B.I.D. services
kostkaOpen Source řešení pro veřejnou správu

Na vedení státních úřadů, institucí, ale také krajů a municipalit je neustále vyvíjen tlak na snižování výdajů v rámci svých rozpočtů. Prostředků k dosažení úspor je celá řada. Mezi nejvyužívanější způsoby patří např. centralizovaný nákup, e-aukce nebo zvyšování energetických úspor u budov v majetku státu či měst a obcí. Jednou z rozpočtových kapitol, díky které je možné dosáhnout nemalých úspor, je kapitola IT, resp. poplatky a software a licence. Drtivá většina vedoucích pracovníků státní správy nedisponuje v rámci této oblasti mnoha informacemi a zkušenostmi, takže se do nových a levnějších řešení raději nepouštějí. Přitom existuje celá řada příkladů dobré praxe, které mohou být např. ve městech a obcích či státních institucích implementována.

Řešením pro snižování výdajů na ICT je mj. otevřený software (open-source software). Jedná se počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem. Jeho otevřenost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost - licenci software, která umožňuje (při dodržení jistých podmínek) uživatelům zdrojový kód využívat – např. prohlížet a upravovat.

Pokud se mají Open Source řešení pro státní správu více rozvíjet, o jejich potřebě je nutné přesvědčit v první řadě vedoucí pracovníky (ředitele, starosty, atd…). Klíčem k úspěchu je osvěta a odbourání počáteční nedůvěry vůči Open Source řešením.

Cílem prvního ročníku konference je představit princip fungování otevřeného software, změnit zažité přemýšlení u „decision makerů“, vyvrátit mýty a ukázat Open Source jako prostředek pro úspory v rozpočtech v kapitole ICT. Konference nemá za cíl řešit odborné technické detaily jednotlivých řešení. Účastníkům má naopak ukázat cestu, jak začít Open Source řešení využívat , a to především díky nižší finanční náročnosti.

Na setkání se těší

Vojtěch Zelenka
manažer konference


Open Source řešení pro veřejnou správu
Program
Fee
Online registration
<<    03 / 2017    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Konference je pořádána ve spolupráci se spolkem Otevřená města
Otevřená města

Mediální partneři:
MODERNI OBEC Pro města a obce
Euractiv