Off-Grid 2015
přednášky ze semináře 300 Kč Kč

úterý
24.03.2015
veletrh Amper, Brno
 

V posledních letech často zmiňované výrazy jako grid parity či net-metering dávají tušit, že s postupem času se energie z obnovitelných zdrojů stane konkurenceschopnou. Je realizace ostrovních systémů pouze poslední možností v případě špatné dostupnosti distribuční soustavy nebo se budou k podobnému kroku uchylovat i klasičtí odběratelé el. energie? Život v ostrovním režimu je do velké míry zatím považován za životní styl, se kterým je spojeno mnoho limitů, na které nejsou klasičtí odběratelé zvyklí.

U Hybridních systémů naopak díky svému technologickému řešení nemusí uživatelé řešit otázku přílišného snižování energetického komfortu. Realizace těchto systémů však přináší celou řadu legislativních překážek a podmínek, ve kterých se v poslední době přestali orientovat nejen nadšenci, ale také profesionální dodavatelé technologií.

Při současných klesajících cenách silové energie si stojí položit otázku, zda a kdy začnou koneční spotřebitelé elektrické energie využívat OZE jako standardní zdroj namísto dosavadních konvenčních zdrojů. Snižování energetické náročnosti a spotřeby el. energie podporuje nejen EU, ale také Česká republika ve svém akčním plánu.

Seminář Off-Grid 2015 se pokusí odpovědět na následující otázky. Jaké jsou aspekty každodenního života v ostrovním provozu? Jaká legislativní úprava se vztahuje na provoz ostrovních a hybridních systémů? Jaké typ akumulace je vhodné zvolit v závislosti na konkrétním řešení? Jak se chránit proti výpadkům elektřiny v případě black-outu?


Na Vaši účast se těší


Vojtěch Zelenka
organizátor semináře

Program
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email