B.I.D. services
kostkaProgram


Voda v urbanizované krajině


Místo konání: Novotného lávka 5, Praha 1
Místnost: 319
Datum: 13. června 2017
Registrace: od 8:30 hod.
Zahájení konference: 9:00 hod.
Předpokládaný konec: 16:00 hod.Kruhová ekonomika ve vodním hospodářství 

Ing. Jan Čermák
, předseda Asociace pro vodu v krajině ČR


Zasakování vody v půdě

Ing. Jan Vopravil Ph.D.
,vedoucí Oddělení Pedologie a ochrana půdy, VÚMOP


Dotace na "dešťovku"

Ing. Jan Kříž
, náměstek ministra pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP


Rizika využívání vyčištěné odpadní vody v zemědělství

RNDr. Pavel Punčochář CSc.
, vedoucí Sekce vodního hospodářství, MZe


Zadržení vody v aglomeracích

Ing. František Barák
, předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.


Hospodaření se srážkovou vodou, decentrální čištění vod
doc. Ing. David Stránský Ph. D.
, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, Fakulta stavební, ČVUT


Šedé vody v praxi
Ing. Karel Plotěný
, oddělení výzkumu firmy ASIO, spol. s r. o.

Na programu se stále pracuje, brzy přidáme další témata a přednášející. Těšit se můžete na:

# hygienické hledisko recyklace

# pohled developera na využívání šedých vod

# zkušenosti s realizacemi 


 


Voda v urbanizované krajině
Program
Prednasejici
General Information
Fee
Online registration
<<    05 / 2017    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31