B.I.D. services
kostkaPoplatky
Účastnické poplatky:
'
(Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %)
 
Základní poplatek
6490 Kč
Zvýhodněná cena pro veřejnou zprávu
3490 Kč
Množstevní sleva
5%
 

Podmínky účasti:

Účastnický poplatek zahrnuje, dle zvolené varianty:

Konference 7.6.2018:

Vstup na akci pro jednu osobu

Občerstvení během programu akce: dopolední coffee break, oběd

Sborník přednášek v tištěné podobě, elektronická verze prezentací ke stažení na www.bids.cz (přístup pod heslem, které bude účastníkům předáno na konferenci, případně následně emailem)

Provedená registrace je závazná. Organizátor konference (společnost B.I.D. services s.r.o.) musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na semináři. Zastoupení přihlášeného účastníka je možné bez dalšího poplatku. Berte prosím v úvahu, že také my objednáváme služby u našich dodavatelů a jsme vázáni termíny a stornopoplatky. Pokud zjistíte po provedené registraci, že se akce nemůžete zúčastnit, dejte nám to prosím vědět co nejdříve. Pokud se akce chcete zúčastnit, chcete si zajistit výhodnější cenu včasným přihlášením, ale nevíte jistě, zda Vám to časově vyjde, domluvte se s námi předem. V případě zrušení účasti budeme účtovat stornopoplatky uvedené níže:     

Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky:

při zrušení účasti do 24.5.2018 bude účtován pouze manipulační poplatek 500 Kč/ osoba

při zrušení účasti v období od 24.5. 2018 do 30.5. 2018 bude účtováno 50% účastnického poplatku / osoba jako storno poplatek

při zrušení účasti později, tj.od 31.5. 2018 bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % účastnického poplatku

Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). 

V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 3 dny před konáním semináře, budete písemně upozorněni (na emailovou adresu uvedenou v registraci). Při registraci na konferenci budete vyzváni, abyste předložili doklad o zaplacení nebo poplatek uhradili přímo na místě v hotovosti. Platba kreditní kartou není možná!

V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás kontaktujte na telefonním čísle 222 781 017.

Finální faktura/daňový doklad Vám bude zaslána automaticky po skončení akce a to elektronicky na emailovou adresu uvedenou v registraci.( na email uvedený u kontatkní osoby, případně, pokud není na email účastníka) . Poštou posíláme daňové doklady na vyžádání. 

Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností B.I.D. services s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Společnost B.I.D. services, s.r.o., se sídlem Milíčova 20, Praha 3, IČ: 27066096, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 93763 (dále jen „Správce“), zpracovává tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo a to za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem (tj. potvrzené objednávky účasti na konferenci), plnění právních povinností, které se na správce vztahují (zejména v oblasti daní a účetnictví), zařazení do databáze správce a přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje Správce může předat také následujícím příjemcům: 

Poskytovatel softwaru 3KTechnology, s.r.o
Partneři, kteří se podílejí na pořádání akce – konference nebo semináře, ke které jste se přihlásili
Orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis.
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě zpracování na základě souhlasu vzít souhlas kdykoliv zpět,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Obchodování s energií 2018
Program
Prednasejici
General Information
Fee
Online registration
<<    10 / 2018    >>
PÚSČPSN
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31