Novela zákona o veřejných zakázkách a veřejné zakázky v roce 2015
Elektronický sborník (PDF) 500 ,- Kč

středa
03.06.2015
Magistrát hl. města Prahy
 

Na tento seminář již není možné se registrovat, je však možno zakoupit e-sborník přednášek. Cena sborníku je 500,- Kč plus DPH. Objednávejte zde.

V březnu tohoto roku nabyla účinnosti tzv. technická novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jejím cílem podle Ministerstva pro místní rozvoj minimalizovat nedostatky zjištěné při dosavadní aplikaci zákona o veřejných zakázkách a také zjednodušit, zpřesnit a zefektivnit zadávání veřejných zakázek a posílit jejich transparentnost. Hlavní změny se týkají zvýšení limitu na zadávání víceprací, počtu hodnotících kritérií při posuzování VZ a ruší se povinnost zrušit zadávací řízení v případě jediné nabídky. 

Seminář Novela zákona o veřejných zakázkách a veřejné zakázky v roce 2015 je určen zejména pro zástupce veřejné správy, tj. starosty a zastupitele obcí, úředníky a další zaměstnance z odboru majetku a investic na obcích, krajích, ministerstvech, státních fondech, u veřejných investorů (např. ŘSD, SŽDC) či sektorových zadavatelů. Využít jej mohou i uchazeči a dodavatelé veřejných zakázek či koncesionáři koncesních smluv, advokáti i další osoby, kterých se věcně týká.

Seminář se komplexně zaměří na praktické aspekty výkladu zákona o veřejných zakázkách v těch částech, které zasahuje jeho novelizace a  na rozbor rozhodovací praxe použitelné na takto novelizovanou právní úpravu.

Jako u každé vzdělávací akce tvoří hodnotu pro účastníka nejen téma, ale především kvalita přednášejících a jejich příspěvků. Jsme proto rádi, že tým přednášejících tvoří zkušení a lektorsky zdatní odborníci především pak paní Mgr. Markéta Adámková, vedoucí legislativního oddělení  Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 


Děkujeme za Vaši účast. Za tým společnosti B.I.D. services s.r.o.

Soňa Miňovská, manažer semináře

Mail: sminovska@bids.cz

Telefon:  +420 222 780 147

Mobil: + 420 775 28 26 40

Program
Partneři konference
  • Magistrát Hlavního Města Prahy
  • Ceska informacni agentura, s.r.o.
  • Edumenu
  • TZB - info
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email