Nákup energie v organizacích veřejné správy
středa
31.01.2018
Praha 6, Masarykova kolej, Thákurova 1
 

Když jsme v roce 2009 připravovali první konferenci o energetickém managementu ve veřejné správě, málokteré město/obec mělo dostatečný přehled o tom,  jak velké finanční prostředky vydává za energie. Přestože liberalizace energetického trhu začala postupnými etapami již v roce 2002, teprve s velkým zpožděním začala většina měst i organizací státní správy měnit své nákupní chování i samotnou správu energií. Situace dnes je už úplně jiná. Státní správa i samospráva si velmi dobře uvědomuje, že dobrou nákupní taktikou může mnoho ušetřit a využívá všech možností, které trh nabízí -  od nákupu energií přes burzu, elektronické aukce až k nejpozději používáné metodě, postupnému nákupu.

I dnes však zbývá prostor pro další úspory, ať výběrem té nejlepší nákupní metody, obezřetnou přípravou samotné veřejné zakázky, či dobře nastavenými smluvními vztahy s dodavateli energií.

Pokud chcete získat komplexní pohled na nákup energií ve veřejné správě, nabízíme Vám náš seminář, který kombinuje praktické zkušenosti zástupců veřejné správy s nabídkami zprostředkovatelů a doplňuje je velmi užitečnými informacemi o právech spotřebitelů či celkové situací na energetickém trhu. 


Za tým společnosti B.I.D. services, 

Vás zve


Marcela Musílková 

Program
09:30 - 09:35

Zahájení konference

Narodil se v roce 1971. Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku (1994), dále absolvoval bakalářské a poté i postgraduální studium na provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (1997- 2001). V letech 1993–1996 pracoval v projekční firmě AZ Elektroprojekce, specializace: silnoproudé instalace v obytných budovách a technologických celcích, projektant osvětlení. Od roku 1996 působil jako finanční konzultant a ekonomický poradce. V období 1999 - 2003 pracoval v oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu se specializací na ekonomiku obnovitelných zdrojů a na přípravu Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Od roku 2004 je výkonným ředitelem společnosti PORSENNA o.p.s., která se zaměřuje na propagaci udržitelné energetiky a stavitelství, zavádění energetického managementu a další projekty v oblastech ochrany klimatu a životního prostředí. V letech 2005 – 2008 byl předsedou CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu a dále působí jako externí energetický a ekonomický poradce.
 

09:35 - 09:55

Aktuální situace na energetickém trhu

David Kučera byl jmenován na post generálního sekretáře Energetické burzy Praha v roce 2012.  S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního ředitele a člena představenstva švýcarské společnosti Atel Energy AG (původně Entrade AG), kde pracoval od května 2000, tj. prakticky od založení této společnosti. Před nástupem do Entrade/Atel Energy AG pracoval ve společnosti Patria Finance, a.s. v oddělení Corporate Finance. Je absolventem ČVUT – fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. Kromě mateřského jazyka hovoří plynně anglicky, částečně německy a rusky.  

09:55 - 10:30

Zkušenosti veřejné správy s nákupem energie

Vystudoval stavební fakultu VUT v Brně, obor pozemní stavby se zaměřením na technická zařízení budov (1977). V letech 1977 – 1991 pracoval v projekční firmě Keramoprojekt Brno, zpočátku jako projektant ústředního vytápění a rozvodů plynu, později jako hlavní specialista tepelné techniky. V období 1991 – 1996 působil jako pedagogicko-vědecký pracovník na Ústavu technických zařízení budov stavební fakulty VUT v Brně. Mezi lety 1996 – 2001 zastupoval v ČR zahraniční výrobce kotlů a tepelné techniky. Od roku 2001 do 2008 pracoval pro statutární město Brno, zpočátku jako technický ředitel příspěvkové organizace, později na Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. V letech 2008 – 2010 zastával funkci vedoucího společnosti Ekoengineering CZ s.r.o. Od konce roku 2010 dosud pracuje opět na Magistrátu města Brna v oblasti tepelné techniky a nákupu energií pro město Brno.

10:30 - 11:00 Kávová přestávka
11:00 - 11:30

Nákup energie prostřednictvím komoditní burzy PXE

Paní Jágrová má dlouhodobé zkušenosti v oblasti marketingu a prodeje, které od roku 2002 rozvíjela a uplatňovala na různých pozicích ve společnostech působících v bankovním a farmaceutickém průmyslu. Od roku 2015 působí ve společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. ("PXE") a je zodpovědná za vyhledávání a obsluhu koncových zákazníků poptávajících energii prostřednictvím komoditní burzy PXE. Paní Jágrová vystudovala na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultu humanitních studií – obor Sociální a kulturní antropologie.

11:30 - 11:45

Zákon o zadávání veřejných zakázek při nákupu energie ve veřejných organizacích

Mgr. Filip Krumbholc absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V advokátní kanceláři MT Legal, s. r. o., působí od roku 2011, kde navazuje na své předchozí mnohaleté pracovní zkušenosti v oboru veřejného investování na všech úrovních veřejné správy. Specializuje se na oblast prostředků obrany dodavatelů v zadávacím řízení a navazujícího přezkumného řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Je spoluautorem mnoha interních předpisů a metodik v této oblasti určených pro veřejné zadavatele. V oblasti veřejných zakázek je zkušeným lektorem a na toto téma rovněž publikuje. Je spoluautorem komentáře shora jmenované advokátní kanceláře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek (C.H.BECK, 2017).

Předpokládaná hodnota zakázky – co vše je nutné do ní počítat a co z ní vyplyne Možné postupy při nákupu energie v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a obvyklé parametry zadávacích řízení Nákup na komoditní burze: specifika jednacího řízení bez uveřejnění Jak s kvalifikací a zastoupením zadavatele při nákupu – výběr burzy a dohodce Publicita – uveřejňování podle zákona o veřejných zakázkách
11:45 - 12:00

Elektronické aukce ve veřejných zakázkách na nákup energie

Absolvoval podnikohospodářskou fakultu VŠE v Praze, obor Podniková ekonomika a management, a již téměř 10 let se zabývá elektronizací zadávání veřejných zakázek, managementem kvality a informační bezpečností. Za toto období byl garantem stovek elektronických aukcí, u nichž se podařilo uspořit miliardy korun z veřejných rozpočtů. Od roku 2013 je ředitelem společnosti Tender systems s.r.o., která mimo jiné provozuje největší české elektronické tržiště veřejné správy TENDERMARKET a další softwarové nástroje pro podporu nákupu ve státní správě a samosprávě.

12:00 - 12:30

Smluvní vztahy mezi dodavatelem energie a zákazníkem

Vystudoval magisterský obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a bakalářský obor Podniková ekonomika a management na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studií absolvoval stáž u Nejvyššího správního soudu a začal se intenzivně věnovat energetickému právu. Od roku 2014 je členem České advokátní komory.V současné době působí na pozici advokáta u advokátní kanceláře Frank Bold advokáti, s.r.o. Vystupuje jako specialista v oblasti energetického práva se zaměřením na obnovitelné zdroje. Poskytuje právní poradenství provozovatelům fotovoltaických a větrných elektráren i obchodníkům s elektřinou a plynem. Dlouhodobě se angažuje při obhajování práv klientů, kterým byl neoprávněně srážen solární odvod. Podílel se na právních stanoviscích a analýzách pro nejvýznamnější organizace v oblasti obnovitelných zdrojů a přednáší na renomovaných akcích o energetice. 

Práva zákazníka na energetickém trhu Povinnosti dodavatele a distributora vůči zákazníkovi Upozornění na v praxi nejčastěji se vyskytující problémy a jak je řešit dobrým nastavením smlouvy
12:30 - 14:00

Diskuze: Jak nejvýhodněji nakupovat energie ? Prostor pro dotazy účastníků

Vystudoval magisterský obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a bakalářský obor Podniková ekonomika a management na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studií absolvoval stáž u Nejvyššího správního soudu a začal se intenzivně věnovat energetickému právu. Od roku 2014 je členem České advokátní komory.V současné době působí na pozici advokáta u advokátní kanceláře Frank Bold advokáti, s.r.o. Vystupuje jako specialista v oblasti energetického práva se zaměřením na obnovitelné zdroje. Poskytuje právní poradenství provozovatelům fotovoltaických a větrných elektráren i obchodníkům s elektřinou a plynem. Dlouhodobě se angažuje při obhajování práv klientů, kterým byl neoprávněně srážen solární odvod. Podílel se na právních stanoviscích a analýzách pro nejvýznamnější organizace v oblasti obnovitelných zdrojů a přednáší na renomovaných akcích o energetice. 

Partneři konference
 • PXE
 • Porsenna
 • Vinselekt Michlovský
 • Energie 21
 • MODERNI OBEC
 • TZB - info
 • Pro města a obce
 • Euractiv
 • Pro energy nové
 • Energy-hub
 • NSZM
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email