Základy energetického managementu
středa
13.02.2019
Praha, hotel DAP
Praha, hotel DAP, Vítězné nám.
 
Energetický management v kostce určený pro začínající městské energetiky nebo ty, kteří chtějí získat informace o energetickém managementu více do hloubky.

Budeme se věnovat zejména těmto tématům: 

 • Proč a kdy se vyplatí zavést energetický management?
 • Co všechno se pod EM skrývá: klíčové aktivity energetického managementu 
 • Implementace energetického managementu ve městech – jaké problémy se mohou vyskytnout a jak je řešit, na co se zaměřit, jak začít ?
 • Klíčová legislativa – povinnosti subjektů veřejné správy v oblasti hospodárného nakládání s energií ( energetické audity, energetický štítek budovy atd...) 
 • Práce s daty – odečty spotřeby - dálkové, ruční…
 • Certifikace ISO 50001
 • Základní principy EPC a kdy je tento způsob financování energeticky úsporných projektů vhodný

Velký prostor pro diskuzi 

Tomáš Chadim ČEZ ESCO, a.s.
Milan Vich, energetický manažer, Pardubický kraj
Kateřina Vosičková, energetická manažerka, Město Prostějov

Kapacita sálu omezená na max. 35 osob. 

 

Program
9:00, zahájení semináře - 13:30, ukončení semináře
09:00 - 09:10

Úvod do tématu z pohledu MPO

Vladimír Sochor je od června 2015 v pozici ředitele odboru energetické účinnosti a úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracoval v celé řadě míst na provozních a ekonomických pozicích na různých úrovních, a měl také zkušenosti práce v bance. Ve společnosti SEVEn (poradenská společnost v oblasti energetické účinnosti), pracoval poprvé od roku 1994 až do roku 1999. Poté působil ve dvou firmách energetických služeb (SIEMENS a MARTIA). Od roku 2006 pracoval v SEVEn opět. Specializoval se na ekonomické a finanční analýzy projektů v oblasti energetické účinnosti a zabýval se financováním investic do energeticky úsporných projektů. Poslední roky v SEVEn zastával pozici ředitele ekonomického úseku a zároveň byl senior konzultantem v oblasti úspor energie a metody EPC.  Aktuálně je jeho snahou měnit přístup k energetické účinnosti zejména na české scéně z pozice státního úředníka. 

09:10 - 09:40

Proč a kdy se vyplatí zavést energetický management?

Tomáš Chadim vystudoval ekonomiku a řízení elektrotechniky a energetiky na fakultě Elektrotechniky ČVUT v Praze. Do roku 2014 pracoval na různých pozicích v konzultační společnosti SEVEn, následně jako business unit manager ve společnosti TÜV SÜD a nyní působí ve společnosti ČEZ ESCO  na pozici manažera oddělení poradenství a energetického management. Po celou profesní kariéru se aktivně zajímá o energetiku a energetickou efektivitu. Je energetickým specialistou a mimo jiné se podílel na novelizaci Zákona o hospodaření energií.

09:40 - 10:10

Co všechno se pod EM skrývá: klíčové aktivity energetického managementu

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc a obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2011 nastoupila na pozici asistentky vedoucího Odboru správy a údržby majetku města, energetik. V roce 2015 byla pracovní pozice osamostatněna a zaměřena čistě na energetiku. Od roku 2012 se zaměřuje na zavádění energetického managementu na Magistrátu města Prostějova. Do pracovní náplně patří především implementace energetického managementu, evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov, projekt Smart Prostějov. 

 

10:10 - 10:40

Implementace energetického managementu ve městech – jaké problémy se mohou vyskytnout a jak je řešit, na co se zaměřit, jak začít?

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc a obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2011 nastoupila na pozici asistentky vedoucího Odboru správy a údržby majetku města, energetik. V roce 2015 byla pracovní pozice osamostatněna a zaměřena čistě na energetiku. Od roku 2012 se zaměřuje na zavádění energetického managementu na Magistrátu města Prostějova. Do pracovní náplně patří především implementace energetického managementu, evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov, projekt Smart Prostějov. 

 

10:00 - 11:00 přestávka na kávu
11:00 - 11:30

Klíčová legislativa – povinnosti subjektů veřejné správy v oblasti hospodárného nakládání s energií (energetické audity, energetický štítek budovy atd...)

Tomáš Chadim vystudoval ekonomiku a řízení elektrotechniky a energetiky na fakultě Elektrotechniky ČVUT v Praze. Do roku 2014 pracoval na různých pozicích v konzultační společnosti SEVEn, následně jako business unit manager ve společnosti TÜV SÜD a nyní působí ve společnosti ČEZ ESCO  na pozici manažera oddělení poradenství a energetického management. Po celou profesní kariéru se aktivně zajímá o energetiku a energetickou efektivitu. Je energetickým specialistou a mimo jiné se podílel na novelizaci Zákona o hospodaření energií.

11:30 - 12:00

Práce s daty – odečty spotřeby - dálkové, ruční…

Tomáš Chadim vystudoval ekonomiku a řízení elektrotechniky a energetiky na fakultě Elektrotechniky ČVUT v Praze. Do roku 2014 pracoval na různých pozicích v konzultační společnosti SEVEn, následně jako business unit manager ve společnosti TÜV SÜD a nyní působí ve společnosti ČEZ ESCO  na pozici manažera oddělení poradenství a energetického management. Po celou profesní kariéru se aktivně zajímá o energetiku a energetickou efektivitu. Je energetickým specialistou a mimo jiné se podílel na novelizaci Zákona o hospodaření energií.

krátká přestávka
12:00 - 12:30

Certifikace ISO 50001

Milan Vich se narodil v roce 1961 v Pardubicích. V roce 1984 absolvoval ČVUT Praha, fakultu strojního inženýrství se specializací na robotiku. Po studiu projektoval robotizovaná pracoviště a vedl jako HIP výstavbu průmyslových technologických objektů hlavně v chemickém průmyslu. V devadesátých letech se podílel na restrukturalizaci spotřebního družstva Jednota v Pardubicích, zkonstruoval zmrzlinový stroj a řídil několik let společnosti na projekty a dodávky TZB se zaměřením hlavně na vzduchotechniku, klimatizaci, zdravotechniku a topení. Od roku 2000 pracoval jako ředitel a generální ředitel ve výrobní strojírenské společnosti. Při své obchodní činnosti procestoval celou řadu zemí a obchodní jednání vedl vedle evropských zemí i ve velmi exotických destinacích jako Nigérie, či Súdán. Od roku 2013 je na pozici energetického manažera Pardubického kraje. Ve své funkci se snaží zúročit veškeré nabyté zkušenosti ze všech stran barikády energetické problematiky (projekce, dodávky, výroba a podobně). Snaží se, aby Pardubický kraj byl lídrem mezi kraji v ČR, co se týče energetického managementu a využívání nových technologií, které přispívají ke zvyšování energetické efektivity. Je ženatý a má dvě děti. Jeho největším a celoživotním koníčkem je sport, hlavně fotbal, futsal a tenis.

12:30 - 13:00

Základní principy EPC a kdy je tento způsob financování energeticky úsporných projektů vhodný

Milan Vich se narodil v roce 1961 v Pardubicích. V roce 1984 absolvoval ČVUT Praha, fakultu strojního inženýrství se specializací na robotiku. Po studiu projektoval robotizovaná pracoviště a vedl jako HIP výstavbu průmyslových technologických objektů hlavně v chemickém průmyslu. V devadesátých letech se podílel na restrukturalizaci spotřebního družstva Jednota v Pardubicích, zkonstruoval zmrzlinový stroj a řídil několik let společnosti na projekty a dodávky TZB se zaměřením hlavně na vzduchotechniku, klimatizaci, zdravotechniku a topení. Od roku 2000 pracoval jako ředitel a generální ředitel ve výrobní strojírenské společnosti. Při své obchodní činnosti procestoval celou řadu zemí a obchodní jednání vedl vedle evropských zemí i ve velmi exotických destinacích jako Nigérie, či Súdán. Od roku 2013 je na pozici energetického manažera Pardubického kraje. Ve své funkci se snaží zúročit veškeré nabyté zkušenosti ze všech stran barikády energetické problematiky (projekce, dodávky, výroba a podobně). Snaží se, aby Pardubický kraj byl lídrem mezi kraji v ČR, co se týče energetického managementu a využívání nových technologií, které přispívají ke zvyšování energetické efektivity. Je ženatý a má dvě děti. Jeho největším a celoživotním koníčkem je sport, hlavně fotbal, futsal a tenis.

13:00 - 13:30
závěrečná diskuse

13:30 společný oběd
Partneři konference
 • TZB - info
 • MODERNI OBEC
 • Pro energy nové
 • FCC PUBLIC
 • Energie 21
 • Euractiv
 • Echo24
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email