Elektromobilita v praxi
2. ročník konference o rozvoji elektromobility v ČR - technologie, infrastruktura dobíjení, financování a zejména zkušenosti z praxe.
úterý
04.06.2019
Sokolovská 138, 186 76 Praha 8-Invalidovna, parkovné u hotelu 200Kč /celý den
Praha, hotel Olympik
 

Elektromobilita zažívá boom.

Automobilky i stát si uvědomují, že musí najít řešení v podobě kompromisu. V prodejích elektromobilů je Česká republika totiž jednou z nejslabších zemí Evropské unie. Automobilky tlačí požadavky EU na snižování emisí v silniční dopravě, a proto je v jejich zájmu v následujících letech prodávat co nejvíce elektromobilů. 

V roce 2020 začne platit striktní požadavek, který udává, aby prodaná auta jednotlivých značek vypouštěla emise v průměru 95 gramů oxidu uhličitého na jeden kilo­metr. Za každý gram navíc bude výrobce platit vysoké pokuty. V roce 2030 mají automobiloví výrobci v rámci EU vykázat u prodaných vozů ve srovnání s rokem 2021 další omezení emisí, a to o 37,5 procenta.

Z toho jednoznačně vyplývá, že bez masivního prodeje elektromobilů nelze tyto požadavky splnit. Jak se k těmto striktním nařízením postaví stát? 

Cílem konference Elektromobilita v praxi je představit zkušenosti s využíváním elektromobilů v hromadné i individuální dopravě, upozornit na problémy a přispět k odstranění bariér, které se vyskytují v praxi. 

Program konference se právě připravuje, postupně budeme doplňovat informace o podrobnějším zaměření konference i přednášejících.

Hlavní témata konference:
 • Trendy v elektromobilitě v ČR a v zahraničí
 • Legislativní rámec provozování elektromobilů
 • Financování elektromobilů - dotace a další podpora elektromobility v ČR
 • Infrastruktura dobíjení - rozvoj, perspektivy, vize a budoucnost
 • Budoucnost dobíjení v ČR - domácí versus dobíjení ve veřejném prostoru, cenová politika dodavetelů energie
 • Zkušenosti a inspirace - realizované projekty
 • Propojení elektromobility a OZE - využití solární energie v dobíjení elektromobilu, trendy v akumulaci
 • Zkušenosti s reálným provozem elektromobilů ve veřejné správě i ve firmách
 • Elektromobilita ve městech - využití v městské hromadné dopravě, budoucnost parkování ve městech


Přijďte si vyzkoušet jízdu v elektroautech poskytnutých Asociací automobilového průmyslu.
 Auta budou k dispozici v prostorách u hotelu Olympik.

Tesla model S

Foto: Tesla

Těšíme se na setkání s Vámi,

Kateřina Krajňák 
manažer konference

Zveme Vás také na konferenci Čistá mobilita v chytrých městech 14.11.2019pořádanou v rámci veletrhu elektromobility e-SALON.  

Minulé akce: 
Elektromobilita pro města 2018
  
  

 

Bc. Kateřina Krajňák
Conference Project Manager

+420 775 616 221
katerina.krajnak@bids.cz
Program
Bc. Jan Horčík
Hybrid.cz
šéfredaktor

Moderátor konference

Jan Horčík pracuje od roku 2006 jako šéfredaktor magazínu Hybrid.cz (www.hybrid.cz) zaměřeného na elektromobilitu a další alternativy v oblasti dopravy. Pravidelně přispívá i do dalších médií. Je absolventem Masarykovy univerzity, obor Mediální studia a žurnalistika.

09:00 - 09:40
Mgr. Jaroslav Kepka
Ministerstvo životního prostředí
vedoucí samostatného odd.politiky a strategií ŽP, Sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů

Elektromobilita z pohledu státní správy

Jaroslav Kepka působí v oddělení politiky a strategií ŽP na MŽP. Na MŽP působí od roku 2010. Od roku 2014 v oddělení politiky a strategií ŽP prostředí. Specifikuje se na oblast podpory čisté mobility a Smart Cities. Byl jedním z iniciátorů Národního akčního plánu čisté mobility. Je odborným garantem národních výzev MŽP v oblasti čisté mobility. Dále působí  v Radách programů Technologické agentury ČR (Alfa, Epsilon, Éta). Od roku 2014 je členem Výboru pro udržitelnou dopravu v rámci Rady vlády pro udržitelný rozvoj. 

 • Role Ministerstva životního prostředí v elektromobilitě (Emise x Klima)
 • Aktuální evropská legislativa - mobilní balíček
 • Plnění NAP ČM a Memoranda
09:40 - 09:50
Ing. Ondřej Tomšej
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Programy podpory OP PIK prioritní osy 3

Podpora zavádění elektromobility u podnikatelských subjektů

Ing. Ondřej Tomšej již pátým rokem pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu v odboru implementace strukturálních fondů, kde se věnoval programu Eko-energie (OPPI). Od června 2015 je vedoucím Oddělení implementace OPPI a PO3. 

09:50 - 10:10
Mgr. Ivan Adamec
Město Trutnov
starosta

Elektromobilita z pohledu města Trutnov

Mgr. Ivan Adamec vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Do Trutnova se přestěhoval v roce 1986 a působil zde nejprve jako učitel. V roce 1990 se stal ředitelem ZŠ Komenského, jímž byl až do komunálních voleb v roce 1998. V roce 1998 byl zvolen starostou města Trutnova. Za jeho působení ve funkci starosty byla dokončena rekonstrukce všech páteřních komunikací ve městě včetně modernizace inženýrských sítí. Byly vybudovány nové mosty a kruhové objezdy, došlo k rekonstrukci historických objektů i památek, vybudování komplexu domů s pečovatelskou službou a Domova pro seniory a nového autobusového nádraží. Modernizací prošly místní školy a sportoviště. V roce 2010 bylo otevřeno Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas (UFFO), které získalo ocenění Stavba roku 2011. Byla vybudována nová loděnice, nový skatepark a pumptrack. V letošním roce bude dokončena jedna z největších investic města, a to dostavba a rekonstrukce Střediska volného času za téměř 200 milionů korun. Dalšími chystanými aktivitami na následující roky jsou rekonstrukce letního koupaliště a trutnovského kina. V letech 2002–2008 byl Mgr. Ivan Adamec za ODS senátorem Parlamentu České republiky. V současné době zastává pozici starosty města již 6. funkční období a zároveň je poslancem Parlamentu ČR. 

 • Ekologizace MHD
 • Pořízení elektrobusů, jejich výhody
 • Situace po 3 měsících provozu
 • Info o dobíjecí stanici
 • Plány do budoucna
10:10 - 10:30 DISKUZE K PŘÍSPĚVKŮM
10:30 - 11:00 PŘESTÁVKA NA KÁVU
11:00 - 11:10
Ing. Milan Hynek
Unicorn a.s.
Unicorn Solutions Director

SW podpora elektromobility

Milan Hynek působí na pozici ředitele společnosti Unicorn Solution a je zodpovědný za rozvoj produktového portfolia holdingu Unicorn. Intenzivně a systematicky se věnuje dynamicky rozvíjené oblasti elektromobility. Dříve působil jako ředitel produkčního streamu ve společnosti Unicorn Systems, kde byl zodpovědný za obchod i realizaci zakázek v oblasti energetiky. Bohaté zkušenosti získal díky svému aktivnímu působení na pobočkách Unicornu jak v České republice, tak i v zahraničí. V Unicornu pracuje od roku 1999. Má mnoho zkušeností s analýzou, návrhem, vývojem a řízením informačních systémů. Mezi jeho silné stránky patří velmi dobrá znalosti IT technologí, bohaté zkušenosti s řízením lidských zdrojů a schopnost řešit komplikované úkoly.

Role informačních systémů v elektromobilitě
Ukázka SW řešení pro provozovatele i uživatele elektromobility 
eMobilita - aktuální témata a vize
11:10 - 11:20
Ing. Jan Sommer
Unicorn a.s.
produktový manažer Smart Mobility a eMobility

SW podpora elektromobility

Jan Sommer působí na pozici produktového manažera ve společnosti Unicorn Solutions, kde se věnuje problematice Smart Mobility a eMobility. Dříve působil na pozici projektového manažera v oblasti energetiky. Zkušenosti s vývojem a návrhem softwaru čerpá z dříve navrhovaných řešení, jako jsou B2B portály, eCommerce pro koncové zákazníky nebo systémy pro servisní střediska v oboru automotive. I tak jeho největší zálibou stále zůstává obor systémových komunikací, který doplňuje znalosti potřebné k návrhu komplexních integračních řešení jaká jsou dnes vyžadována.

 • Role informačních systémů v elektromobilitě
 • Ukázka SW řešení pro provozovatele i uživatele elektromobility 
 • eMobilita - aktuální témata a vize
11:20 - 11:50
Ing. Jindřich Nerad
Pražská energetika, a.s.
Electromobility Project Manager

Správa dobíjení v bytových domech

11:50 - 12:10
Mgr. Aleš Kuták
Komora obnovitelných zdrojů energie (OZE)
expert pro dotační programy a vnější vztahy

Elektromobilita a obnovitelné zdroje energie

Aleš Kuták vystudoval obor Hutnictví na Střední průmyslové škole strojnické v Plzni a obor Ochrana životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po většinu profesní dráhy se zabývá možnostmi snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Nejprve působil v nevládní organizaci Centrum pro dopravu a energetiku, v letech 2007-2010 byl náměstkem ministra životního prostředí zodpovědným za ochranu klimatu a kvalitu ovzduší. V té době se podílel na přípravě úspěšného programu Zelená úsporám (dnes Nová zelená úsporám) a nového zákona o ochraně ovzduší. Nyní působí v Komoře obnovitelných zdrojů energie jako expert pro dotační programy a vnější vztahy.

 • Technologická řešení vhodná pro veřejné rychlé nabíjení v ČR 
 • Koncepty řešení a konkrétní projekty v zahraničí
 • Možnosti propojení fotovoltaických elektráren, baterií a domácího pomalého nabíjení
12:10 - 12:20 DISKUZE K PŘÍSPĚVKŮM
12:20 - 12:30
Lukáš Hataš
Asociace pro elektromobilitu
místopředseda

Úvod k budoucnosti dobíjení

 • Aktuální stav podpory pro provozovatele elektromobility
 • Bariéry rozvoje elmobility v ČR
12:20 - 12:55   Diskusní panel: Budoucnost dobíjení v České republice

 • Jaké jsou trendy v dobíjení?
 • Síť dobíjení – domácí versus dobíjení ve veřejném prostoru?
 • Jaká je cenová politika dodavatelů energie?
 • Jaká je podpora státu a případné daňové zatížení na dobíjení?
 • Vyplatí se elektromobily pro firmu?
 • Aktuální stav podpory pro provozotovatele elektromobility - bariéry rozvoje elektromobility v ČR
 • Propojení elektromobility a OZE - využití solární energie v dobíjení elektromobilu?


Mgr. Jaroslav Kepka, vedoucí samostatného odd.politiky a strategií ŽP, MŹP
Ing. Bc. Mirek Matyáš, člen Asociace pro elektromobilitu
Ing. Jakub Vančura, vedoucí oddělení inovace distribuční sítě, Pražská energetika, a.s.
Ing. Jan Sommer, produktový manažer Smart Mobility a eMobility, Unicorn a.s.
Mgr. Ondřej Mirovský, 
radní MČ Praha 7 pro oblast dopravy
Lukáš Hataš, místopředseda Asociace pro elektromobilitu

12:55 - 13:40 OBĚD
13:40 - 14:00
Mgr. Václav Klecanda
Město Tábor
místostarosta

Táborské zkušenosti s elektromobilitou a koncepce do budoucna

Václav Klecanda pochází z Tábora, kde vystudoval gymnasium. Posléze, zaujat počítači, pokračoval ve studiích na Univerzitě Karlově, Mat-Fyz, kde získal titul magistr. V průběhu studia se specializoval na vývoj softwarových systémů a později počítačovou grafiku. V rámci studií pracoval na několika zajímavých projektech, mimo jiné i na balíku software pro zpracování medicínských dat. V komerční sféře prošel několika firmami jako programátor na volné noze, kterým je doteď. Angažuje se v aktivitách souvisejících s svobodným a otevřeným (opensource) softwarem a to především pro školská zařízení. V roce 2017 kandiduje do sněmovních voleb jako člen Pirátské strany za krajské sdružení Jihočeský kraj. Je fascinován DIY kulturou, zajímavými lidmi, projekty a nápady. V současné době působí na pozici místostarosty města Tábora.

 • Současný stav elektromobility v Táboře: jsme na začátku dlouhé cesty, ale už jsme vyrazili
 • Plán rozvoje nabíjecí infrastruktury pro tranzitní, návštěvnickou i rezidenční dopravu
 • Možný vývoj do budoucna a cíl
14:00 - 14:20
Michal Polanecký
Technické služby Tábor, s.r.o.
jednatel

Alternativní pohony v komunální technice

Od května 2016 působí na pozici jednatele Technických služeb Tábor. Od roku 2010 jednatelem Služeb města Milevska a předešlé čtyři roky na pozici uvolněného místostarosty Milevska. Vystudoval strojírenství a elektrotechniku v Praze. Během profesního života pracoval na technických pozicích v oboru elektro, zajištoval kompletní problematiku technických zařízení budov (vzduchotechnika, topení, meření a regulace, elektro, odpady) na pozici servisního technika a jezdil i po montážích. Aktivně působí ve Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, ve Sdružení komunálních služeb, ve Spolku veřejně prospěšných služeb a podílí se na vzniku Asociace správců a majitelů veřejného osvětlení.

 • Komunální elektromobily
 • Vozidla s pohonem CNG
 • Plány pro rok 2019-2020
14:20 - 14:40
Tomáš Lipert
DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
Quality Specialist

Elektromobilita v expresní logistice - zahraničí a ČR

Tomáš Lipert působí  ve společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o. na pozici experta systémů  řízení managementu  kvality (QMS), ochrany životního prostředí (EMS), hospodaření s energiemi (EnMS) a ochrany zdraví zaměstnanců (OHS). Je představitelem těchto systémů v organizaci a ve vztahu k problematice QMS, EMS a EnMS je zároveň členem regionálního auditního týmu pro oblast Evropy. Jeho hlavní zodpovědností je zavádění, údržba a rozvoj systému řízení dle požadavků zavedených mezinárodních ISO standardů v DHL Express Česká republika (divize Express) a jejich trvalé zlepšování, zejména pomocí projektů. Je také lokálním koordinátorem globálních firemních programů ve vztahu k problematice ochrany životního prostředí  a procesního zlepšování pomocí nástrojů Lean Six Sigma. V oblasti expresní logistiky se pohybuje po celou dobu své profesní dráhy, dříve působil v provozně-zákaznicky orientovaných provozních pozicích. Posledních čtrnáct let se intenzivně věnuje pouze problematice ISO standardizace, v letech 2004 - 2010 působil jako samostatný interní auditor systému řízení kvality a ochrany životního prostředí, kdy jako člen týmu stál u zavedení systému EMS dle ISO 14001 v DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Od roku 2010 samostatně koordinuje systém IMS, v letech 2015 - 2016 zavedl jako nadstavbu ISO 14001 systém ISO 50001 v DHL Express . Mezi jeho silné stránky patří schopnost analýzy, hodnocení rizik a příležitostí a schopnost propojit  složité metodické požadavky s každodenní praxí lidskou formou.

 • Reakce DHL Express Europe na změny podmínek a prostředí 
 • Inovace DHL v PUD s využitím e-mobility (CityHub Concept)
 • Zkušenosti DHL Express s e-mobilitou v ČR  
14:40 - 15:00
Ing. Bc. Mirek Matyáš
Asociace pro elektromobilitu

Využití solární energie v dobíjení elektromobilu

Vystudoval elektrotechnickou fakultu VUT v Brně, obor radioelektronika, s rozšířením o silnoproudou elektrotechniku (1990). Dále absolvoval bakalářské studium na Vysoké škole aplikované psychologie v Praze, obor Personální a interkulturní management (2012). Po studijích v roce 1990 pracoval nejprve jako OSVČ a poté od roku 1993 v soukromých společnostech na obchodních a ekonomických pozicích. Od roku 2008 se zabývá optimalizací nákladů ve firmách pokročilými metodami.  Od roku 2013 je členem Asociace pro elektromobilitu, která se zaměřuje na propagaci e-mobility jako takové, s důrazem na budoucí získávání energie z obnovitelných zdrojů. V současné době zpracovává výzkum na téma „Elektromobilita za pomoci udržitelné energetiky“, který má zjednodušit používání  elektromobilů ve firmách. 

ZÁVĚREČNÉ SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ
Partneři konference
 • Unicorn
 • PRE distribuce, a.s.
 • Ministerstvo životního prostředí
 • AMSP
 • Hospodářská komora ČR
 • HYBRID
 • Energie 21
 • APEL
 • Energy-hub
 • Echo24
 • Asociace elektromobilového průmyslu
 • Pro energy nové
 • Energetika
 • Edumenu
 • EduCity
 • Euractiv
 • Moderní obec
 • Ceská inovace
 • Komunální ekologie
 • Pro města a obce
 • Průmyslová ekologie
 • EnviWeb
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Allweb" Insert the code below on: https://www.bids.cz/cz ----------------------------------------------------------------------------------------------