Komunální odpad – nová legislativa a praxe v obcích II
pondělí
14.06.2021
on-line
 

Nové cíle EU v oblasti oběhového hospodářství a s tím související nová odpadová legislativa v ČR  zásadním způsobem mění systém hospodaření s odpady v ČR. Legislativní proces schvalování nových pravidel však stále není u konce.


Česká města a obce hledají nové možnosti, jak se s komunálním odpadem ve svých městech vypořádat, a to ideálně bez významného ekonomického dopadu na občany i na obecní/městské rozpočty. Hledají se nové cesty jak snížit množství odpadu, jak více třídat a také jak poplatky za svoz odpadu spravedlivě rozúčtovat.

Na našich webinářích se dozvíte aktuální informace o stavu připravované legislativy a získáte inspiraci z měst a obcí, která se pustila do optimalizace svých odpadových hospodářství. 

                             

Na virtuální setkání s vámi se těší    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Hana Němejcová a Marcela Musílková 

B.I.D. services, s.r.o.

Kontakty


      

                                                                                                                               

Program

Moderátor

Dan Jiránek  absolvoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava.  Dále v letech 1999-2000 absolvoval postgraduální kurz UK Praha a Univerzity Tampere oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. V letech 1998-2004 pracoval jako náměstek primátora pro životní prostředí a rozvoj, v letech 2004 - 2014 a 2018 - 2020 byl primátorem Statutárního města Kladna.
Ve SMO ČR působí jako předseda komise životního prostředí a energetiky. Je dále členem rady AOPK ČR.

Aktuální stav připravované odpadové legislativy

Absolvent doktorského programu na Fakultě technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a bakalářského programu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2003 působí na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) v různých pozicích. V současnosti zastává pozici ředitele odboru odpadů MŽP. V rámci odborné činnosti publikuje články zejména k tématům strategie vývoje odpadového hospodářství v ČR. Zaměřuje se na problematiku oběhového hospodářství. 

Diskusní panel se zástupci měst a obcí
MgA. Jan Symon
Obec Ostopovice
starosta

Pohled zástupce obce na novou odpadovou legislativu

Pohled zástupce organizace zastupující obce

Je absolventkou VUT Brno, FAST, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Působila jako referent ochrany zemědělského půdního fondu JZD Jana Černého v Moravské Nové Vsi, poté jako samostatný odborný referent na Katastrálním úřadu v Břeclavi a vedoucí odboru obecního úřadu v Moravské Nové Vsi.
V letech 1998 – 2002 se stala místostarostou obce Moravská Nová Ves, 2002 – 2010 starostou obce Moravská Nová Ves. Od roku 2011 zastává pozici výkonné ředitelky a.s. Hantály Velké Pavlovice, kde působí do současnosti.
Od roku 2017 doposud je také poslankyní Parlamentu ČR (STAN), členka Zemědělského výboru a Výboru pro životní prostředí, předsedkyně podvýboru pro udržitelný rozvoj.

Pohled zástupce Svazu měst a obcí ČR

Dan Jiránek  absolvoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava.  Dále v letech 1999-2000 absolvoval postgraduální kurz UK Praha a Univerzity Tampere oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. V letech 1998-2004 pracoval jako náměstek primátora pro životní prostředí a rozvoj, v letech 2004 - 2014 a 2018 - 2020 byl primátorem Statutárního města Kladna.
Ve SMO ČR působí jako předseda komise životního prostředí a energetiky. Je dále členem rady AOPK ČR.

Robin Dufek
JRK Česká republika, s.r.o.
ředitel společnosti

Optimalizace odpadového hospodářství měst a obcí

RNDr. Radek Hořeňovský
WASTen, z.s.
předseda klastru

Hledání cest pro moderní technologie v labyrintu odpadů

Ing. Jakub John
VIA ALTA, a.s.

Skládačka materiálového využití plastů - pro všechny místa dost

Partneři konference
  • JRK
  • WASTen, z.s.
  • Pro města a obce
  • MODERNI OBEC
  • Energie 21
  • Pro energy nové
  • TZB - info
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email