29. Emission Trading
PDF prezentace + videozáznamy 990Kč

úterý
26.11.2019
Sokolovská 11, 186 00, Karlín
Hotel Botanique, Praha


Cena emisní povolenky v EU je velmi vysoká a snižuje konkurenceschopnost firem.

Primární úlohou obchodování s povolenkami je snížit emise skleníkových plynů v energetice a průmyslu. To bylo také hlavním cílem systému EU ETS, který však léta toto cílové zadání nenaplnovala. V minulém roce však došlo k zásadnímu obratu, kdy reforma EU ETS přinesla rapidní nárůst ceny povolenky. Cílem novely zákona je podle Ministerstva životního prostředí efektivní snižování emisí v roce 2021-2030.

Jaké bude mít tato situace dopady v jednotlivých odvětvích? 
 

Součástí novely je také vznik modernizačního fondu, ze kterého by bylo možné investovat do obnovitelných zdrojů energie nebo snižování emisí.

Jaké možnosti poskytne modernizační fond pro firmy  v systému EU ETS? 

Jak přizpůsobit obchodování s povolenkami nové situaci na trhu?

Jak se připravit co nejlépe na další možný růst ceny povolenky?

Navrhne ministerstvo firmám s menšími emisemi možnost zažádat o 5-letou výjimku ze systému povolenek?

O těchto otázkách a dalších tématech bude tradiční, letos již 29. pokračování konference Emission Trading.


Na setkání s Vámi se těší,

Kateřina Krajňák, za tým B.I.D. services  s.r.o.

Přečtěte si rozhovor s Evou Weightman z IETA, o obchodování s emisními povolenkami 
Fotky z minulého ročníku konference - 29. Emission Trading. Už se těšíme na letošní!

Minulé akce: 

28. Emission Trading

27. Emission Trading

26. Emission Trading

25. Emission Trading

24. Emission Trading

Program

 08:15 - Registrace účastníků

09:00 - 09:05

Moderátor konference

Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Následně působil v Pražské teplárenské a.s., na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od podzimu 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

09:05 - 09:30

Aktuální situace v klimaticko-energetické politice a její hodnocení z pohledu ČR

Vystudoval silnoproudou elektrotechniku a energetiku na VUT v Brně a následně ekonomiku a řízení energetiky na ČVUT v Praze. V roce 2013 úspěšně dokončil doktorský studijní program řízení a ekonomika podniku. V diplomové i disertační práci se zabýval především vazbami mezi obchodováním s emisemi skleníkových plynů a investicemi v energetice. V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo životního prostředí do odboru změny klimatu, kde od roku 2007 zastává funkci ředitele. Od roku 2011 spadá do agendy jím řízeného odboru i energetika a byl nově transformován na odbor energetiky a ochrany klimatu. Profesně se věnuje především evropské i domácí klimaticko-energetické politice a jejím nástrojům, tedy především obchodování s emisemi v EU ETS i v rámci Kjótského protokolu. Je vyjednavačem ČR pro mezinárodní otázky životního prostředí na evropské i mezinárodní úrovni.

09:30 - 10:15

Pravidla pro emisní obchodování v období 2021-2030

Ing. Jan Tůma se narodil 4. dubna 1985 v Praze. V roce 2010 promoval na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na obchodní právo a právo cenných papírů a diplomovou prací o právní povaze emisních povolenek. Od února 2010 se na odboru změny klimatu na Ministerstvu životního prostředí věnoval emisnímu obchodování, flexibilním mechanismům pod Kjótským protokolem a technologiím CCS a CCU. Od července 2011 vykonává funkci vedoucího oddělení obchodování s emisemi.

10:15 - 11:00 PANELOVÁ DISKUZE - AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA EMISSION TRADING
10:15 - 11:00

Panelová diskuse

Ing. Pavlína Kulhánková absolvovala Fakultu ochrany prostředí VŠCHT Praha. Celou svou již více než pětadvacetiletou pracovní kariéru se věnuje problematice interakcí průmyslu a životního prostředí, nejprve v soukromé sféře a posledních 10 let jako pracovník ministerstva.

 • Podpoří modernizační fond snižování emisí a rozvoj obnovitelných zdrojů?
 • Jakou podobu bude mít modernizační fond?
 • Jaké výhody poskytne vznik inovačního fondu?
 • Bude zavedena uhlíková daň pro firmy mimo sektor ETS?
 • Martin Hájek, výkonný ředitel, Teplárenské sdružení ČR
 • Pavel Zámyslický, ředitel Odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí
 • Jan Tůma, vedoucí Oddělení obchodování s emisemi, Ministerstvo životního prostředí
 • Pavlína Kulhánková, ředitelka Odboru průmyslové ekologie, Ministerstvo průmyslu a obchodu

11:00 - 11:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU
11:30 - 11:50

Zdroje volatility a nestálosti trhu emisných povoleniek

Tomáš Forgáč sa narodil 8. decembra 1993 v Leviciach, Slovensko. Absolvoval inžinierske štúdiá, odbor International Management na univerzite VU Amsterdam a odbor Business Economics na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, a bakalárske štúdium v odbore EU Structural Funds Management na Aeres University v Holandsku. Skúsenosti získaval najskôr v oblasti verejnej správy v Zastúpení BSK v Bruseli a v Zastúpení Európskej komisie v Bratislave, neskôr v oblasti financií v spoločnostiach PricewaterhouseCoopers, NIKE a J&T Banka. Od roku 2018 pracuje na pozícii Trader v spoločnosti ACT Financial Solutions B.V. V ACT sa venuje obchodovaniu s emisnými povolenkami a hedgingu komodít.

11:50 - 12:10

Situace v oblasti EU ETS, vývoj cen emisních povolenek

Patrik je zodpovedný za Česky a Slovensky trh pre obchodovanie s environmentálnymi komoditami, najme EUA, za firmu Vertis. Patrik poskytuje poradenstvo v oblasti obchodných stratégii na EU ETS pre industriálnych klientov, poskytuje trhové analýzy EU ETS,  zabezpečuje styk s priemyselnými združeniami a komunikáciu s médiami. Patrik vyštudoval medzinárodný obchod na Duquesne University v Pittsburghu, USA.

12:10 - 12:30

Přechod na nové obchodovací období a s tím související změny v Rejstříku Unie

Zuzana Stašková v roce 2010 absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Matematické metody v ekonomii. Od téhož roku pracuje ve společnosti OTE, a.s., kde se věnuje emisním povolenkám a zárukám původu na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

12:30 - 13:30 OBĚD
13:30 - 13:50

Jak vnímají revizi EU ETS firmy v Anglii? Jaké změny nastanou v případě vystoupení Anglie z EU?

Eva Weightman se věnuje problematice obchodování s emisemi více než 15 let. V organizaci IETA je zodpovědná za komunikaci s členskou základnou a v současné době se zaměřuje také na téma kompenzace a snižování emisí CO2 v mezinárodním civilním letectví (CORSIA). V minulosti pracovala v Londýně pro EEA Fund Management, společnost spravující, mezi jinými, fond investující do emisních kreditů. Cenné zkušenosti získala také prací pro Ministerstvo životního prostředí ČR, kde se podílela na přípravě České republiky na obchodování s emisemi v EU ETS. Eva Weightman vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. 

13:50 - 14:10

Revize EU ETS a její dopady na teplárenství

Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Následně působil v Pražské teplárenské a.s., na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od podzimu 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

14:10 - 14:30

EU ETS a navyšování ambicí evropské klimatické politiky – výzvy a hrozby nejen pro ocelářství

Vystudoval geografii a biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Působil jako poradce náměstka ministra financí v oblasti světového klimatického financování a Zeleného klimatického fondu. V roce 2014 přešel na Ministerstvo životního prostředí, kde měl na starost část agendy evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS). Od roku 2015 zde intenzívně sledoval probíhající revizi tohoto systému a podílel se mj. na tvorbě pozic ČR a jejich prosazování na půdě EU. Od září roku 2018 působí jako manažer pro ekologii a energetiku v Ocelářské unii.

14:30 - 14:45

Dekarbonizace ... nebo karbonizace???

Jaroslav Suchý se od roku 2010 věnuje v rámci Svazu chemického průmyslu ČR oblasti energetiky a změny klimatu. Od 1. 1. 2019 má na starosti rovněž legislativu z oblasti životního prostředí, tedy například odpadovou a vodní. Zároveň od roku 2015 působí jako manažer pro environmentální politiku na Svazu průmyslu a dopravy ČR. Emisním povolenkám a systému obchodování s povolenkami (EU ETS) se věnuje dlouhodobě. V rámci svého působení na Ministerstvu životního prostředí ČR pracoval v kolektivu tvůrců národní legislativy EU ETS již před spuštěním systému obchodování v roce 2005 a v době, kdy působil jako vedoucí oddělení obchodování s povolenkami vyjednával v Bruselu podmínky pro Národní alokační plán ČR pro období 2008-2012.

14:45 - 15:15 PANELOVÁ DISKUZE - AKTUÁLNÍ STAV EU ETS Z POHLEDU PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ

 • Eva Weightman, manažer pro styk s klienty, IETA
 • Filip Hájek, manažer pro ekologii a energetiku, Ocelářská unie a.s.
 • Jaroslav Suchý, sekretář Výboru pro energetiku a změnu klimatu, Svaz chemického průmysl

ZÁVĚREČNÉ SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ
Partneři konference
 • ACT Financial Solutions B.V.
 • Vertis Environmental Finance
 • Energie 21
 • Echo24
 • Komunální ekologie
 • Průmyslová ekologie
 • Pro města a obce
 • Pro energy nové
 • Euractiv
 • MODERNI OBEC
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email