Candela 2020 - venkovní a veřejné osvětlení

9. pokračování konference Candela přineslo opět aktuální informace z oblastí venkovního a veřejného světlení. Hlavními tématy bylo financování veřejného osvětlení, dopady osvětlení na bezpečnost i úspory energie a také architektonické pojetí venkovního a veřejného osvětlení ve městě. Konference se zúčastnilo 120 lidí, odborníci zde diskutovali o ožehavých otázkách, zástupci měst a obcí kritizovali nekoncepční přístup státu k dotacím a podle vyplněných dotazníků byli všichni spokojení s obsahem a odvezli si cenné poznatky.Mediální ohlasy:

Komunální Ekologie FB - živě - Jana Sedláčková o Programu Efekt

Komunální Ekologie - rozhovor s moderátorem konference Candela 2020 - Jiřím Hochmanem

Zakoupením sborníku získáte přístup k souboru prezentací z konference ve formátu PDF a videozáznamu všech vystoupení, dle programu uvedeného níže.


Ukázka videozáznamu:

PDF prezentace + videozáznamy 990Kč

středa
04.03.2020
Nádražní 43/84, 150 00, Smíchov - druhé patro nad restaurací
Budova Pivovaru Staropramen, Praha

9. pokračování konference Candela přinese opět aktuální informace z oblastí venkovního a veřejného
osvětlení. Hlavními tématy bude financování veřejného osvětlení, dopady osvětlení na bezpečnost i úspory energie, budeme se věnovat také architektonickému pojetí venkovního a veřejného osvětlení ve městě.

Program
09:00 -

MODERUJE

Jiří Hochman po studiích získal praktické zkušenosti v oblasti energetiky a řízení v ČT kde pracoval na centrálním energetickém dispečinku. Po odchodu pokračoval jako obchodní zástupce v několika zahraničních společnostech. V roce 2005 nastoupil do společnosti zabývající se osvětlováním. Zde se stal členem skupiny Outdoor lighting experts. Je rovněž aktivním členem SRVO a pravidelně se účastní odborných seminářů a konferencí zabývajících se VO. V současné době je pracuje jako Key Account Manager ve společnosti Miracle Network, spol. s r.o.

09:05 - 09:25

Dotace, Program EFEKT a připravované novinky

V roce 1996 ukončila studium na Střední odborné škole Zpracování masa a potravin v Praze. Po absolvování pracovala jako referent na centrále v Komerční bance, v Hotelu Pyramida či jako sekretářka ředitele odboru pro reformu veřejné správy na Ministerstvu vnitra ČR. Následně vystudovala Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, kterou absolvovala v roce 2006. V letech 2003 - 2014 pracovala na Státním zemědělském intervenčním fondu jako referent oddělení podpory spotřeby mléčných výrobků, kde se věnovala metodické přípravě čtyř evropských dotačních programů a po vstupu České republiky do Evropské unie jejich následné administraci. V roce 2014 nastoupila po mateřské dovolené na Ministerstvo průmyslu a obchodu jako vedoucí referátu programu EFEKT v odboru elektroenergetiky. Od roku 2015, kdy vznikl odbor energetické účinnosti a úspor, zastává pozici vedoucí oddělení programů na podporu úspor, kam byl původní referát programu EFEKT převeden

09:25 - 09:45

Realizace projektů z dotačních výzev MŽP na rekonstrukci veřejného osvětlení

Vystudovala jsem Mendelovu univerzitu v Brně, obor Agroekologie; nyní pracuji na MŽP na Oddělení politiky a strategií životního prostředí, kde se zabývám řešením problematiky světelného znečištění a elektromobilitou.

09:45 - 10:05

Druhý rok správy pražského osvětlení v městském dresu

Předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy je dlouholetý manažer s bohatou profesní praxí. V minulosti působil v různých manažerských a odborných poradenských pozicích ve státních a municipalitních akciových společnostech a institucích jako např. Letiště Praha, a.s., Plzeňská teplárenská, a.s., Operátor ICT, a.s., Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Plzně a další. V soukromé sféře pracoval bezmála 24 let v sektorech telekomunikací, energetiky a investičního poradenství.

10:05 - 10:25

Urbanisticko-architektonické hledisko při tvorbě koncepce veřejného osvětlení

Autorizovaný architekt. Autorka a vedoucí projektantka územních plánů, strategických koncepcí a dalších dokumentů, územních studií, návrhů a realizovaných projektů veřejných prostranství a budov.
Odborná praxe:
1996 - dosud vedoucí urbanistického a architektonického týmu firmy ATELIER L s.r.o.    
1992 – dosud urbanistka a architektka (svobodné povolání)    
1990 – 1992  Architekturbüro Marschalek - Ladstätter Wien (Rakousko) - Projektleiter/Architekt
1974 – 1990  Krajský projektový ústav Praha samostatný a vedoucí projektant

Praktické ukázky a zkušenosti z požadavků měst.

10:25 - 10:40
Diskuzní panel

Diskuze k přednáškám

10:40 - 11:05 Přestávka na kávu
11:05 - 11:25

Hrusice po roce

Po vystudovaní teologické fakulty na Karlově univerzitě se začal věnovat oboru pojišťovnictví, nejprve krátkou dobu jako pojišťovací poradce, následně se pak v pojišťovnictví od roku 2005 až do roku 2018 věnoval marketingu a CRM. V roce 2018 se rozhodl vstoupit do komunální politiky a kandidovat v komunálních volbách jako leader sdružení nezávislých kandidátů Pro Hrusice, které v podzimních volbách vyhrálo volby s výsledkem 43 %. Následně byl zastupitelstvem 1.11.2018 zvolen starostou obce Hrusice a to po 32 leté éře jeho předchůdce.

Jaká je situace v Hrusicích po roce? Na loňské konferenci Candela jsme ukázali příklad instalace "biodynamického osvětlení". Po té byla instalace demontována protože nesplňovala bezpečnostní normy, proběhla i medializace celého případu. Co k věci dnes říká starosta obce Petr Sklenář dnes?

11:25 - 11:45

Situace veřejného osvětlení v Brně se zaměřením na statiku stožárů

V roce 1986 ukončil  Studium na VUT obor ekonomika a řízení výroby.
V letech:
1986 až 1993    Adamovské Strojírny samostaný projektant (investice, technologie aj.)
1993  až 2001  ADAST Systems vedoucí údržby (údržba strojů, areálu a  energetika),     
2001 až  2009   ADAST ADAMOV ředitel údržby(údržba strojů, areálů,  energetika aj.),     
2009 dodnes   Technické sítě Brna a.s.provozně-technický ředitel  (údržba veřejného osvětlení, kolektorů a energetika)

11:45 - 12:05

Světlo ve veřejném osvětlení

V současné době pracuje na VŠB-TU v Ostravě jako docent. Specializuje se na světelnu techniku. 
Praktické zkušenosti získával v  INGE Opava, spol. s r.o., kde působil jako světelný technik a v METASPORT akciová společnost na postu vedoucího závodu.
V oblasti světelné techniky působí i mimo akademickou půdu v České společnosti pro osvětlování, Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, CIE a v redakční radě časopisu Světlo.
V rámci svého profesního zaměření se věnuje výzkumu rušivých účinků světla ve venkovním prostředí a úsporám elektrické energie v osvětlovacích soustavách v souvislosti s nasazováním tzv. SMART technologií. Od těchto témat se odvíjí i jeho publikační činnost na tuzemské i mezinárodní úrovni.
12:05 - 12:25

Měření rušivého světlo v Praze a stížnosti Pražanů

Vystudovala FEL ČVUT, zaměření světelná technika. Na začátku profesní kariéry pracovala jako samostatný projektant elektro ve velké projektové kanceláři, posléze jako světelný technik - technická podpora marketingu ve firmě zaměřené na světelnou techniku. Jako OSVČ spolupracovala s renomovanými firmami v oboru, které zastupují významné evropské výrobce svítidel v oblasti technického i designového osvětlení. Má zkušenosti s osvětlování interiérů i exteriérů,  problematiky nouzového osvětlení i měření umělého osvětlení v rámci pracoviště autorizovaného SZÚ. Od roku 2018 se profesně orientuje na oblast veřejného osvětlení. Pracuje  jako světelný technik v úseku Správa a obnova městské společnosti Technologie hlavního města Prahy a.s.

12:25 - 12:55
Diskuzní panel

Diskuze k přednáškám

13:00 - 14:00 Oběd
14:10 - 14:30

Viditelnost v nočním dopravním prostoru s VO a bez VO – Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti na pozemních komunikacích – příklady z praxe.

Po ukončení stření školy a sportovní kariery pracoval od roku 1984 v koncernu Jablonecké bižuterie na různých postech spojených s provozem a údržbou. Po roce 1989 tuto službu zajišťoval do roku 1994 prostřednictvím vlastní firmy, včetně investiční výstavby.  Od roku 1994 se plně věnuje vývoji a konstrukci historických venkovních svítidel pro firmu ART METAL sp.j. Polsko, kde od roku 2000 do dnešního dne působí v pozici technického ředitele. Od roku 1998 do roku 2011 působil ve Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení a poslední tři roky jako výkonný místopředseda.  Od roku 2012 je členem České společnosti pro osvětlování, kde je členem předsednictva a zároveň předsedou Libereckého pobočného spolku ČSO. Hlavní činností tohoto pobočného spolku je lektorská a poradenská činnost pro města, obce, službu dopravní policie ČR, Besip, Dopravní fakultu ČVÚT, ČKAIT v oblasti osvětlování pozemních komunikací. V současné době se aktivně podílí na výzkumném úkolu Ministerstva vnitra ,,Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku a v noci“.      

14:30 - 14:50

Pohled Policie ČR na osvětlení nočního dopravního prostoru

Do roku 2003 studoval. Od roku 2002 projektoval v soukromé firmě plynovody. V letech 2005 a 2006 byl kontruktérem ve firmě zabývající se výrobou elektrického ručního nářadí. V prosinci 2006 nastoupil k Polici ČR na dopravní inspektorát. Po ukončení základní odborné přípravy nastoupil do výkonu služby v dohledu nad bezpečností silničního provozu. Následně k 1.8.2008 začal vykonávat funkci dopravního inženýra na územním odboru Nymburk. I ve funkci dopravního inženýra se pravidelně účastnil různých akcí v dohledu nad BESIP, což bylo značným přínosem pro výkonávání funkce dopravního inženýra. 1.4.2017 nastoupil na pozici dopravního inženýra na Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky. Pravidelně se účastní různých konferencí, seminářů, školení, technických rad k technickým předpisům, výzkumných projektů, apod. Na těchto konferencích, seminářích a školeních rovněž vystupuji s příspěvky a přednáškami převážně o bezpečnosti.

15:10 - 15:30

Rušivé světlo

 Vystudoval VŠSE Plzeň (ZČU Plzeň) obor silnoproudá elektrotechnika, specializace elektrické teplo a světlo, kde získal titul inženýr. Jeho pracovní kariéra vždy souvisela s osvětlováním. Působí jako soudní znalec a poradce v oboru. Je členem Českého národního komitétu CIE (mezinárodní organizace pro osvětlování), předseda tematické skupiny „Rušivé světlo“ při tomto komitétu. Je zakládajícím členem České společnosti pro osvětlování, v minulém období předsedal Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. Byl také členem komise Min. živ. prostředí pro návrh Prováděcího nařízení vlády v souvislosti se zákonem o ovzduší. Pro Ministerstvo dopravy zpracoval TKP 15 - Osvětlování. Je členem technické komise TNK č. 76 – osvětlení Českého normalizačního institutu (ÚNMZ), této komisi také jedno období předsedal. Též zpracoval několik technických norem. Působil jako přednášející na Západočeské univerzitě, v současnosti na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Přednášel také na mnoha národních i mezinárodních konferencích. Je vedoucím nebo oponentem množství diplomových prací. Je také členem týmů řady vědeckých grantů, účastník výběrových řízení týkajících se veřejného osvětlení, zpracovatel studií osvětlení a autor bezpočtu odborných článků. Je členem redakční rady časopisu Světlo. Od roku 2019 je předsedou nově vzniklé České společnosti pro osvětlování Praha, pobočného spolku.

15:30 - 15:50

Světlo a zdraví

25 let praxe v hygienické službě.

Partneři konference
 • VDT Technology
 • Actispro Light
 • Lumen Lights
 • Disano
 • Lumidéé
 • Technologie hlavního města Prahy, a.s.
 • No Instant Design
 • Česká společnost pro osvětlení
 • Světlo
 • Komunální ekologie
 • Průmyslová ekologie
 • Echo24
 • Energie 21
 • Energetika
 • TZB - info
 • Moderní obec
 • Pro města a obce
  Newsletter
  Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email