Energetický management pro veřejnou správu
Sborník prezentací + videozáznam 990 Kč

úterý
12.02.2019
Praha, hotel DAP
Praha, hotel DAP, Vítězné nám. 4

10. ročník konference je úspěšně za námi. Zúčastnilo se jej více jak 130 účastníků.

  

Více fotografií na Facebooku


10. ročník konference o energeticky úsporných opatřeních, využívání OZE a hospodárném nakládání s energií v organizacích veřejné správy. 

Konference se mimo dalších zúčastní například zástupci těchto měst,obcí a organizací: 

Hlavní město Praha, Město Mělník, Město Krnov, Město Studénka, Město Kolín, Město Vrchlabí, Město roudnice nad Labem, Město Uherské Hradiště, Město Hradec Králové,  Město Aš, Město pečky, Město Litvínov, Město Milevsko, Město Slaný, Město Třinec, Město Litoměřice, Město Prostějov, Město Děčín, Olomoucký kraj, Jihočeský kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Zlínský kraj, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministrstvo obrany, Vězeňská služba ČR, Česká spárva sociálního zabezpečení, Nemocnice Nové město na Moravě,  Nemocnice Česká Lípa, Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou, Operátor ICT, Fakultní nemocnice Olomouc a další....Zveme Vás také na doprovodný seminář: Základy energetického managementu, který se bude konat 13.2.2019


Minulé akce: 

Energetický management pro veřejnou správu 2018

Energetický management pro veřejnou správu 2016

 

   

   

 

Program
08:15 - 09:00


Registrace účastníků

Moderátor konference

Vystudoval obor ekonomika a řízení energetiky na ČVUT, kde v návazném studiu obhájil disertační práci věnovanou energetické náročnosti československé ekonomiky. Do roku 1989 působil hlavně ve výzkumu (EGÚ, VÚPEK), kde se podílel na práci a později vedl výzkumný tým řešící otázky účinného užití energie. V roce 1990 se stal jedním ze zakladatelů poradenské společnosti SEVEn a později také společnosti SEVEn Energy, kde působí dodnes jako ředitel. Během posledních dvaceti let načerpal řadu zkušeností v oboru. Byl členem řídících orgánů energetických společností v ČR (JME, PRE) i v zahraničí (Polsko, Bulharsko a Ukrajina), byl členem dozorčí rady Asociace energetických manažerů, správní rady Asociace energetických auditorů, rady ECE3 (European Council for Energy Efficient Economy), pracoval také jako konzultant Světové banky, nebo zastupoval ČR jako expert v odborné komisi OSN. V současnosti působí jako člen Energetické sekce Hospodářské komory ČR, kde řídí pracovní skupinu Spotřeba energie a dále je členem rady Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES). Jako manažer poradenské společnosti SEVEn Energy s.r.o. se snaží systematicky rozvíjet aktivity na poli zvyšování účinnosti užití energie u koncových zákazníků, zejména aplikaci metody EPC a energetických služeb v ČR i v EU. Dlouhodobě se věnuje také energetickému managementu.


09:05 - 09:10

Úvodní slovo

Ing. Jan Kříž se narodil v roce 1976 a studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní kariéry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a finančnictvím. Na Ministerstvu životního pracoval již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka a ředitele sekce fondů EU, ekonomiky a dobrovolných nástrojů.

09:10 - 09:30

Energeticky úsporná opatření ve veřejné správě

Vladimír Sochor je od června 2015 v pozici ředitele odboru energetické účinnosti a úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracoval v celé řadě míst na provozních a ekonomických pozicích na různých úrovních, a měl také zkušenosti práce v bance. Ve společnosti SEVEn (poradenská společnost v oblasti energetické účinnosti), pracoval poprvé od roku 1994 až do roku 1999. Poté působil ve dvou firmách energetických služeb (SIEMENS a MARTIA). Od roku 2006 pracoval v SEVEn opět. Specializoval se na ekonomické a finanční analýzy projektů v oblasti energetické účinnosti a zabýval se financováním investic do energeticky úsporných projektů. Poslední roky v SEVEn zastával pozici ředitele ekonomického úseku a zároveň byl senior konzultantem v oblasti úspor energie a metody EPC.  Aktuálně je jeho snahou měnit přístup k energetické účinnosti zejména na české scéně z pozice státního úředníka. 

9.30-10.10 hod: Diskusní panel: Strategie zavádění energeticky úsporných opatření 

 • Snižování energetické náročnosti ve veřejné správě – proč a je to pro města priorita?
 • Jsou pravidla a regulace nastavené státem pro organizace veřejné správy motivující?
 • Jaké největší překážky se v praxi objevují a jak je řešit?
 • Financování projektů – dotace, finanční nástroje, EPC?
 • Prosazování energetických úspor napříč organizacemi měst, komunikace a osvěta

Ing.Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí 
Ing. Vladimír Sochor, ředitel odboru energetických úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ing. Ondřej Mirovský, místostarosta, Praha 7
Ing. Radim Holiš, starosta, Rožnov pd Radhoštěm
Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta, Město Kralupy nad Vltavou
Ing. Jaroslav Klusák, energetický manažer, Město Litoměřice


10:10 - 10:40

Energetický management v rámci projektů EPC

Tomáš Chadim vystudoval ekonomiku a řízení elektrotechniky a energetiky na fakultě Elektrotechniky ČVUT v Praze. Do roku 2014 pracoval na různých pozicích v konzultační společnosti SEVEn, následně jako business unit manager ve společnosti TÜV SÜD a nyní působí ve společnosti ČEZ ESCO  na pozici manažera oddělení poradenství a energetického management. Po celou profesní kariéru se aktivně zajímá o energetiku a energetickou efektivitu. Je energetickým specialistou a mimo jiné se podílel na novelizaci Zákona o hospodaření energií.

10:40 - 11:00

Energetická data jako veřejný zájem

Alice Nemčok vystudovala v letech 1983 – 1987 Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou, následně v roce 2009 zakončila vysokoškolské studium se zaměřením na marketing a komunikaci. Zkušenosti získávala od počátků pracovního působení zejména na různých administrativních,  obchodních a marketingových pozicích jak v korporátních společnostech, tak v menších firmách obchodního charakteru. Ve společnosti SOFTLINK s.r.o. působí přes tři roky a zastává pozici obchodního a marketingového manažera. Společnost se zabývá vývojem a výrobou radiových technologií, IoT senzorů a vývojem aplikací pro dálkové odečty energií a vody. 

10:40 - 11:00

Energetická data jako veřejný zájem

Vojtěch Pohl je od listopadu 2018 místostarostou Města Kralupy nad Vltavou. Od roku 2011 působil v městských společnostech Kralup nad Vltavou  – Plavecký bazén, s.r.o.(2016-2019, jednatel společnosti )  a Kralupská sportovní , s.r.o. (2013-2016 – manažer krytého bazénu a sportovní haly a 2011-2013 vedoucí provozu) . Je absolventem České zemědělské univerzity, oboru Provoz a ekonomika. 

Přestávka na kávu
11:30 - 11:45
Ing. Jan Včelák Ph.D.
ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Fotovoltaika - technologické možnosti a příležitosti

Aktuální možnosti využití fotovoltaiky

11:45 - 12:00

Komplexní příprava investičních projektů

Narodil se v roce 1971. Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku (1994), dále absolvoval bakalářské a poté i postgraduální studium na provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (1997- 2001). V letech 1993–1996 pracoval v projekční firmě AZ Elektroprojekce, specializace: silnoproudé instalace v obytných budovách a technologických celcích, projektant osvětlení. Od roku 1996 působil jako finanční konzultant a ekonomický poradce. V období 1999 - 2003 pracoval v oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu se specializací na ekonomiku obnovitelných zdrojů a na přípravu Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Od roku 2004 je výkonným ředitelem společnosti PORSENNA o.p.s., která se zaměřuje na propagaci udržitelné energetiky a stavitelství, zavádění energetického managementu a další projekty v oblastech ochrany klimatu a životního prostředí. V letech 2005 – 2008 byl předsedou CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu a dále působí jako externí energetický a ekonomický poradce.
 

12:00 - 12:15

Úspory v dodávkách tepla do měst

Ondřej Semerák vystudoval Vysokou vojenskou školu v Košicích, na fakultě radiotechnického zabezpečení. V roce 2011 ukončil svou vojenskou karieru (poslední funkce - náčelník oddělení logistiky Vojenské policie - Hlavní Velitelství Vojenské policie Praha) a nastoupil ve společnosti Bytes, s.r.o v Táboře. V dalším období zastával pozice městského energetika v Táboře, v Českých Budějovicích , v roce 2015 se vrátil do městské společnosti Bytes, s.r.o. a od roku 2015 v ní zastává pozici jednatele. Společnost Bytes, s.r.o. zabezpečuje správu bytového a nebytového nemovitostního fondu města Tábora. 

 Inovativní řešení na výběr nového dodavatele tepla pro část města Tábor přinese městu a jeho obyvatelům nemalou úsporu v nákladech za vytápění.

12:15 - 12:30
Ing. Oto Petr
TESCO SW, a.s.

Softwarová podpora energetického managementu.

Zpracování a vyhodnocování dálkových odečtů a SmartCity

12:30 - 12:45

Zkušenosti s městskou energetikou ze Slovenska

Pracuje jako energetický manažer města Trnava od roku 2016. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu STU v Bratislavě. Později získal titul MBA na univerzitě ESCP-EAP v Berlíně. Má zkušenosti s podnikáním v různých oblastech, mimo jiné inteligentním řízením budov. Nabyl 10leté korporátní zkušenosti u americké telekomunikační firmy, kde se věnoval mezinárodnímu prodeji telekomunikčných technologií. Absolvoval mezinárodní kurz energetického managementu EUREM - European Energy Manager.

12:45 - 13:00

Zkušenosti se zavádění energeticky úsporných opatření v Rožnově pod Radhoštěm

Vystudoval stavební fakultu VUT v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby (2011). V letech 2011–2013 pracoval ve stavební firmě Skanska a.s. jako inženýr projektu na stavbách letišť a dálnic v Polsku. Poté působil jako manažer pro export ve společnosti Hasil a.s., zabývající se výrobou protipožárních otvorových výplní. V roce 2017 nastoupil na pozici energetika města Rožnov pod Radhoštěm.

13:00 - 13:20
Ivo Slavotínek
Asociace poskytovatelů energetických služeb
předseda

Předání cen za nejlepší EPC projekt roku 2018

Zástupci Asociace pro energetické služby předají cen za nejlepší EPC projekt roku 2018

Společný oběd
Odpolední sdílení, diskuze formou speed dating
14:20 - 16:20
Diskuzní panel

Odpolední diskusní blok formou speed dating

V rámci odpoledního diskusního bloku se budete moci neformálně setkat s přednášejícími dopoledního bloku a dalšími odborníky i enegetickými manažery. Diskutovat se bude v menších skupinách. Přednášející se budou u jednotlivých skupinek v pravidelných intervalech střídat. 

14:20 - 16:20

Diskusní kroužek k tématu: Úspory energie z pohledu MPO

Vladimír Sochor je od června 2015 v pozici ředitele odboru energetické účinnosti a úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracoval v celé řadě míst na provozních a ekonomických pozicích na různých úrovních, a měl také zkušenosti práce v bance. Ve společnosti SEVEn (poradenská společnost v oblasti energetické účinnosti), pracoval poprvé od roku 1994 až do roku 1999. Poté působil ve dvou firmách energetických služeb (SIEMENS a MARTIA). Od roku 2006 pracoval v SEVEn opět. Specializoval se na ekonomické a finanční analýzy projektů v oblasti energetické účinnosti a zabýval se financováním investic do energeticky úsporných projektů. Poslední roky v SEVEn zastával pozici ředitele ekonomického úseku a zároveň byl senior konzultantem v oblasti úspor energie a metody EPC.  Aktuálně je jeho snahou měnit přístup k energetické účinnosti zejména na české scéně z pozice státního úředníka. 

14:20 - 16:20
Mgr. Pavla Vidanová
Ministerstvo životního prostředí ČR
ministerský rada

Diskusní kroužek k tématu:Energetické úspory z pohledu státu

14:20 - 16:20

Diskusní kroužek k tématu:Energetický management v rámci EPC projektů

Tomáš Chadim vystudoval ekonomiku a řízení elektrotechniky a energetiky na fakultě Elektrotechniky ČVUT v Praze. Do roku 2014 pracoval na různých pozicích v konzultační společnosti SEVEn, následně jako business unit manager ve společnosti TÜV SÜD a nyní působí ve společnosti ČEZ ESCO  na pozici manažera oddělení poradenství a energetického management. Po celou profesní kariéru se aktivně zajímá o energetiku a energetickou efektivitu. Je energetickým specialistou a mimo jiné se podílel na novelizaci Zákona o hospodaření energií.

14:20 - 16:20

Diskusní kroužek k tématu: Energetická data jako veřejný zájem

Alice Nemčok vystudovala v letech 1983 – 1987 Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou, následně v roce 2009 zakončila vysokoškolské studium se zaměřením na marketing a komunikaci. Zkušenosti získávala od počátků pracovního působení zejména na různých administrativních,  obchodních a marketingových pozicích jak v korporátních společnostech, tak v menších firmách obchodního charakteru. Ve společnosti SOFTLINK s.r.o. působí přes tři roky a zastává pozici obchodního a marketingového manažera. Společnost se zabývá vývojem a výrobou radiových technologií, IoT senzorů a vývojem aplikací pro dálkové odečty energií a vody. 

14:20 - 16:20

Diskusní kroužek k tématu: Energetická data jako veřejný zájem

Vojtěch Pohl je od listopadu 2018 místostarostou Města Kralupy nad Vltavou. Od roku 2011 působil v městských společnostech Kralup nad Vltavou  – Plavecký bazén, s.r.o.(2016-2019, jednatel společnosti )  a Kralupská sportovní , s.r.o. (2013-2016 – manažer krytého bazénu a sportovní haly a 2011-2013 vedoucí provozu) . Je absolventem České zemědělské univerzity, oboru Provoz a ekonomika. 

14:20 - 16:20
Ing. Jan Včelák Ph.D.
ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Diskusní kroužek k tématu: Jak využít fotovoltaiku naplno? Technologie, akumulace, dotační možnosti, zkušenosti z praxe.

14:20 - 16:20

Diskusní kroužek k tématu: Jak využít fotovoltaiku naplno? Technologie, akumulace, dotační možnosti, zkušenosti z praxe.

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc a obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2011 nastoupila na pozici asistentky vedoucího Odboru správy a údržby majetku města, energetik. V roce 2015 byla pracovní pozice osamostatněna a zaměřena čistě na energetiku. Od roku 2012 se zaměřuje na zavádění energetického managementu na Magistrátu města Prostějova. Do pracovní náplně patří především implementace energetického managementu, evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov, projekt Smart Prostějov. 

 

14:20 - 16:20

Diskusní kroužek k tématu: Komplexní příprava investičních projektů

Narodil se v roce 1971. Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku (1994), dále absolvoval bakalářské a poté i postgraduální studium na provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (1997- 2001). V letech 1993–1996 pracoval v projekční firmě AZ Elektroprojekce, specializace: silnoproudé instalace v obytných budovách a technologických celcích, projektant osvětlení. Od roku 1996 působil jako finanční konzultant a ekonomický poradce. V období 1999 - 2003 pracoval v oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu se specializací na ekonomiku obnovitelných zdrojů a na přípravu Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Od roku 2004 je výkonným ředitelem společnosti PORSENNA o.p.s., která se zaměřuje na propagaci udržitelné energetiky a stavitelství, zavádění energetického managementu a další projekty v oblastech ochrany klimatu a životního prostředí. V letech 2005 – 2008 byl předsedou CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu a dále působí jako externí energetický a ekonomický poradce.
 

14:20 - 16:20

Diskusní kroužek k tématu: Komplexní příprava investičních projektů

Ukončil doktorandské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, na katedře Ekonomiky životního prostředí v roce 2006. V letech 2011- 2020 pracoval jako energetický manažer města Litoměřice. Má praxi v oboru municipální energetiky od roku 2004, publikuje články, podílí se na řešení národních i mezinárodních projektů v oblasti udržitelné energetiky např. projekty ProgRESsHEAT (role OZE v CZT měst), SCORE (rozvoj komunitních OZE), STARDUST (renovace brownfieldů na ekologické a nízkoenergetické čtvrtě), INNOVATE (inovativní formy financování úspor v bytovém sektoru). Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Od roku 2018 vykonává funkci předsedy Sdružení energetických manažerů měst a obcí. 

14:20 - 16:20
Ing. Oto Petr
TESCO SW, a.s.

Diskusní kroužek k tématu:SW podpora energetického managementu. Zkušenosti z praxe

14:20 - 16:20
Ing. Jan Malý
Liberecký Kraj
energetický manažer

Diskusní kroužek k tématu: SW podpora energetického managementu. Zkušenosti z praxe

Závěrečné společenské setkání
Partneři konference
 • CEZ ESCO, a.s.
 • Softlink, s.r.o.
 • Tesco SW, a.s.
 • Porsenna
 • MODERNI OBEC
 • Pro energy nové
 • Echo24
 • Energy-hub
 • Energie 21
 • Euractiv
 • FCC PUBLIC
 • TZB - info
 • Vinselekt Michlovský
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email