B.I.D. services
kostkaPřednášející
Ing. František Barák
SOVAK ČR

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. V osmdesátých a devadesátých letech minulého století působil na hydrogeologických projektech na Středním východě a v Africe, od roku 1997 pracoval v manažerských pozicích pro vodárenské společnosti Suez a Vivendi v České republice. Od roku 2006 je ředitelem společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. V roce 2007 se stal předsedou představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. 

 
Ing. Jan Kříž
Ministerstvo životního prostředí ČR

Ing. Jan Kříž se narodil v roce 1976 a studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní kariéry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a finančnictvím. Na Ministerstvu životního pracoval již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka a ředitele sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů. Je ženatý a má jednoho syna. 

 
Ing. Želmíra Macková MBA
Ministerstvo zemědělství ČR

Želmíra Macková je vedoucí oddělení analytického a benchmarkingu, odboru dozoru a regulace vodárenství, na Ministerstvu zemědělství. Absolvovala Ekonomickou Univerzitu v Bratislavě (1999) a následně si prohloubila manažerské vzdělání na Brno Business School - Nottingham Trent University (2008). Po ukončení vysokoškolského studia působila v oblasti rizikového kapitálu a spolupracovala se zahraničními venture kapitálovými fondy se zaměřením na investice do životního prostředí v regionu střední Evropy. Z oblasti investiční a konzultační přestoupila do praxe, na pozici výkonné ředitelky komunální vodárenské akciové společnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. (Trenčín, SR), kde působila čtyři roky. Od roku 2011 je člen expertem Asociace pro vodu ČR (CzWA) pro oblast obnovy vodohospodářského majetku.

 
Ing. Jakub Němec
Státní fond životního prostředí

Na současné pozici pracuje Jakub Němec od dubna 2014, v kompetenci OPVI je veškerá problematika související s požadavky Přílohy č. 7 OPŽP na provozování vodohospodářské infrastruktury: např. cenotvorba, implementace nejlepší mezinárodní praxe, problematika zadávání provozních smluv. Před návratem na SFŽP působil v letech 2013 - 2014 ve společnosti eNovation s.r.o., kde pracoval v oblasti veřejných zakázek, kontroly a přípravy projektů OPŽP, OPPI a dalších programů. Otázkami provozování a Přílohy č. 7 se zabývá od svého nástupu na SFŽP v listopadu 2007.

 
Ing. Gabriela Baštářová
Státní fond životního prostředí ČR

Je absolventkou stavební fakulty CVUT Praha, oboru vodní hospodářství a vodní stavby. Před nástupem na SFŽP CR působila 9 let v soukromém sektoru jako senior konsultant při přípravě a následné realizaci infrastrukturních projektů (zejména z oblasti vodního a odpadového hospodářství), financovaných z fondu EU. Má několikaleté zkušenosti v oblasti projektového managementu a projekty metodické podpory (technické a finanční asistence), zejména s přípravou a následnou implementací finančních modelů (FA, CBA) používaných v rámci OPŽP 2007 –2013, včetně zkušeností s vyjednáváním s evropskými konzultanty iniciativy JASPERS. Od 04/ 2014 působí na SFŽP ČR na pozici Vedoucí oddělení monitoringu VH projektů a zároveň řeší agendu, týkající se problematiky udržitelnosti VH projektů pro období OPŽP 2014+.

 
Ing. Pavel Válek
Grant Thornton Advisory

Pavel Válek působí v Grant Thornton Advisory na pozici Partner. Zaměřuje se zejména na infrastrukturální projekty, které jsou spolufinancovány z evropských dotačních titulů. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti projektového managementu, regulace v oblasti vodovodů a kanalizací, přípravou výběrových a koncesních řízení, finančních a ekonomických analýz nejen pro projekty financované z EU, zpracování business plánů, obchodních a marketingových strategií. 

 
Ing. Antonín Raizl MBA

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Podniková ekonomika. Při práci ve společnosti EY absolvoval The Katz Executive MBA Worldwide program na University of Pittsburgh. Pracovní zkušenosti získal nejprve v zahraničí, a to při dlouhodobém pobytu v Austrálii či WAT pobytech v USA. Před příchodem do společnosti EY, kde působí od roku 2005, pracoval ve společnostech Roland Berger Strategy Consultants a Unilever. Je členem Project Management Institute a držitel certifikátu Project Management Professional (PMI).

 
Financování vodárenské infrastruktury 2018
Program
Prednasejici
General Information
Fee
Online registration
Soutěž
<<    01 / 2018    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Partneři konference
Grant Thornton
Veolia
IOT WATER
Ernst&Young, s. r. o.

Mediální partneři
Vodní hospodářství Moderní obec
oVodarenstvi.cz Naše Voda
TZB - info Vakinfo
Vodárenství.cz Euractiv
Pro města a obce