3. Slovak Emission Trading
úterý
23.02.2016
Vyhne, hotel Sitno, Slovensko
 

Systém EÚ s emisnými kvótami (EÚ ETS) sa začal uplatňovať v roku 2005 s cieľom podporovať znižovanie emisií skleníkových plynov. Systém však neplnil svoj pôvodný účel, a preto sa EÚ snaží o jeho reformu. V poslednom čase to bolo vytvorenie rezervy tržné stability, ktorá mala za cieľ odstrániť veľký nadbytok emisných kvót v systéme EÚ ETS. V júli 2015 Komisia predložila druhý návrh, ktorého cieľom je zohľadniť úlohu, ktorú by EU ETS mal zohrať v dosahovaní cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2030. V celosvetovom meradle bola najväčšia udalosť roka 2015 klimatický summit v Paríži - COP 21, ktorého cieľom je dosiahnutie globálnej dohody o zmene klímy, s cieľom udržať globálne otepľovanie pod hranicou 2 °C.  
Aké zmeny prinesie reforma systému v praxi a aké účinky bude mať na priemysel?  Konferencia prinesie aktuálne informácie o obchodovaniu s emisnými kvótami, o reforme  EÚ ETS a povinnostiach, ktoré sú kladené na priemyslové podniky.

Za tým spoločnosti B.I.D. services Vás srdečne pozýva

Marcela Musílková
manažér konferencie

 


Program
Partneři konference
  • Virtuse Energy, s.r.o.
  • Vertis Environmental Finance
    Newsletter
    Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email