Elektromobilita 2020
čtvrtek
24.09.2020
Sokolovská 138, Praha 8 - Invalidovna
hotel Olympik, Praha

Přijďte se dozvědět nejnovější informace v oblasti elektromobility z prostředí měst i firem na 3. ročník konference Elektromobilita v roce 2020 a také diskutovat s našimi přednášejícími.

Konference je zorganizována klasickou formou i formou živého přenosu ONLINE pro ty, kteří se nemohou zúčastnit fyzicky.
 
Na setkání s Vámi se těší Kateřina Krajňák a celý tým B.I.D. services


PŘIHLASTE SE na konferenci a získejta navíc ZDARMA záznam webináře Rozvoj elektromobility v ČR.


Konference je určena pro:

 • Státní a veřejnou správu
 • Dodavatele produktů, technologií a celkově služeb elektromobility
 • Leasingové společnosti a banky
 • Zástupcům ministerstva životního prostředí
 • Svazům a zájmovým organizacím
 • Soukromým investorům
 • Konzultačním a poradenským společnostem

Hlavní témata konference:

 • Trendy v elektromobilitě v ČR a v zahraničí
 • Legislativní rámec provozování elektromobilů
 • Financování elektromobilů - dotace a další podpora elektromobility v ČR
 • Infrastruktura dobíjení - rozvoj, perspektivy, vize a budoucnost
 • Cenová politika dodavetelů energie
 • SmartCity v dopravě - nové technologie
 • Propojení elektromobility a OZE - využití solární energie v dobíjení elektromobilu
 • Zkušenosti s reálným provozem elektromobilů ve veřejné správě i ve firmách
 • Elektromobilita ve městech - využití v městské hromadné dopravě, budoucnost parkování ve městech 


Minulé ročníky konference:


Přečtěte si rozhovor:
  

S Tomášem Lipertem Jak se osvědčily elektromobily v denním provozu?

S Michalem Fišerem -  S masivním rozvojem elektromobility se musí adekvátně rozvíjet i dobíjecí infrastruktura


Přijďte si vyzkoušet jízdu v elektroautech poskytnutých společností DHL Express s.r.o. a Asociací pro elektromobilitu České republiky. Auta budou k dispozici v prostorách u hotelu Olympik.

dodavka   

BMW  Tesla

  

Program
08:15 HOD REGISTRACE / OBČERSTVENÍ

09:05 - 10:30 PANELOVÁ DISKUSE NEJEN SE ZÁSTUPCI MINISTERSTEV

 • Budování infrastruktury dobíjení elektromobilů v ČR
 • Národní akční plán čisté mobility
 • Přímé finanční podpory čisté mobility (OPD, IROP, OPTAK, NPŽP, ModF)
 • Aktuální evropská legislativa
 • Programy podpory OP PIK prioritní osy 3

Moderátor panelové diskuse

Ivo Hykyš je produktovým vlastníkem eMobility ve skupině EUROWAG, která zahrnuje i dodavatele navigačních řešení, společnost SYGIC. Jeho produkt je spojen s navigační aplikací s globálním pokrytím, která umožňuje řidičům elektromobilů překonávat strach z dojezdu, nechat se navigovat k nabíjecí stanici a umožňuje za nabíjení i zaplatit. Celou svoji kariéru spojil Ivo Hykyš s oblastí Automotive.

V roce 2003 začínal ve společnosti Škoda Auto jako asistent vedoucího logistiky značky. Následně se přesunul na pozici koordinátora produktmanagementu projektů týkajících se modelů Fabia a Superb. V roce 2006 přešel do skupiny RWE Česká republika, kde transformoval celou firemní flotilu 2 500 aut do jedné entity vč. nastavení všech procesů s tím spojených.

Od roku 2009 pak zastával pozici Vedoucího fleet managementu v celé skupině SIEMENS v České republice, a následně v roce 2017 se stal hlavním koordinátorem aktivit ve společnosti SIEMENS týkajících se e-mobility a dobíjecí infrastruktury. Jeho hlavním úkolem bylo dramatické snížení uhlíkové stopy ve firemní flotile a koordinace všech obchodních aktivit spojených s nabíjecí infrastrukturou. V roce 2011 získal titul Fleet manažer roku a v roce 2014 získal pro SIEMENS sošku fleetové můzy za způsob řízení firemního autoparku v kategorii Ekologický přístup. Byl i nedílnou součástí týmu, který získal ocenění Zlatý volant v kategorii Ekopočin roku.

Od roku 2013 je členem odborné poroty časopisu FLEET – Firemní automobily. Ivo Hykyš vystudoval Technickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze. Při svém studiu byl mimo jiné zástupcem studentů v akademickém senátu university a v Radě vysokých škol. Zahraniční studijní zkušenost následně získal na Technické univerzitě v německém Braunschweigu.

Speaker v panelu / Akční plán pro čistou mobilitu, podpora elektromobilita v ČR

Jan Bezděkovský pracuje na MD od roku 2004. Od roku 2013 působí na Odboru strategie v rámci Oddělení dopravní politiky a čisté mobility. Profesně se věnuje především problematice čisté mobility a dlouhodobě též rozvoji transevropské dopravní sítě. ČR zastupuje na různých souvisejících pracovních skupinách Rady EU a výborech Evropské komise. V minulosti ČR zastupoval mj. při vyjednávání směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Za MD se podílel na přípravě Národního akčního plánu čisté mobility. Je odborným garantem výzev OPD zaměřených na podporu rozvoje infrastruktury pro alternativní paliva. 

Speaker v panelu / Aktuální evropská legislativa - mobilní balíček, Plnění NAP ČM a Memoranda

Jaroslav Kepka působí v oddělení politiky a strategií ŽP na MŽP. Na MŽP působí od roku 2010. Od roku 2014 v oddělení politiky a strategií ŽP prostředí. Specifikuje se na oblast podpory čisté mobility a Smart Cities. Byl jedním z iniciátorů Národního akčního plánu čisté mobility. Je odborným garantem národních výzev MŽP v oblasti čisté mobility. Dále působí  v Radách programů Technologické agentury ČR (Alfa, Epsilon, Éta). Od roku 2014 je členem Výboru pro udržitelnou dopravu v rámci Rady vlády pro udržitelný rozvoj. 

Speaker v panelu / Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014 -2020) / Nízkouhlíkové technologie

Pavel Zděnek vystudoval VŠZ (ČZU). V letech 1986–1989 pracoval na Státní statku v Roudnici nad Labem jako vedoucí střediska. V období 1989 – 1992 pracoval ve VÚŽV v Uhříněvsi jako samostatný výzkumný a vývojový pracovník. V období 1992 – 2015 pracoval jako OSVČ. Spolupracoval s dalšími subjekty na realizaci projektů v oblasti odpadového hospodářství, nakládání s vodami, úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Od roku 2015 je pracovníkem MPO, Odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů. V rámci OP PIK měl na starosti program podpory PO 3 – Úspor y energie, Nízkouhlíkové technologie. Aktuálně pracuje na pozici Vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky, úspor vody a alternativní dopravy.

Speaker v panelu

Vojtěch Fried působí v Pražské energetice na pozici vedoucího oddělení elektromobily & Smart City. Jeho úkolem je zajistit, že PRE je partnerem segmentům B2G a B2B v oblasti inovativních projektů a elektromobility. Primárně se soustředí na rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury, PREpoint. Před svým nástupem do týmu Pražské energetiky získával zkušenosti v management consultingu, kde se soustředil na tvorbu obchodních strategií pro klienty především z oblasti energetiky a  bankovnictví. Mezi jeho klienty v energetice patřil například ČEZ, ČEPS nebo E.ON a z bankovního sektoru to byla například Komerční banka nebo ČSOB.

Speaker v panelu / Elektromobilita? Hlavně netvrďte, že zachraňujete planetu

Ivan Indráček vystudoval statiku stavebních konstrukcí, po praxi v Metroprojektu pracoval několik let na Ministerstvu životního prostředí. V oboru motorových paliv a čerpacích stanic působí od 90. let, od roku 2000 je šéfem SČS - Unie nezávislých petrolejářů.

Speaker v panelu / Mazda a přístup k elektromobilitě

Markéta Kuklová pracuje jako PR Manager pro Mazda Motor Česko a Slovensko od roku 2006. Dříve pracovala pro Ford Motor Company a Nissan, ale Mazda se ukázala být srdeční záležitostí. V japonské automobilce zažila dvě generace kultovní Mazdy MX-5, ale i poslední auto s rotačním motorem, Mazdu RX-8. Do budoucna doufá v další technické a designové zázraky Mazda z pera geniálních japonských designérů a inženýrů.

Speaker v panelu

Martin Pultzner je redaktorem portálu mobilenet.cz a také spolumajitelem vydavatelství 24net s.r.o., vývojářského studia Prague Labs a Tapnology a několika startupů. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, baví ho cestování, potápění, létání v ultralightu a létání obecně, elektromobily, moderní technologie a sport.

10:30 - 11:00 PŘESTÁVKA / OBČERSTVENÍ

Moderátor konference

Jan Horčík pracuje od roku 2006 jako šéfredaktor magazínu Hybrid.cz (www.hybrid.cz) zaměřeného na elektromobilitu a další alternativy v oblasti dopravy. Pravidelně přispívá i do dalších médií. Je absolventem Masarykovy univerzity, obor Mediální studia a žurnalistika.

11:00 - 11:10

Správa dobíjení pro Fleet

Jindřich Nerad působí ve Skupině PRE jako vývojový pracovník v energetice pro oblasti metering, EnMS, ISO 50001, sw pro energetiku a elektromobilitu, automatizace budov, správa lokálních distribučních soustav. Byl odpovědný například za návrh a implementaci regulačního a řídícího systému dobíjení elektromobilů pro Moneta Money Bank a následný vývoj pro EV fleety obecně. Dále se aktivně podílí na rozvoji technické legislativy a normativ pro oblast Elektromobility v ČR.

11:10 - 11:20

Rozvoj veřejné sítě dobíjecích stanic v PRE

Vojtěch Fried působí v Pražské energetice na pozici vedoucího oddělení elektromobily & Smart City. Jeho úkolem je zajistit, že PRE je partnerem segmentům B2G a B2B v oblasti inovativních projektů a elektromobility. Primárně se soustředí na rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury, PREpoint. Před svým nástupem do týmu Pražské energetiky získával zkušenosti v management consultingu, kde se soustředil na tvorbu obchodních strategií pro klienty především z oblasti energetiky a  bankovnictví. Mezi jeho klienty v energetice patřil například ČEZ, ČEPS nebo E.ON a z bankovního sektoru to byla například Komerční banka nebo ČSOB.

11:20 - 11:30

Strategie výstavby infrastruktury pro elektromobilitu v Praze

Michal Fišer, MBA, je generálním ředitelem městské společnosti Operátor ICT, a.s. a jako předseda představenstva společnosti je pověřen řízením společnosti a úseku strategie a obchodu. Hlavním posláním společnosti Operátor ICT, a.s. je poskytovat ICT služby pro hlavní město Prahu, což zahrnuje provoz a správu dopravní karty Lítačka, jakož i největšího dopravně-odbavovacího systému v České republice PID Lítačka, testování a zavádění inteligentních a inovativních řešení v Praze v rámci projektů Smart Prague a také městskou datovou platformu Golemio. V minulosti se Michal Fišer zaměřoval především na oblast ekonomického a finančního řízení ve výrobních společnostech strojírenského, chemického a automobilového průmyslu. Realizoval projekty zaměřené na finanční výkaznictví a reporting, nákladové účetnictví, výrobní kalkulace, optimalizace procesů a strategie, snižování nákladů a zvyšování efektivity, správu a řízení aktiv (asset management), řízení zásob a implementace MIS.

Před zahájením poradenské praxe ve společnosti Pwc pracoval ve společnostech Deloitte, Plzeňský Prazdroj a České Aerolinie, kde se zaměřoval na oblast projektového řízení, optimalizace a zvyšování efektivity procesů, podpory prodeje, controllingu a řízení profitability. Vystudoval MBA v oboru finance na Vysoké škole ekonomie a managementu a titul bakalář na Anglo-American University v Praze.

11:30 - 11:40

Strategie výstavby infrastruktury pro elektromobilitu v Praze

Jaromír Konečný je součástí mladého a dynamického týmu pražské městské společnosti Operátor ICT, a.s. (OICT) od srpna 2017. OICT má pro hlavní město na starosti inovativní projekty a technologie a jeho vizí je vytvářet technologickou budoucnost pro lepší život v Praze. Jaromír řídí přípravu a realizaci projektů kanceláře Smart Prague se zaměřením na Mobilitu budoucnosti. Z realizovaných pilotních projektů např. připravil pilotní projekt inteligentního parkoviště P+R. V současnosti má na starosti přípravu městské koncepce rozvoje dobíjecí infrastruktury v Praze do roku 2030 a připravuje navazující projekty pro městské dobíjení elektromobilů, především sběru a využití dat pro chod metropole.

11:40 - 12:00

Nabíjecí stožáry, moderní Led svítidla a nová kabeláž v Praze, představení pilotního projektu v Praze na Vinohradech

Předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy je dlouholetý manažer s bohatou profesní praxí. V minulosti působil v různých manažerských a odborných poradenských pozicích ve státních a municipalitních akciových společnostech a institucích jako např. Letiště Praha, a.s., Plzeňská teplárenská, a.s., Operátor ICT, a.s., Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Plzně a další. V soukromé sféře pracoval bezmála 24 let v sektorech telekomunikací, energetiky a investičního poradenství.

12:00 - 12:20

Zkušenosti s denním provozem civilního sdíleného elektrovozidla v rámci Prahy (BMW i3), s e-dodávkami VW Crafter v centru Prahy a Brna na doručování a vyzvedávání a s provozem cargo elektrokol

Tomáš Lipert (Quality & EHS Manager) působí ve společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o. na pozici představitele vedení systémů  řízení managementu  kvality (QMS), ochrany životního prostředí (EMS), hospodaření s energiemi (EnMS) a ochrany zdraví zaměstnanců (OHS). Je zároveň lokálním koordinátorem globálních firemních programů se vztahem k QMS, EMS, EnMS (strategie GoGreen, Mise 2050: Nulové emise), OHS a procesního zlepšování pomocí nástrojů Lean Six Sigma. Využívá k tomu 20 let zkušeností v oboru expresní logistiky a 15 ti let v zajetí systémů řízení managementu ve prospěch DHL.

12:20 - 12:40

Rovnováha mezi ekonomikou provozu, vysokým standardem poskytované služby a ekologií

Vystudoval Obchodně podnikatelskou fakultu SLU, obor finance (2013), dále absolvoval postgraduální studium, obor bankovnictví (2016) na stejné fakultě. V letech 2015–2017 pracoval v konzultantské společnosti Accenture, poskytující služby v oblasti podnikových strategií, manažerského poradenství a digitálních technologií, na pozici analytika finančního managementu. V období 2017–2018 pracoval ve společnosti CENTRA, a. s. na pozici junior finančního managera. Od roku 2018 pracuje ve společnosti Rohlik.cz na pozici procesního managera v oblasti logistických platforem. 

12:40 - 13:40 PŘESTÁVKA / OBĚD
13:40 - 14:00

Jak se osvědčila elektromobilita v MHD v Písku / Nízkoemisní doprava v rámci strategie Smart Písek / Infrastruktura elektromobility / Nízkoemisní veřejná hromadná doprava v Písku

Patrik Horažďovský se zaměřuje na obecnou problematiku dopravy se specializací na Smart City problematiku a také veřejnou hromadnou dopravu. Působí na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě dopravní na Katedře dopravní telematiky, studoval obor Dopravní systémy a Inženýrská informatika. V souvislosti s tím vyučuje také jako specialista na mobilitu (Systémy veřejné dopravy, Systémová analýza a Dopravní telematika). Je členem certifikační laboratoře pro Odbavovací a informační systémy ve veřejné dopravě. Zároveň je členem organizační složky města Písek - Smart Písek, kde je zaměřen na řešení problémů Smart dopravy a s tím související problematikou. Od roku 2018 poskytuje soukromé dopravní poradenství opět v souvislosti se Smart City a veřejnou dopravou. V tuto chvíli se připravuje na obhajobu disertační práce na téma - Dynamická obsluha oblasti veřejnou hromadnou dopravou pro odstranění problému poslední míle.

14:00 - 14:20

Trolejbusy pro intenzivní elektrickou MHD – aktuální stav, trendy a inovace

Jiří Kohout je projektovým manažerem dopravy v Plzeňských městských dopravních podnicích, a.s. Zodpovídá za plánování a strategický rozvoj městské dopravy, stál za  úspěšnou realizací projektů vybudování dispečinku MHD, systému inteligentních zastávek, aplikace jízdních řádů a dalších. Veřejná doprava je jeho celoživotním zájmem, věnuje se zejména prosazování preference a zkvalitňování MHD, inteligentním dopravním systémům (ITS) a rozvoji elektromobility. Účastnil se mezinárodního projektu ZeEUS věnujícímu se elektrifikaci městské autobusové dopravy a je členem trolejbusové komise UITP.

14:20 - 14:30

Municipální dobíjecí infrastruktura

Lukáš Hataš rozvíjí bateriovou mobilitu, podporuje udržitelný rozvoj a cirkulární ekonomiku. Auty na baterky najezdil za posledních 10 let téměř půl milionu kilometrů, úspěšně se účastní e-rallye a drží několik rekordů. Jedním z jeho cílů je konec výroby spalovacích motorů do roku 2030.

14:30 - 15:30 PANELOVÁ DISKUSE SE ZASTUPITELI MĚSTA

ROZVOJ ELEKTROMOBILITY VE MĚSTECH

 • Jaké jsou trendy v dobíjení?
 • Síť dobíjení – domácí versus dobíjení ve veřejném prostoru?
 • Jaká je cenová politika dodavatelů energie?
 • Jaká je podpora státu a případné daňové zatížení na dobíjení?
 • Vyplatí se elektromobily pro město?

Speaker v panelu

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor ochrana a tvorba životního prostředí. Dále vystudoval postgraduální kurz environmentálního managementu v Amsterdamu a pracoval pro několik mezinárodních environmentálních organizací v Evropě (Friends of the Earth Europe, UNEP). Specializoval se na problematiku vlivu fondů Evropské unie na životní prostředí. Zastával také pozici národního kontaktu pro rámcové programy pro vědu a výzkum EU v oblasti kosmonautiky v Technologickém centru Akademie věd ČR. Od roku 2006 je zastupitelem Prahy 7, zakládal iniciativy Zachraňme Letnou a Sedmička bez heren. V současném volebním období je radním pro dopravu a životní prostředí městské části Praha 7 a členem dopravního výboru hl. města Prahy.  

Speaker v panelu

Václav Klecanda pochází z Tábora, kde vystudoval gymnasium. Posléze, zaujat počítači, pokračoval ve studiích na Univerzitě Karlově, Mat-Fyz, kde získal titul magistr. V průběhu studia se specializoval na vývoj softwarových systémů a později počítačovou grafiku. V rámci studií pracoval na několika zajímavých projektech, mimo jiné i na balíku software pro zpracování medicínských dat. V komerční sféře prošel několika firmami jako programátor na volné noze, kterým je doteď. Angažuje se v aktivitách souvisejících s svobodným a otevřeným (opensource) softwarem a to především pro školská zařízení. V roce 2017 kandiduje do sněmovních voleb jako člen Pirátské strany za krajské sdružení Jihočeský kraj. Je fascinován DIY kulturou, zajímavými lidmi, projekty a nápady. V současné době působí na pozici místostarosty města Tábora.

Speaker v panelu

Lukáš Hataš rozvíjí bateriovou mobilitu, podporuje udržitelný rozvoj a cirkulární ekonomiku. Auty na baterky najezdil za posledních 10 let téměř půl milionu kilometrů, úspěšně se účastní e-rallye a drží několik rekordů. Jedním z jeho cílů je konec výroby spalovacích motorů do roku 2030.

Speaker v panelu

Jiří Kohout je projektovým manažerem dopravy v Plzeňských městských dopravních podnicích, a.s. Zodpovídá za plánování a strategický rozvoj městské dopravy, stál za  úspěšnou realizací projektů vybudování dispečinku MHD, systému inteligentních zastávek, aplikace jízdních řádů a dalších. Veřejná doprava je jeho celoživotním zájmem, věnuje se zejména prosazování preference a zkvalitňování MHD, inteligentním dopravním systémům (ITS) a rozvoji elektromobility. Účastnil se mezinárodního projektu ZeEUS věnujícímu se elektrifikaci městské autobusové dopravy a je členem trolejbusové komise UITP.

Speaker v panelu

Mgr. Ing. Jaromír Beránek, CEMS MIM je uvolněným zastupitelem hl. m. Prahy a předsedou Výboru pro IT a Smart City ZHMP. Členem Pirátské strany je od listopadu 2016, od ledna 2019 předsedou krajského sdružení v Praze, kde zodpovídá za finance a strategii. Vystudoval obory CEMS - Mezinárodní management na VŠE v Praze a Právo na Univerzitě Karlově. Během studií absolvoval studijní stáže na univerzitách v Kolíně nad Rýnem v Německu a ve Fort Lauderdale ve Spojených státech a také pracovní stáž ve společnosti Bosch v holandském Eindhovenu. Několik let spolupracoval jako externí komentátor a moderátor s Českým rozhlasem (stanice ČRo 6, v současnosti ČRo Plus).

Po studiích působil v Praze a v Mnichově ve společnosti Telefónica (O2) jako specialista v oblastech finančního plánování a reportingu, strategického plánování a cenotvorby. Před rozloučením s korporátním prostředím se ještě stačil zamilovat do startupů v akcelerátoru Wayra ze skupiny Telefónica, kde pracoval jako finanční a investiční manažer. Následně působil v podobné roli v nejstarším středoevropském akcelerátoru pro technologické společnosti StartupYard a zodpovídal zejména za správu portfolia, finanční řízení, právní záležitosti a komunikaci s investory StartupYardu.
Jaromír hovoří plynně anglicky a německy a dorozumí se francouzsky. 

Speaker v panelu

Patrik Horažďovský se zaměřuje na obecnou problematiku dopravy se specializací na Smart City problematiku a také veřejnou hromadnou dopravu. Působí na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě dopravní na Katedře dopravní telematiky, studoval obor Dopravní systémy a Inženýrská informatika. V souvislosti s tím vyučuje také jako specialista na mobilitu (Systémy veřejné dopravy, Systémová analýza a Dopravní telematika). Je členem certifikační laboratoře pro Odbavovací a informační systémy ve veřejné dopravě. Zároveň je členem organizační složky města Písek - Smart Písek, kde je zaměřen na řešení problémů Smart dopravy a s tím související problematikou. Od roku 2018 poskytuje soukromé dopravní poradenství opět v souvislosti se Smart City a veřejnou dopravou. V tuto chvíli se připravuje na obhajobu disertační práce na téma - Dynamická obsluha oblasti veřejnou hromadnou dopravou pro odstranění problému poslední míle.

PO SKONČENÍ PROGRAMU KONFERENCE V CCA 16 HODIN VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA RAUT A NEFORMÁLNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER
Partneři konference
 • PRE distribuce, a.s.
 • Operátor ICT
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Hospodářská komora České republiky
 • Autonabíjení
 • APEL
 • fDrive
 • Energie 21
 • Průmyslová ekologie
 • Pro energy nové
 • Pro města a obce
 • Komunální ekologie
 • Euractiv
 • MODERNI OBEC
 • FCC PUBLIC
 • Komunální technika
 • TZB - info
 • Energy-hub
 • Dopravni noviny
 • Sdružení místních samospráv
  Newsletter
  Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email