B.I.D. services
kostkaProgram

Další pokračování tradiční konference B.I.D services na téma odpady

Komunální odpad 2024+ - cesta k oběhovému hospodářství

Datum konání: 28. února 2018
Registrace: 8:30 - 9:00
Čas konání: 9:00 - 15:30 dle délky diskuse
Místo konání: hotel International, Praha 6


Program konference:
Konferenci moderuje RNDr. Bc. Gabriela Licková

9:00 > zahájení konference

Příprava nové legislativy odpadového hospodářství v ČR ve vazbě na nové cíle EU
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., vedoucí Oddělení koncepcí a technologií a zástupce ředitele Odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí

Odpadové hospodářství v českých městech a obcích po roce 2024 z pohledu Svazu měst a obcí ČR
Ing. Bc. Barbora Tomčalová, garantka Komise ŽP a Energetické komise, Svaz měst a obcí ČR

Cirkulární ekonomika se zaměřením na města a obce, potenciál a přínosy pro místní radnice
Ing. Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, z. ú.

Financování technologické změny v odpadovém hospodářství v souvislosti s omezováním skládkování 
Ing. Jaroslav Vodáček, konzultant v oblasti odpadového hospodářství, Ernst & Young, s.r.o

Diskuze

10:30 - 11:00 > kávová přestávka


Legislativa a oběhové hospodářství v praxi
Milan Chromík, MSc., 
ředitel Divize využití odpadů, Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.

Nově připravená koncepce Středočeského kraje pro hospodaření s odpady po roce 2024
Ing. Miloš Petera, radní Středočeského kraje pro oblast životního prostředí

Energetické využití odpadu jako součást oběhového hospodářství 
Ing. Dalibor Roik, 
ČEZ, a.s. 

Diskuze

13:00 - 14:00 > společný oběd


Reálné možnosti využívání odpadu v ČR
Ing. Petr Havelka, ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství

Jak vysoutěžit a zasmluvnit svoz a likvidaci komunálního odpadu, tipy pro obce
Mgr. Martin Fadrný, FRANK BOLD

Zastřené souvislosti v odpadovém hospodářství 
Ing. Vladimír Ucekaj, 
EVECO Brno, s.r.o. 

Efektivní sběr tříděných odpadů, cesta k trvale udržitelným nákladům na odpadové hospodářství obcí 
Petra Dryšlová, SUEZ Využití zdrojů a.s. 

Závěrečná diskuze

16:00 > ukončení konference


Komunální odpad 2024+, cesta k oběhovému hospodářství
Program
Prednasejici
General Information
Fee
Online registration
<<    09 / 2018    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30