Financování vodárenské infrastruktury 2015
elektronický sborník přednášek 500 Kč

čtvrtek
12.02.2015
Praha, hotel DAP
 

V roce 2014 proběhly v ČR komunální volby, které vynesly v mnoha městech a obcích do vedení radnic zástupce nových hnutí a nejrůznějších nezávislých uskupení. Nová zastupitelstva budou kvůli společensky neustále rezonujícímu tématu provozování VaK řešit, jak nejlépe a nejefektivněji provozovat vodohospodářskou infrastrukturu v rámci své obce.

V minulosti řešila řada měst a obcí otázku volby optimálního modelu provozování vodárenské infrastruktury. Letošní, již sedmý ročník konference Financování vodárenské infrastruktury se pokusí objektivně uchopit výhody a nevýhody jednotlivých provozních modelů VaK v ČR a poskytnout tak zástupcům měst a obcí ucelený pohled na problematiku výběru nejvhodnějšího modelu provozování.

V programu konference se objeví i témata, která pomohou jednotlivým provozovatelům (ať už soukromým či municipálním) definovat kvalitu a rozsah poskytovaných služeb v oboru VaK. Důležitou změnou ve vodárenství je taktéž nová evropská směrnice k veřejným zakázkám a koncesím, resp. její dopady do in-house contractingu či její vliv na dohody provozně souvisejících vlastníků VaK.

Dalšími tématy konference budou změny ve výkaznictví, informace o dotacích v novém programovacím období 2014 – 2020 či konkrétní zkušenosti s monitoringem projektů OPŽP.

Věříme, že výčet témat letošního ročníku konference Financování vodárenské infrastruktury je pestrý a zajímavý.

Na vaši účast na konferenci se těší

Vojtěch Zelenka
manažer konference

Program
Partneři konference
  • Veolia voda
  • Grant Thornton
  • Havel & Partners
  • Ceska informacni agentura, s.r.o.
  • Edumenu
  • Naše Voda
  • Vodní hospodářství
  • oVodarenstvi.cz
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email