B.I.D. services
kostkaNakládání s komunálním odpadem po roce 2024

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ KONFERENCE Z DŮVODŮ PRACOVNÍ VYTÍŽENOSTI KLÍČOVÝCH PŘEDNÁŠEJÍCÍCH. KONFERENCE PROBĚHNE V LEDNU 2018.


Přestože je rok 2024 ještě vzdálen, pro mnohá města a obce začíná být velkým strašákem. Před třemi lety vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která od roku 2024 zakazuje ukládání směsného komunálního odpadu na skládky. Původcům odpadu a osobám oprávněným k nakládání s odpady poskytlo přijetí novely desetileté období, po čas kterého by se měli intenzivně věnovat řešení, které bude v oblasti odpadového hospodářství v roce 2024 souladu s legislativou.

Řešením může být vybudování ZEVO (zařízení na energetické využití odpadu), zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů (MBÚ), či jiné metody vedoucí k omezení produkci odpadů. Pokud chtějí mít města a obce vyřešeno nakládání s komunálním odpadem, měla by podle harmonogramu zahrnující povinná řízení začít s procesem nejpozději na konci tohoto roku. Jeho délka se může pohybovat v návaznosti na mnoha faktorech mezi 4,5–7,5 lety. Klíčoví původci odpadu musí jednat, ale i investoři musí být připraveni nabídnout cenově dostupná a dlouhodobě udržitelná řešení.

Zástupcům municipalit, kteří mají problematiku nakládání s komunálním odpadem v gesci, chybí často odborné znalosti. To je následně omezuje v přijetí politického rozhodnutí, které by vedlo k vyřešení problematiky zákazu skládkování po roce 2024.

Cílem konference je zhodnocení aktuální situace a nástin možných řešení, která by měly municipality co nejrychleji přijmout. Nejedná se jen o rozhodnutí týkající se finálního řešení (ZEVO nebo MBÚ), ale také o to, jakými modely lze potřebné projekty financovat, a jaký obchodní model zvolit v závislosti na lokálních podmínkách a možnostech konkrétních měst a obcí.

Na setkání s Vámi se těší

Vojtěch Zelenka
manažer konference


Nakládání s komunálním odpadem  po roce 2024
Program
General Information
Fee
Online registration
<<    11 / 2017    >>
PÚSČPSN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Ve spolupráci
Ernst&Young, s. r. o.

Mediální partneři
TŘETÍ RUKA Průmyslová ekologie
Odpadové forum Pro energy nové
MODERNI OBEC Pro města a obce
Veřejná správa Energie 21