B.I.D. services
kostkaProgram

3. ročník odborné mezinárodní konference

Místo konání: Velký zasedací sál, Magistrát hl. města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
Konference je tlumočena ČJ - AJ

Program konference:

8:30 registrace účastníků
9:00 zahájení konference

Konferenci předsedá a diskusi řídí: Ira Saul Rubenstein, partner, Traficon s.r.o.

Úvodní projev
Ole E. Moesby, ambasador, Velvyslanectví Dánského království v ČR

Sekce I: Green Growth


Environmentálně udržitelný rozvoj veřejné infrastruktury

Stanislav Polčák, poslanec a předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR

"Zelená témata" a plánované ekonomické nástroje z pohledu MŽP ČR
Martin Švolbavedoucí oddělení ekonomických nástrojů a analýz, Ministerstvo životního prostředí ČR

OECD Green Growth Strategy
Tomasz Koźluk, Senior Economist, Green Growth, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Indikátory zelené ekonomiky v ČR a v Evropě
Miroslav Havránek, Výzkumný pracovník, Centrum pro otázky životního prostředí UK10:45 – 11:00 Kávová přestávka

Sekce II: Green Economy


Nové trendy evropské a české ekonomiky, směřujících k udržitelnosti a tzv. „zelené ekonomice“

Jitka Znamenáčková, odbor mnohostranné a společné obchodní politiky,  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Cesta k přeměně odpadů na zdroje - Politika druhotných surovin ČR
Pavlína Kulhánková, ředitelka, odbor ekologie, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR


Odezva ekonomie životního prostředí v praktické environmentální politice
Eliška Vejchodská, vedoucí katedry - Katedra ekonomiky životního prostředí, Vysoká škola ekonomická v Praze


Energetický sektor - investice, konkurenceschopnost a energetická budoucnost EU

Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky


diskuze k dopolednímu bloku konference

12:30 – 13:15 oběd

Sekce III: Green Industry


Provozní úspory vodárenských společností jako vedlejší efekt zlepšení vlivu na životní prostředí
Lukáš Vlček, manažer technických projektů, Veolia Voda Česká republika 


Energetický management – cesta k udržitelnému rozvoji

Petr Cermánek, Project & Business Development Manager, DNV KEMA Energy & Sustainability

Koncept aktivního domu (MOdel Home 2020)
Klára Bukolská, Architekt, VELUX Česká republika, s.r.o.

"Zelené pryskyřice" aneb cesta k ekologické výrobě
Tomáš Loubal, ředitel úseku Pryskyřice, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

14:45 – 15:00 Kávová přestávka

Sekce IV: Green Cities


European Green Capital a pohled Evropské komise na "ozeleňování" měst
Marie-Hélène Vareille, European Commission, DG ENV

Green City Stockholm
Jon Möller, Projectmanager Energy and Climate, Environment and Health Administration, City of Stockholm


Ecodriving do autoškol a na silnice 
Petr Chmel, manager projektu ECOWILL, SEVEn


Pasivní panelák? A to myslíme vážně!
Jiří Beranovský, partner, jednatel, EkoWATT CZ s.r.o.

diskuze k odpolednímu bloku konference


16:30 Závěr konference a pozvání na sklenku vína

 
V současné době probíhá tvorba programu a oslovování přednášejících. Změna programu vyhrazena.
Hlavní témata konference:

Green Growth – Obnovení ekonomického růstu po období recese se stalo prioritou vlád po celém světě. Jednou z možných cest jsou investice do zelených technologií, které zvyšují zaměstnanost a vedou k vyšší efektivitě ve výrobě.


Green Cities
– Kvalita života ve městech se v ČR od roku 1989 výrazně zlepšila. Oproti západní Evropě však v mnohém stále zaostáváme. Jedná se především o množství emisí výfukových plynů, zvyšující se automobilový provoz v centrech měst a nedostatečný rozvoj elektromobility. Dalším negativem je přetrvávající špatný stav ovzduší v některých průmyslových centrech. K největšímu pokroku zatím pravděpodobně došlo u staveb kancelářských projektů, které již splňují nejpřísnější standardy úspornosti a udržitelnosti. Jaké jsou nové trendy v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje veřejné dopravy a rozvoje zelených ploch ve městech? Jaké jsou plány měst v oblasti rozvoje cykloturistiky a elektromobility? Jaké jsou české a zahraniční zkušenosti? To bude jedním z ústředních témat této konference.


Green Industry – Zelené přístupy ve výrobě jsou nejen IN, ale dokáží také spořit náklady. Důkazem mohou být například automobilky, v jejichž nabídkách se objevují stále úspornější vozy. Bez "zelených" aut ve svém portfoliu se neobejdou nejen výrobci městských aut, ale také prémiové sportovní značky, jako např. Porsche. Dá se očekávat "zelenání" i v dalších průmyslových odvětví, u kterých to dříve bylo jen těžko představitelné.


Green Jobs
– S trendem „zeleného přístupu“ také dochází ke vzniku tzv. Green Jobs, což jsou pracovní pozice a pracoviště, které napomáhají úsporám energie, využívají obnovitelné zdroje a chrání přírodní bohatství a ekosystémy, přitom se snaží vyhnout znečištění ovzduší i krajiny. Jedná se o vytváření nových pracovních pozic, které budou využívat nové postupy a technologie a které vzniknou i se zcela novými pracovními odvětvími. Tradiční odvětví "zezelenají" díky novým výrobkům, které budou produkovat. Do třetice již existující pozice, které se budou muset stále více přizpůsobovat trendu udržitelnosti a ekologičnosti, využívajíce nových technik, postupů a dovedností. Jak jsou zelená pracovní místa vnímána v České Republice, jak si stojíme v porovnání s ostatními?


Green Economy - V neposlední řadě se s „ozeleňováním“ nesmí zapomenout na tzv. Zelenou ekonomiku, tedy ekonomiku, která nekonzumuje disponibilní zdroje rychleji, než se mohou obnovovat. Zelená ekonomika také neohrožuje existenci člověka na planetě. V současné době spotřebováváme minimálně o 35 % víc zdrojů, než je planeta schopná nabídnout a vypouštíme do ovzduší pětinásobek skleníkových emisí, než které je planeta schopná absorbovat. Má zelená ekonomika šanci na úspěch anebo je jen hezkou vizí, která se stěží naplní?  


Going Green 2012
<<    10 / 2018    >>
PÚSČPSN
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31