonával funkci energetika v soukromých společnostech. Na městském úřadě Kopřivnice byl u zrodu a zavádění  systému energetického managementu. Vzdělání: vyučen elektromechanik zdravotních přístrojů, SPŠE (výroba, rozvod a užití elektrické energie), pomaturitní specializační sedmi semestrální studium  - průmyslová energetika - energetik specialista.
Město Kopřivnice je od roku 2005 zdravým městem dle MA 21, momentálně kategorie ,,B***" a realizuje tzv. udržitelnou energetiku na majetku města a jeho organizacích dle zásad Udržitelného rozvoje. Město realizuje systém hospodaření s energiemi od prosince 2008, nejdříve dle zásad mezinárodního projektu MODEL, od roku 2015 v souladu s ČSN EN ISO 50001.

 
Energetický management pro veřejnou správu
Program
Prednasejici
General Information
Fee
Online registration
<<    01 / 2018    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Generální partner:
ČEZ ESCO

Hlavní partneři:
MVV Energie
Softlink, s.r.o.

Mediální partneři:
Pro energy nové
MODERNI OBEC
Energie 21
TZB - info
Euractiv
Pro města a obce
Energy-hub
NSZM