Energetické služby se zaručeným výsledkem: příležitost pro modernizaci energetické infrastruktury státní správy
Sborník
sborník PDF prezentace 500 Kč

čtvrtek
12.11.2015
Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha
 

Česká republika stojí před velkým úkolem. Přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetické účinnosti se zavázala snížit konečnou spotřebu energie do roku 2020 o 46 PJ. A stát má jít příkladem. Každoročně má za úkol renovovat 3% plochy budov ústřední státní správy. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je širší využití energetických služeb se zaručeným výsledkem v kombinaci s dotacemi poskytovanými z operačních programů, zejména OPŽP.

Kvůli stávající legislativě a rozpočtovým restrikcím to u organizačních složek státu (OSS) zatím není možné. OSS tak nemohou využít kombinaci dotace a energetických služeb se zaručeným výsledkem, která zajišťuje prokazatelné a efektivní využití vynaložených finančních prostředků do komplexní renovace či modernizace budov. Bariérám v uplatňování energetických služeb ve veřejném sektoru, zejména v organizačních složkách státu bude věnován první blok konference.

Státní příspěvkové organizace však energetické služby využít mohou a také využívají. Přinášejí jim totiž řadu výhod. Umožňují jim modernizovat energetické hospodářství a snižovat provozní náklady. Veškeré investice do energeticky úsporných opatření pak hradí z budoucích úspor energie, jejichž výši mají smluvně garantovánu od poskytovatele energetických služeb.

Nyní bude využití energetických služeb se zaručeným výsledkem dostupnější. OPPIK i OPŽP vnímají tyto služby zahrnující garanci za úspory a dlouhodobý energetický management, který je jejich nedílnou součástí, jako záruku budoucích úspor a zvýhodňují proto žadatale, kteří se pro ně rozhodnou. Navazují tak na požadavky evropské směrnice o energetické účinnosti, kde garance a prokazatelnost úspor hrají klíčovou roli.
  
Cílem této mezinárodní konference je diskutovat se zástupci nejenom domácí veřejné správy a evropských institucí o výhodách komplexní modernizace energetického hospodářství budov s využitím energetických služeb se zaručeným výsledkem, ke kterému se členské země zavázaly, ale i o legislativních překážkách a možných cestách k jejich odstranění.

Jazyk konference: ČJ - AJ, simultánní tlumočení

Program
Partneři konference
 • MPO
 • Ministerstvo životního prostředí
 • APES
 • CEZ - skupina
 • CSOB
 • Amper Saving
 • Cofely, a.s.
 • ENESA
 • EESI2020
 • Intelligent Energy Europe
 • Enviros
 • MVV Energie
 • Siemens
 • Ceska informacni agentura, s.r.o.
 • Edumenu
 • Energie 21
 • TZB - info
 • EurActiv.cz - STARÉ NEPOUŽÍVAT!!!!!!
 • Proelektrotechniky.cz
 • BIDS
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Allweb" Insert the code below on: https://www.bids.cz/cz ----------------------------------------------------------------------------------------------