B.I.D. services
kostkaProgram


Voda v urbanizované krajině


Místo konání: Novotného lávka 5, Praha 1
Místnost: 319
Datum: 13. června 2017
Registrace: od 8:30 hod.
Zahájení konference: 9:00 hod.
Předpokládaný konec: 16:00 hod.

konferenci moderuje: RNDr. Josef Fuksa CSc., Odbor technologie vody a odpadů, Výzkumný ústav vodohospodářský


9:00 zahájení konference

Udržitelné hospodaření s vodami v obcích
doc. Ing. David Stránský Ph. D., Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, Fakulta stavební, ČVUT

 • principy udržitelného vodního hospodářství obcí
 • hospodaření se srážkovými vodami
 • hospodaření se splaškovými vodami

Kruhová ekonomika ve vodním hospodářství
Ing. Jan Čermák, předseda Asociace pro vodu v krajině ČR

 • kruhová ekonomika jako nástroj efektivního využívání zdrojů
 • snižování odpadů k eliminaci antropogenních vlivu na životní prostředí
 • systémový přístup k inovacím v získávání i spotřeby vody nutno i v ČR uplatňovat ve všech relevantních úrovních

Dotace na "dešťovku"
Ing. Jan Kříž, náměstek ministra pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP

 • dotace MŽP
 • evropské programy
 • národní programy

kávová přestávka


Voda - dobrý sluha či špatný pán?
Ing. Eva Neudertová, Specialista business developmentu, Skanska Reality a.s.

 • Proč by voda měla být jednou z priorit v rámci zeleného stavění?
 • práce s vodou při výstavbě i provozu bytových domů – praktická řešení
 • šedá voda v praxi

Šedé vody a RE-RE-RE
Ing. Karel Plotěný, oddělení výzkumu firmy ASIO, spol. s r. o.

 • Součást nejrůznějších strategií – cirkulační ekonomika, chytrá města, udržitelnost, sucho
 • Známá a neznámá rizika a jejich eliminace
 • Recyklace, regenerace, rekuperace

Zelené střechy budov
Ing. Martin Diviš, vedoucí střediska halové objekty, Liko-s


12:45 oběd


Zadržení vody v aglomeracích
Ing. František Barák, předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.


Zasakování vody v půdě

Ing. Jan Vopravil Ph.D.,vedoucí Oddělení Pedologie a ochrana půdy, VÚMOP

 • půda je na první pohled neviditelná obrovská přehrada pro vodu
 • nevhodná lidská činnost výrazně omezuje retenci a infiltraci vody v krajině
 • existují jednoduchá a levná opatření na půdě, která výrazně zlepší zadržování vody v krajině


Je recyklování vyčištěných odpadních vod v ČR žádoucí?

RNDr. Pavel Punčochář CSc., vedoucí Sekce vodního hospodářství, MZe

 

Panelová diskuze

 • hygienické zabezpečení šedých vod
 • jak se s vodou zachází ve světě?
 • mikropolutanty
 • reálné využití
 • poplatky za srážkovou vodu

závěrečný koktejl


Voda v urbanizované krajině
Program
Prednasejici
General Information
Download
Fee
Online registration
<<    09 / 2018    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30