27. Emission Trading
PDF soubory + videoprezentace 1490Kč

čtvrtek
07.12.2017
Praha, hotel International Prague
 

Již 27. pokračování konference Emission Trading budeme letos opět pořádat v tradičním „okolomikulášském“ termínu. Přípravy revize EU ETS pro 4. obchodovací období vrcholí, přijďte se dozvědět nové informace. Zveme Vás na tradiční konferenci o novinkách v systému obchodování s emisními povolenkami a jejich dopadech na český průmysl.

Program konference právě připravujeme, bude se zaměřovat zejména na tato témata:  
Reforma EU ETS
Výsledky konference o ochraně klimatu v Bonnu
Aktuální situace na trhu s emisními povolenkami 
Reakce dotčených průmyslových sektorů na výsledky jednání o reformě EU ETS

Budeme se na Vás těšit! 

Za tým B.I.D. services, 
Marcela Musílková 

Program
09:00 - 09:05

Zahájení konference

Je absolventem Českého vysokého učení technického, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT - FJFI), kandidát fyzikálně technických věd. Působil jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice a od roku 1992 jako zakladatel, majitel a řídící pracovník ENA. Je specialistou na vývoj a relace cen, daní a konkurenceschopnosti veškerých druhů paliv a energií. Řada studií se týkala možností uplatnění pokročilých energetických technologií a energetických úspor včetně hodnocení jejich ekonomické efektivnosti. Řídí energetické audity velkých průmyslových podniků. K těmto tématům pravidelně publikuje včetně prezentací na mezinárodních konferencích. Spolupracuje s řadou prestižních institucí včetně mezinárodních arbitrážních tribunálů. Angažuje se rovněž při formování názorů na směřování státní energetické koncepce ČR a dalších aktuálních problémů energetiky, včetně spolupráce se sdělovacími médii všech typů. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Vládě ČR a členem výboru Plynárenské trhy při ČPS.

09:05 - 09:30

Novinky v klimaticko-energetické politice a její hodnocení z pohledu ČR

Vystudoval silnoproudou elektrotechniku a energetiku na VUT v Brně a následně ekonomiku a řízení energetiky na ČVUT v Praze. V roce 2013 úspěšně dokončil doktorský studijní program řízení a ekonomika podniku. V diplomové i disertační práci se zabýval především vazbami mezi obchodováním s emisemi skleníkových plynů a investicemi v energetice. V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo životního prostředí do odboru změny klimatu, kde od roku 2007 zastává funkci ředitele. Od roku 2011 spadá do agendy jím řízeného odboru i energetika a byl nově transformován na odbor energetiky a ochrany klimatu. Profesně se věnuje především evropské i domácí klimaticko-energetické politice a jejím nástrojům, tedy především obchodování s emisemi v EU ETS i v rámci Kjótského protokolu. Je vyjednavačem ČR pro mezinárodní otázky životního prostředí na evropské i mezinárodní úrovni.

09:30 - 10:15

Revize EU ETS pro 4. obchodovací období - aktuální informace o stavu vyjednávání o konečné podobě reformy

Ivan Tůma vystudoval inženýrské a posléze i doktorské studium v oboru Elektroenergetika na elektrotechnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Po studiu absolvoval stáže v Západočeské energetice a ve společnosti Corys T.E.S.S., v Grenoblu ve Francii. Poté rok pracoval jako odborný asistent na Západočeské univerzitě. Od roku 2006 pak působí ve společnosti E.ON, kde zastával pozici Senior technického controllera a od roku 2008 doposud pracuje na pozici Senior projektového manažera v oddělení Business Developementu. Od roku 2008 do roku 2010 měl na starosti řízení realizace projektu modernizace Výtopny Mydlovary (fáze TMY-I: kogenerační jednotka na zemní plyn a akumulátor tepla), příprava projektu modernizace Výtopny Mydlovary (fáze TMY-II: energoblok na biomasu), podpora ostatních projektů a studií (teplárenství, OZE, optimalizace provozu stávajících zdrojů). Od roku 2010 do současnosti zajišťuje řízení realizace projektu výstavby nového bloku Teplárny Mydlovary (fáze TMY-II: energoblok na biomasu), optimalizace spolupráce budoucích zdrojů TMY I a TMY II z technicko-ekonomického hlediska (analýza stávajícího a příprava budoucího provozu, plánování nákupu paliva a prodeje elektřiny s ohledem na vývoj na komoditních trzích), realizace projektů kogeneračních jednotek na zemní plyn (Soběslav), podpora v ostatních projektech a studiích, due-diligence apod.

10:15 - 11:15

Reakce některých dotčených průmyslových odvětví k projednávání revize EU ETS

Ondřej Strecker, vystudoval obor Ekonomická teorie na Institutu ekonomických studií University Karlovy v Praze. Od roku 2009 pracuje v ČEZu, kde se zabývá zejména modelováním trhu s emisními povolenkami, odhadováním poptávek po elektřině a makroekonomickou analýzou.

11.15 hod. Přestávka na kávu
11:45 - 12:15

Faktory ovlivňující CO2 - mýty a realita

Mgr. Nelly Piralkova vykonáva pozíciu obchodníka ve společnosti Saga Global Finacorp s.r.o., viazaný finančný agent investičného sprostredkovateľa Zagora Finacorp a.s. Saga Global zdedila obchodovanie s emisnými povolenkami po Saga Commodities, ktorá aj teraz pokračuje obchodovať s inými komoditami – biomasa, kovové výrobky, elektrina. Po nadobudnutí účinnosti smernice MiFID II, obchodovanie s emisiami CO2 bolo oddelené do samostatnej spoločnosti, aby boli splnené všetky požiadavky, vyplývajúce zo smernice. Takto Saga Global pokračuje ponúkať služby spojené s uskutočnením transakcií na trhu CO2 a poradenstvo pre najefektivnějšie obchodné stratégie priemyselným podnikom v snahe pomôcť pri splnení ich povinnosti v rámci EU ETS. Nelly sa zaoberá obchodovaním s emisiami CO2 už 10 rokov a od tej doby získala dôveru veľa klientov v strednej a východnej Európe. Nelly získala titul Magister na Univerzite v Sofii, jeden rok študovala tiež na Univerzite Komenského v Bratislave.

12:15 - 12:45

Novinky v obchodování s emisními povolenkami

Kateřina Kolaciová vykonává pozici obchodníka s emisními povolenkami pro brokerskou divizi a je vedoucí nové divize pro environmentální udržitelnost. Vertis je jednou z největších brokerských společností pro emisní povolenky v Evropě. Společnost je specializovaná na obchodování s emisemi již od roku 2001. Kateřina se k Vertisu přidala v roce 2011 a od té doby se zabývala jak reprezentací a péčí o klienty v České republice a na Slovensku tak i expanzí Vertisu do Pobaltí a do leteckého sektoru. Kateřina v současnosti pro Vertis rozjíždí novou obchodní a konzultingovou divizi, která poskytuje klientům Vertisu asistenci s nastavením a dosažením emisních a environmentálních cílů, obchodem se zárukami o původu a projekty pro využití OZE. Kateřina v roce 2009 vystudovala ekonomiku a management na Slezské Univerzitě v Opavě a v současnosti studuje MSc ve Financích na CEU Business School. 
12:45 - 13:15

Aktuální přehled vývoje v uhlíkových systémech mimo EU ETS

Barbora Vondrušková nyní působí jako projektový manažer v útvaru public affairs Skupiny ČEZ, kam letos přešla z pozice senior konzultanta v týmu Power&Utilities poradenské společnosti Ernst & Young, s.r.o. Česká republika. Problematice uhlíkové regulace se začala profesně věnovat již v roce 2008 na Ministerstvu financí ČR v pozici národního experta pro financování politiky ochrany klimatu a následně pak ve společnosti ČEZ a.s., kde působila více než 4 roky jako specialista evropské agendy a posléze specialista analýz trhu a prognóz. Magisterský titul v oboru mezinárodní obchod a politika získala na VŠE v Praze, kde také v roce 2012 dokončila doktorský program v oboru Evropská studia a světová ekonomika obhajobou disertační práce na téma Soutěžní politika EU a tzv. klimaticko-energetický balíček.
13:15 - 13:30

Diskuse

Barbora Vondrušková nyní působí jako projektový manažer v útvaru public affairs Skupiny ČEZ, kam letos přešla z pozice senior konzultanta v týmu Power&Utilities poradenské společnosti Ernst & Young, s.r.o. Česká republika. Problematice uhlíkové regulace se začala profesně věnovat již v roce 2008 na Ministerstvu financí ČR v pozici národního experta pro financování politiky ochrany klimatu a následně pak ve společnosti ČEZ a.s., kde působila více než 4 roky jako specialista evropské agendy a posléze specialista analýz trhu a prognóz. Magisterský titul v oboru mezinárodní obchod a politika získala na VŠE v Praze, kde také v roce 2012 dokončila doktorský program v oboru Evropská studia a světová ekonomika obhajobou disertační práce na téma Soutěžní politika EU a tzv. klimaticko-energetický balíček.
Společný Oběd
14:15 - 14:45

Aktuální novinky z Rejstříku povolenek - průzkum mezi uživateli rejstříku na téma zlepšení jeho fungování a z něj vyplývající závěry Evropské komise směřující k novému designu Rejstříku

Ve společnosti OTE, a.s., pracuje od roku 2013 v oblasti emisních povolenek a certifikace původu elektřiny, od roku 2017 ve funkci vedoucího Odboru Správa povolenek a záruk původu, odpovědný za správu Evidence záruk původu, Rejstříku obchodování s emisními povolenkami a z toho vyplývající zapojení do mezinárodních projektů. V prosinci 2017 byl zvolen členem představenstva evropské asociace vydavatelů záruk původu „Association of Issuing Bodies“.

14:45 - 15:15
Barbora Obračajová
Dentons Europe CS LLP

Právní aspekty obchodování s emisními povolenkami - struktura transakce a alokace risku u různých typů transakcí emisních povolenek, problematika sporů o daň darovací z bezplatně přidělených povolenek a další

15:15 - 15:45

Zachytávání a ukládání CO2 - pilotní projekt v ČR, zkušenosti ze světa, ekonomika projektů

Vít Hladík je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v oboru užitá geofyzika a Nottingham Trent University/Brno Business School v oboru řízení podnikání. Od r. 2003 pracuje v České geologické službě, kde v současnosti zastává pozici koordinátora výzkumu geoenergií. Více než 10 let se angažuje ve výzkumu geologického ukládání oxidu uhličitého a je jedním z protagonistů rozvoje technologie CCS v České republice. Má bohaté zkušenosti z mezinárodních výzkumných projektů a je aktivním členem evropské vědecko-výzkumné komunity. V roce 2017 byl zvolen prezidentem Evropské sítě pro výzkum geoenergií ENeRG.  

15.45 hod. Pozvání na sklenku vína na závěr
Partneři konference
  • Vertis Environmental Finance
  • Saga Commodities EAD
  • Vinselekt Michlovský
  • Euractiv
  • Energie 21
  • TZB - info
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email