B.I.D. services
kostkaProgram

Obchodování s energií v ČR 2018

Místo konání:
Hotel Olympik ****
Sokolovská 138 
186 76 Praha 8

Recepce hotelu
tel: +420 266 184 820 / fax: +420 266 184 813


Datum: 7.6. 2018

Registrace účastníků: 8:15 - 9:00 hod. 

Zahájení konference: 9:00 hod. 

Předpokládaný konec konference: cca 16:15 hod.


Moderuje: Ing. Jiří Gavor, CSc, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energie ANDE, a jednatel společnosti  ENA, s.r.o. 


Témata a přednášející na konferenci:

PRIORITY A PLÁNY ERÚ V ČR 

Nová tarifní soustava, aktivity ERÚ v oblasti etiky obchodování s energií.
Ing. Vladimír Vlk, člen rady ERÚ 


REGULACE EVROPSKÉHO ENERGETICKÉHO TRHU 

Zimní balíček EU a změny, které přináší v obchodování s energií, novelizace zákona 165 o podporovaných zdrojích energie, reforma EU ETS, dopady těchto změn na evropský energetický trh.
Ing. Blahoslav Němeček, Ph.D., výkonný ředitel, expert pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství, Ernst & Young, s.r.o.


KOEXISTENCE STARÉ A NOVÉ ENERGETIKY 
Kam se ubírá současná energetika? Jak moderní trendy ovlivní trh včetně akumulace? Jaké budou důsledky pro fungování trhu? 
Ing. Pavel Řežábek, hlavní ekonom, Skupina ČEZ


11:00 PŘESTÁVKA NA KÁVU 

STRATEGIE DISTRIBUTORA A ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH TRENDŮ
Kde jinde začít s přípravou pochytřených sítí na zavádění nových trendů (AMM, elektromobilita, elektroakumulace aj.) než v hlavním městě Praze.
Ing. Milan Hampl, předseda představenstva, PREdistribuce, a.s. 


EVROPSKÉ PLATFORMY PRO VÝMĚNU REGULAČNÍ ENERGIE - AKTUÁLNÍ STAV 
Evropské nařízení ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (EBGL) zavádí platformy pro výměnu regulační energie z regulačních záloh. Jednotlivé platformy se intenzivně diskutují na úrovni Evropy a uvedená přednáška nastíní aktuální stav těchto platforem a jejich budoucí uvedení do praxe.
Ing. Martin Kašák, ředitel sekce energetický obchod, ČEPS, a.s.

POSTAVENÍ VELKÉHO KONEČNÉHO ZÁKAZNÍKA NA DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍM TRHU
Postavení konečného zákazníka na trhu s elektřinou, obecné možnosti využití firemní energetiky k redukci plateb za odchylky ve spotřebách. Alternativy nákupu elektřiny na různých trzích, jejich užití k optimalizaci nákupních strategií, role flexibility..
RNDr. Ivan Rychtr (+tým), vedoucí sekce bilancování energií, UNIPETROL RPA, s.r.o. 

13:00 OBĚD 

AKTUÁLNÍ VÝVOJ CEN NA ENERGETICKÝCH TRZÍCH 
David Kučera, generální sekretář, PXE, s.r.o.  

ZMĚNA DODAVATELE PRO OBCHODNÍKY S ELEKTŘINOU A PLYNEM 
Mgr. Bc. Filip Nečas, právník, Frank Bold advokáti, s.r.o.  

AKTUÁLNÍ TÉMATA NA TRHU S ELEKTŘINOU NA SLOVENSKU Z POHLEDU DODAVATELE 
Přenášení kreditního rizika na dodavatele elektřiny jako jediného účastníka trhu s elektřinou, reforma systému podpory obnovitelných zdrojů energie, inteligentní měřící systémy z pohledu dodavatele elektřiny v podmínkách SR. 
Michal Hudec, předseda, Z
druženie dodávateľou energií

15:30 SKLENKA VÍNA NA ZÁVĚR
 


Obchodování s energií 2018
Program
Prednasejici
General Information
Fee
Online registration
<<    10 / 2018    >>
PÚSČPSN
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31