B.I.D. services
kostkaNovela zákona o podporovaných zdrojích energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu má do konce září předložit vládě novelu zákona 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie. Novela bude řešit dvě zásadní oblasti: kontrolu přiměřenosti podpory pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a budoucí systém podpory obnovitelných zdrojů. Riziko překompenzace, tedy nepřiměřené podpory výroby energie z OZE hrozí zejména tam, kde došlo k souběhu provozní a investiční dotace. Nový zákon má stanovit přesná kritéria pro výpočet přiměřenosti podpory výroby z OZE. Po vzoru Německa MPO zároveň v těchto dnech připravuje systém aukcí pro výběr zdrojů, které by v budoucnu měly být podporovány. 

Oběma těmto oblastem se bude věnovat náš seminář, včetně základní informace o novele energetického zákona, který rovněž MPO připravuje a má být spolu s novelou zákona o POZE předložen vládě nejpozději do konce září 2018. 


Srdečně Vás zveme na seminář!Za tým BIDs Vás zve 

Marcela Musílková  Hlavní témata semináře: 

Návrh novely zákona 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie 

Systém budoucí podpory obnovitelných zdrojů – systém aukcí pro výběr podporovaných zdrojů 

Mechanismus kontroly přiměřenosti podporovaných zdrojů energie (kontroly překompenzace) 

Návrh novely zákona 458/2000 Sb. (energetický zákon )


Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Program
General Information
Fee
Online registration
<<    08 / 2018    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Partner semináře:
Frank Bold

Mediální partneři:
Pro energy nové Echo24
EurActiv Energie 21