B.I.D. services
kostkaPřednášející
Ing. Radek Beneš
Soudní znalec v IT (ICT)

Nezávislý IT (ICT) specialista na volné noze, konzultant, softwarový inženýr, soudní znalec v oborech Kriminalistika (bezpečnost a ochrana dat, počítačová kriminalita), Kybernetika (technické a programové vybavení, bezpečnost informačních systémů a ochrana dat), Ekonomika - ceny a odhady (software, produkty a služby informačních technologií). Člen Komory soudních znalců ČR, itSMF a dalších oborových organizací a jako hrdý čech navíc vykonávající funkci "přísedící" (soudce z lidu) při Městském (okresním) soudu Praha 1.

 
Ondřej Kubeček
System4u, a.s.

Ondřej Kubeček je obchodním ředitelem společnosti System4u a.s., která se primárně zabývá technologiemi pro hromadnou správu a zabezpečení firemních mobilních zařízení. Ondřej vystudoval Technickou univerzitu v Liberci a poté pracoval na obchodní pozici u BlackBerry v rámci CEE regionu. Posledních 10 let se věnuje problematice Enterprise Mobility Managementu a stojí za mnoha úspěšnými projekty jak ve státní správě, tak v soukromém sektoru. Jeho ambicí je být s firmou System4u jedničkou na trhu EMM. 

 
Daniel Rous
ČEZ, a.s.

Vystudoval obor „Tepelné a jaderné stroje a zařízení“ na Fakultě strojní VUT v Brně.

Po vysoké škole působil krátce jako vědecký a výzkumný pracovník ve školícím a výcvikovém zařízení JE Dukovany se zaměřením na primární okruh JE Temelín. V letech 1993 až 2004 působil v různých funkcích ve zpravodajských službách ČR.
Od roku 2004 pracuje v ČEZ jako ředitel útvaru ochrana Skupiny ČEZ.
Profesně se zaměřuje zejména na problematiku ochrany kritické infrastruktury a informační a kybernetickou bezpečnost.
 
Jindřich Šavel
Novicom, s.r.o.

Zkušený manažer ze světa IT. Během více než 27 let se věnoval oblastem návrhů a dodávek infrastruktur, aplikačního software, systémů pro správu dokumentů a řízení procesů. V posledních letech se věnuje tvorbě firemní strategie a budování prodejní sítě české technologické společnosti Novicom, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Právě při realizaci dodávek pro efektivní správu a zabezpečení počítačových sítí se měl možnost detailně seznámit se způsoby zajištění kybernetické bezpečnosti a také se širokou nabídkou produktů kybernetické ochrany na trhu. Vedle činnosti obchodního ředitele Novicomu je Jindřich Šavel činný ve vedení Network Security Monitoring Clusteru, který sdružuje výrobce, konzultanty a dodavatele řešení kybernetické ochrany. Osobně se podílel na tvorbě konceptu Aktivní bezpečnost sítě a přispěl k tvorbě vzdělávacího programu kybernetické ochrany.

 
Ing. Petr Rautenkranc
ERA-BHC CS, s.r.o.

Petr Rautenkranc má více než 6 let praxe v oblasti IT. Absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v roce 2013 a působil více než 3 roky na pozici server administrátora na SPÚ. V současné době je Security specialist v česko-estonské společnosti ERA-BHC CS s.r.o., kde se věnuje zejména ochraně počítačových sítí a citlivých dat, návrhům bezpečnostních řešení a provádí testování zranitelností a penetrační testování počítačových systémů a sítí včetně webových aplikací. Také se zaměřuje na oblasti bezpečnostního monitoringu a analýzy, reakce na bezpečnostní incidenty a související aspekty kybernetické bezpečnosti.

 
Ing. Vojtěch Hvězda
Gordic spol s r.o.

Pomáhá zvýšit kybernetickou úroveň organizacím. Pořádá školení v oblasti kybernetické bezpečnosti a GDPR. Je spoluautorem nástrojů GDA, PDL, PIL a PDIL které pomáhají subjektům i organizacím se zavedením a kontinuálním řízením požadavků vycházejících z nařízení GDPR.

 
František Janů
Gordic spol s r.o.

Pomáhá soukromým subjektům i organizacím veřejné správy zajistit rychlou a efektivní srovnávací analýzu současného stavu organizace vůči nařízení GDPR. Během realizování srovnávacích analýz dal se svým týmem vzniknout ucelenému řešení (kombinace metodiky a podpůrných nástrojů), které slouží jako průvodce rychlým zvládnutím problematiky ochrany osobních údajů v organizaci od úvodní analýzy až po zajištění plnění práv subjektu údajů, a to i v organizacích s množstvím odloučených pracovišť. Cílem projektů je vytvoření datového modelu zpracovávaných osobních údajů v organizaci s důrazem na nízkou náročnost lidských zdrojů zadavatele a dosažení přesného výsledku.   

 
Daniel Dunovský

Daniel Dunovský vystudoval Vojenskou akademii v Brně. Dlouhodobě působil na řídicích pozicích v oblasti informačních a komunikačních technologií a v oblasti bezpečnosti v resortu Ministerstva obrany ČR. V roce 2011 se stal ředitelem interního IT ČD Telematika, kde měl za úkol optimalizovat a technologicky sjednotit interní informační systémy a dále řídit jejich rozvoj. Následně působil jako ředitel Odboru ICT na Státním pozemkovém úřadě a 1. zástupce ředitele státního podniku Cendis. Do roku 2018 vykonával funkci generálního ředitele ve společnosti ERA-BHC CS, která se zabývá kybernetickou bezpečností. Nyní je nezávislým poradcem v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti. 

 
Ing. Michal Novák
O2, a.s.

Michal Novák má více než 20 let praxe v oblasti počítačové bezpečnosti. Po abslovování ČVUT Praha v roce 1989 působil v oblasti vojenského výzkumu se zaměřením na informační systémy a aplikace umělé inteligence. Od roku 1996 působí v oblasti informační bezpečnosti, nejprve ve společnosti Český Telekom, a.s a následně v nástupnickýsch společnostech Telefonica Czech Republic, a.s. a nyní O2 Czech Republic, a.s. Zde v současné zastává pozici Head of Information Security a současně působí i v roli bezpečnostního ředitele ve smyslu zákona 412/2005 Sb. Úspěšně certifikuje ISMS dle standardu ISO 27001 a buduje a rozvíjí systém řízení informační bezpečnosti. V poslední době se zaměřuje na oblast detekce nových druhů útoků a buduje a rozvíjí se svým týmem ve společnosti nové detekční systémy.

 
Ing. Jiří Slabý PhD.
Iseco Consulting, s.r.o.

Jiří je zakladatelem a ředitelem poradenské divize firmy ISECO, specializující se na informační a kybernetickou bezpečnost. Má 15 let zkušeností v oblasti IT a z toho 10 let v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti. Jiří postupně zastával řadu pozic v celém cyklu IT projektů od předprodejní technické podpory ve formě návrhu řešení a architektury, vyjednávání smluv a projektového nastavení, solution architektury řešení, řízení implementace až po finální testování. Dnes je vedoucím divize s kompletní zodpovědností za její chod, obchod, rozvoj, marketing, personální obsazení a vlastní dodávku projektů. 

 
Ing. Filip Lang
NWT, a.s.
Filip Lang v současné době působí na manažerské  pozici významné společnosti, kde je členem vedení. Zodpovídá za techniky a solution architekty na všech pobočkách po celé ČR, navrhuje řešení projektů u zákazníků. Odpovídá za provoz datového centra, navrhuje rozvoj, modernizaci i tvorbu ICT řešení u externích i internch zákazníků. 
 
Martin Rakušan
MONET+, a.s.

Absolvent oboru Finance na Univerzitě Tomáše Bati a jeden z rychlých útočníků obchodního týmu MONET+. Martin má 6 let zkušeností s řešením obchodních případů a řízením implementace bezpečnostních systémů na bázi PKI. Zaměřuje se jak na velké státní instituce, tak soukromé společnosti všech velikostí.Vedl také jeden z projektů systémové integrace elektronických občanských průkazů. V poslední době se věnuje zejména oblasti zdravotnictví a veřejné správy a problematice naplnění požadavků eIDAS, GDPR a Zákona o kybernetické bezpečnosti. Svým klientům se vždy snaží vybrat ideální řešení podle jejich potřeb, nejčastěji ale sází na technologie čipových karet a výhody jejich funkční a tvarové kombinatoriky. 

 
Artur Kane
Flowmon Networks, a.s.

Artur Kane působí jako Technologický Evangelista ve společnosti Flowmon Networks, která pomáhá firmám po celém světě zlepšovat výkonnost počítačových sítí a chránit je před moderními typy kybernetických hrozeb. Na své pozici je zodpovědný za vzdělávání obchodního kanálu společnosti a obecné šíření povědomí o Flowmon technologiích. Své zkušenosti nabyté na zákaznicky i technicky orientovaných pozicích Artur investuje do zvyšování spokojenosti partnerů Flowmon Networks a jejích zákazníků.

 
Kyberbezpečnost v síťových odvětvích
Program
Prednasejici
General Information
Fee
Online registration
<<    10 / 2018    >>
PÚSČPSN
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
Hlavní partneři
ERA BHC CS, s.r.o.
System4u
Monet +
Novicom
Gordic spol. s r.o.
Trustlab
Flowmon

Záštita
Národní úřad Kybernetické bezpečnosti
ČIMIB

Mediální partneři
TZB - info Systemonline.cz
Centrum kybernetické bezpečnosti AVERIA
ICT Unie Vakinfo
O vodárenství Naše Voda
Energetika Echo24
Pro energy nové Edumenu