B.I.D. services
kostkaPřednášející
RNDr. Pavel Policar MSc.
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.

Pavel Policar je vzděláním vodohospodář. Obor „voda“ pak studoval v Praze a také ve Velké Británii, kde pak patnáct let pracoval ve vedení velkých vodáren. Stal se z něj ve svém oboru špičkový manažer. Své zkušenosti a schopnosti teď investuje do společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Za jeho působení v čele představenstva se firma okresního formátu stala významným hráčem v oblasti vodárenství i v zahraničí.

 
Ing. František Barák
SOVAK ČR

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. V osmdesátých a devadesátých letech minulého století působil na hydrogeologických projektech na Středním východě a v Africe, od roku 1997 pracoval v manažerských pozicích pro vodárenské společnosti Suez a Vivendi v České republice. Od roku 2006 je ředitelem společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. V roce 2007 se stal předsedou představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. 

 
Ing. Jan Kříž
Ministerstvo životního prostředí ČR

Ing. Jan Kříž se narodil v roce 1976 a studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní kariéry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a finančnictvím. Na Ministerstvu životního prostředí pracoval již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka ministra pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů. Je ženatý a má dvě děti.

 
Ing. Želmíra Macková MBA
Ministerstvo zemědělství ČR

Želmíra Macková je vedoucí oddělení analytického a benchmarkingu, odboru dozoru a regulace vodárenství, na Ministerstvu zemědělství. Absolvovala Ekonomickou Univerzitu v Bratislavě (1999) a následně si prohloubila manažerské vzdělání na Brno Business School - Nottingham Trent University (2008). Po ukončení vysokoškolského studia působila v oblasti rizikového kapitálu a spolupracovala se zahraničními venture kapitálovými fondy se zaměřením na investice do životního prostředí v regionu střední Evropy. Z oblasti investiční a konzultační přestoupila do praxe, na pozici výkonné ředitelky komunální vodárenské akciové společnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. (Trenčín, SR), kde působila čtyři roky. Od roku 2011 je člen expertem Asociace pro vodu ČR (CzWA) pro oblast obnovy vodohospodářského majetku.

 
Ing. Jakub Němec
Státní fond životního prostředí

Na současné pozici pracuje Jakub Němec od dubna 2014, v kompetenci OPVI je veškerá problematika související s požadavky Přílohy č. 7 OPŽP na provozování vodohospodářské infrastruktury: např. cenotvorba, implementace nejlepší mezinárodní praxe, problematika zadávání provozních smluv. Před návratem na SFŽP působil v letech 2013 - 2014 ve společnosti eNovation s.r.o., kde pracoval v oblasti veřejných zakázek, kontroly a přípravy projektů OPŽP, OPPI a dalších programů. Otázkami provozování a Přílohy č. 7 se zabývá od svého nástupu na SFŽP v listopadu 2007.

 
Ing. Gabriela Baštářová
Státní fond životního prostředí ČR

Je absolventkou stavební fakulty CVUT Praha, oboru vodní hospodářství a vodní stavby. Před nástupem na SFŽP CR působila 9 let v soukromém sektoru jako senior konsultant při přípravě a následné realizaci infrastrukturních projektů (zejména z oblasti vodního a odpadového hospodářství), financovaných z fondu EU. Má několikaleté zkušenosti v oblasti projektového managementu a projekty metodické podpory (technické a finanční asistence), zejména s přípravou a následnou implementací finančních modelů (FA, CBA) používaných v rámci OPŽP 2007 –2013, včetně zkušeností s vyjednáváním s evropskými konzultanty iniciativy JASPERS. Od 04/ 2014 působí na SFŽP ČR na pozici Vedoucí oddělení monitoringu VH projektů a zároveň řeší agendu, týkající se problematiky udržitelnosti VH projektů pro období OPŽP 2014+.

 
Ing. Pavel Válek
Grant Thornton Advisory

Pavel Válek působí v Grant Thornton Advisory na pozici Partner. Zaměřuje se zejména na poradenství v sektorech veřejných služeb a transakcí. Specializuje se na oblasti: provozování vodovodů a kanalizací, veřejná doprava, odpadové hospodářství, IoT technologie. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti projektového řízení, transakčního poradenství, regulace síťových odvětví, zpracování business plánů, marketingových strategií, výběrových a koncesních řízení, financování start-up projektů. Pravidelně přednáší na významných domácích i mezinárodních konferencích.

 
Ing. Antonín Raizl MBA

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Podniková ekonomika. Při práci ve společnosti EY absolvoval The Katz Executive MBA Worldwide program na University of Pittsburgh. Pracovní zkušenosti získal nejprve v zahraničí, a to při dlouhodobém pobytu v Austrálii či WAT pobytech v USA. Před příchodem do společnosti EY, kde působí od roku 2005, pracoval ve společnostech Roland Berger Strategy Consultants a Unilever. Je členem Project Management Institute a držitel certifikátu Project Management Professional (PMI).

 
Ing. Ondřej Beneš Ph.D.
Veolia

Ondřej Beneš je vrcholovým manažerem akademickým vzděláním a následnou odbornou praxí jak v řídící, tak i technické a ekonomické oblasti. Ve skupině Veolia Voda pracuje od roku 2004, přičemž zastával pozice generálního ředitele Středočeských vodáren, a.s., (2004-2006) a generálního ředitele Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (2007-2008). Od roku 2009 působí jako technický ředitel pro ČR, Slovensko a Polsko. Před svým působením ve skupině Veolia ČR pracoval jako manažer ve vodárenství ve Velké Británii. Je členem představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) a členem dalších českých i mezinárodních profesních organizací.

 
Mgr. Pavel Prokop MBA
Grant Thornton Advisory s.r.o.

V rámci své činnosti se zaměřuje především na strategický rozvoj finančních institucích. Má rozsáhlé zkušenosti s návrhy a implementací opatření v oblasti řízení kvality, rozvoje prodejní sítě, řízení portfolia projektů, digitalizace a on-line prodeje. Během poradenské praxe pracoval na projektech v České republice, Slovensku, Bulharsku a Spojených státech amerických. Vedl projekty jak ve finančním sektoru tak ve výrobě a službách. Pavel má znalosti v rozvoji distribučních sítí, projektového, procesního řízení a řízení lidských zdrojů.

 
Mgr. Richard Otevřel
Havel & Partners s.r.o.

Richard Otevřel je senior advokátem v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS s.r.o s 12 lety praxe v oblasti ochrany osobních údajů, a je uznávaným odborníkem na právní úpravu ochrany soukromí v České republice. Nezávislá mezinárodní publikace Who's Who Legal Richarda od roku 2011 pravidelně řadí mezi odborníky v oblasti práva telekomunikací, médií, informačních technologií a ochrany osobních údajů v České republice. Richard pravidelně poskytuje právní poradenství českým i zahraničním společnostem ohledně ochrany osobních údajů a pomáhá jim nejen nastavit příslušné postupy v této oblasti tak, aby odpovídaly mezinárodnímu standardu, ale též přizpůsobit jejich činnosti týkající se zpracování osobních údajů právnímu prostředí v České republice. Tyto společnosti podnikají v různých oborech a zahrnují internetové platformy a on-line řešení, finančnictví, strojírenství, zdravotnictví a farmaceutický průmysl, a zpracovávají mimořádně velké objemy osobních údajů svých zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků. Richard Otevřel o ochraně osobních údajů přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a přispívá do publikací Global Privacy Book (Aspen Publishers) a Data Protection Laws of the World (Sweet & Maxwell). Rovněž je autorem kapitoly o České republice v publikaci Data Protection & Privacy nakladatelství Sweet & Maxwell.

 
Mgr. Jaroslav Větrovský
město Mladá Vožice

Mgr. Jaroslav Větrovský vystudoval. Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Působil jako učitel a později i jako ředitel ZŠ. V roce 2002 byl zvolen zastupitelstvem města Mladá Vožice jako místostarosta, po volbách v roce 2006 jako starosta. Práce pro město ho obrovsky baví, těší a naplňuje.

 
Financování vodárenské infrastruktury 2018
Program
Prednasejici
General Information
Fee
Online registration
Soutěž
<<    09 / 2018    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Partneři konference
Grant Thornton
Veolia
IOT WATER
Ernst&Young, s. r. o.
Havel & Partners

Vystavovatel
Hedviga Group

Exkluzivní dodavatel vína
Vinselekt Michlovský

Mediální partneři
Vodní hospodářství Moderní obec
oVodarenstvi.cz Naše Voda
TZB - info Vakinfo
Vodárenství.cz Euractiv
Pro města a obce