B.I.D. services
kostkaPřednášející
Ing. Miroslav Šafařík
PORSENNA, o. p. s.

Narodil se v roce 1971. Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku (1994), dále absolvoval bakalářské a poté i postgraduální studium na provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (1997- 2001). V letech 1993–1996 pracoval v projekční firmě AZ Elektroprojekce, specializace: silnoproudé instalace v obytných budovách a technologických celcích, projektant osvětlení. Od roku 1996 působil jako finanční konzultant a ekonomický poradce. V období 1999 - 2003 pracoval v oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu se specializací na ekonomiku obnovitelných zdrojů a na přípravu Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Od roku 2004 je výkonným ředitelem společnosti PORSENNA o.p.s., která se zaměřuje na propagaci udržitelné energetiky a stavitelství, zavádění energetického managementu a další projekty v oblastech ochrany klimatu a životního prostředí. V letech 2005 – 2008 byl předsedou CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu a dále působí jako externí energetický a ekonomický poradce.
 

 
Ing. David Kučera
Power Exchange Central Europe, a.s.

David Kučera byl jmenován na post generálního sekretáře Energetické burzy Praha v roce 2012.  S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního ředitele a člena představenstva švýcarské společnosti Atel Energy AG (původně Entrade AG), kde pracoval od května 2000, tj. prakticky od založení této společnosti. Před nástupem do Entrade/Atel Energy AG pracoval ve společnosti Patria Finance, a.s. v oddělení Corporate Finance. Je absolventem ČVUT – fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. Kromě mateřského jazyka hovoří plynně anglicky, částečně německy a rusky.  

 
Ing. Michal Piňos
Statutární město Brno

Vystudoval stavební fakultu VUT v Brně, obor pozemní stavby se zaměřením na technická zařízení budov (1977). V letech 1977 – 1991 pracoval v projekční firmě Keramoprojekt Brno, zpočátku jako projektant ústředního vytápění a rozvodů plynu, později jako hlavní specialista tepelné techniky. V období 1991 – 1996 působil jako pedagogicko-vědecký pracovník na Ústavu technických zařízení budov stavební fakulty VUT v Brně. Mezi lety 1996 – 2001 zastupoval v ČR zahraniční výrobce kotlů a tepelné techniky. Od roku 2001 do 2008 pracoval pro statutární město Brno, zpočátku jako technický ředitel příspěvkové organizace, později na Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. V letech 2008 – 2010 zastával funkci vedoucího společnosti Ekoengineering CZ s.r.o. Od konce roku 2010 dosud pracuje opět na Magistrátu města Brna v oblasti tepelné techniky a nákupu energií pro město Brno.

 
Mgr. Marcela Jágrová
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

Paní Jágrová má dlouhodobé zkušenosti v oblasti marketingu a prodeje, které od roku 2002 rozvíjela a uplatňovala na různých pozicích ve společnostech působících v bankovním a farmaceutickém průmyslu. Od roku 2015 působí ve společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. ("PXE") a je zodpovědná za vyhledávání a obsluhu koncových zákazníků poptávajících energii prostřednictvím komoditní burzy PXE. Paní Jágrová vystudovala na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultu humanitních studií – obor Sociální a kulturní antropologie.

 
Ing. Pavel Antonín Eger
Tender systems, s.r.o.

Absolvoval podnikohospodářskou fakultu VŠE v Praze, obor Podniková ekonomika a management, a již téměř 10 let se zabývá elektronizací zadávání veřejných zakázek, managementem kvality a informační bezpečností. Za toto období byl garantem stovek elektronických aukcí, u nichž se podařilo uspořit miliardy korun z veřejných rozpočtů. Od roku 2013 je ředitelem společnosti Tender systems s.r.o., která mimo jiné provozuje největší české elektronické tržiště veřejné správy TENDERMARKET a další softwarové nástroje pro podporu nákupu ve státní správě a samosprávě.

 
Mgr. Bc. Filip Nečas
Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Vystudoval magisterský obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a bakalářský obor Podniková ekonomika a management na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studií absolvoval stáž u Nejvyššího správního soudu a začal se intenzivně věnovat energetickému právu. Od roku 2014 je členem České advokátní komory.V současné době působí na pozici advokátního koncipienta u advokátní kanceláře Frank Bold advokáti, s.r.o. Vystupuje jako specialista v oblasti energetického práva se zaměřením na obnovitelné zdroje. Poskytuje právní poradenství provozovatelům fotovoltaických a větrných elektráren i obchodníkům s elektřinou a plynem. Dlouhodobě se angažuje při obhajování práv klientů, kterým byl neoprávněně srážen solární odvod. Podílel se na právních stanoviscích a analýzách pro nejvýznamnější organizace v oblasti obnovitelných zdrojů a přednáší na renomovaných akcích o energetice. 

 
Ing. Kateřina Vosičková
Magistrát města Prostějova

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc. V průběhu studia získala dva certifikáty Schneider Electric CZ, s.r.o. v oblasti energetického managementu a druhé místo v soutěži energetického managementu spol. Schneider Electric CZ, s.r.o. s prací na téma Nákup komodit prostřednictvím Komoditní burzy. V roce 2016 dokončila magisterské studium na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze obor Veřejná správa a regionální rozvoj. V roce 2011 nastoupila na pozici asistentky vedoucího Odboru správy a údržby majetku města, energetik. V roce 2015 byla pracovní pozice osamostatněna a zaměřena čistě na energetiku. Od roku 2012 se zaměřuje na zavádění energetického managementu na Magistrátu města Prostějova. Do pracovní náplně patří především evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy.
                                           

 
Nákup energie v organizacích veřejné správy
Program
Prednasejici
General Information
Download
Fee
Online registration
<<    09 / 2018    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Partner semináře:
PXE
Porsenna
Vinselekt Michlovský

Mediální partneři:
Energie 21 MODERNI OBEC
TZB - info Pro města a obce
Euractiv Pro energy nové
Energy-hub NSZM