Dopravní obslužnost měst a regionů
Elektronický sborník konference 500 Kč

čtvrtek
03.04.2014
Magistrát Hlavního města Prahy
 

Již čtvrtý ročník konference Dopravní obslužnost měst a regionů.

Zákon 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, který implementoval nařízení Evropského parlamentu a Rady, definuje dopravní obslužnost, upravuje standardy kvality veřejné dopravy, nabídková řízení a další důležité parametry, které pomáhají zvýšit kvalitu a efektivitu poskytování veřejné dopravy. Podle tohoto zákona musely do 1.1.2012 kraje a Ministerstvo dopravy vypracovat plány dopravní obslužnosti území. Ty jsou přitom svým rozsahem a obsahem velice různorodé - některé kraje se snaží naplnit literu zákona v minimální formě, v jiných byl plán dopravní obslužnosti chápán jako příležitost pro vytvoření dlouhodobější koncepce veřejné dopravy na svém území. Dalším důležitým aspektem je spolupráce jednotlivých krajů, jejichž odbavovací a někdy i dopravní systémy nejsou často kompatibilní a nedoplňují se. Podstatnou otázkou, kterou se bude konference zabývat, je také financování investic do vozového parku v novém programovém období.

Jakým způsobem lze optimalizovat provoz veřejné hromadné dopravy a neomezit při tom dopravní obslužnost území? Jak nastavit hierarchii sítě veřejné dopravy, aby jednotlivé složky byly pro uživatele co nejatraktivnější a kraje mohly vysoutěžit co nejlepší podmínky? Jaké zvolit standardy dopravní obslužnosti pro města a obce různých velikostí, aby nejen vyhověly obecnému zákonu, ale také vnesly systémový přístup do dopravního plánování kraje? Jaká data by měla být shromažďována, aby přepravní výkony byly skrze dopravce účinně monitorovány? Jak naplnit záměr zákona o transparentní spolupráci územních celků i vztahu k veřejnosti? Jak zvýšit konkurenci a kvalitu osobní kolejové a linkové dopravy? Jak vypsat nabídkové řízení a jak v něm uspět? Na tyto a další dotazy se bude snažit odpovědět tato konference.

Konference by měla posloužit mimo jiné ke sdílení zkušeností v oblasti dopravního plánování, řešení otázek budoucnosti konkurence v drážní dopravě v regionech i v rámci ČR jako celku a k naznačení vizí a koncepcí rozvoje veřejné dopravy na všech úrovních od obcí až po úroveň národní.

Ing. Lukáš Kosina
manažer konference

Program
Partneři konference
  • Magistrát Hlavního Města Prahy
  • Dopravni noviny
  • BusPortal
  • Proelektrotechniky.cz
  • Ceska informacni agentura, s.r.o.
  • FCC PUBLIC
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email