Elektronické odbavovací systémy v dopravě
úterý
06.10.2020
Sokolovská 138, Praha 8 - Invalidovna
hotel Olympik, Praha

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Vzhledem k aktuálním vládním nařízením je zrušen původní termín konání konference, a to 6.10.2020.

Konference se uskuteční v přesunutém termínu, který nyní zařizujeme a o kterém Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.
Zachovejte nám prosím přízeň!

První ročník konference Elektronické odbavovací systémy v dopravě proběhl loni v prostorách budovy Staropramen na Smíchově, kterou navštívilo téměř 90 účastníků z Čech i zahraničí. Na konferenci byly představeny zkušenosti českých i zahraničních měst se systémy odbavení cestujících v městské dopravě.

Do programu loňské konference můžete nahlédnout na webových stránkách konference: https://www.checkinsystem.cz/

         

Témata konference

 • Dopravní obslužnost měst a regionů
 • Elektronizace jízdních dokladů 
 • Tarify - jejich přehlednost, srozumitelnost
 • Zlepšení kvality dopravy
 • Jak motivovat cestující k využívání MHD 
 • Konkurence MHD – aktuálně sdílené služby v dopravě

a další.

Konference je určena pro:

 • zástupce vedení českých a slovenských měst
 • zástupce městských dopravních podniků a dopravních koordinátorů
 • dodavatele technologií

Konference je zorganizována klasickou formou i formou živého přenosu ONLINE pro ty, kteří se nemohou zúčastnit fyzicky.


Na setkání s Vámi se těší Gabriela Ročková
a tým společnosti B.I.D. services

Mgr. Gabriela Ročková
Conference project manager

+420 777 899 057
gabriela.rockova@bids.cz
Program

Moderuje konferenci

Architekt inovačních strategií a konceptů pro chytrá města, provozovatel největšího dopravního IoT projektu v ČR pro ŠKODA AUTO, vydavatel časopisu CITY:ONE pro sdílení inovací mezi městy střední Evropy, zakladatel spolku CZECH.UP pro inovativní veřejné služby, autor metodiky MMR Koncept inteligentních měst či evropské normy CEN TS 17378 na řízení dopravy dle kvality ovzduší na základě big dat. Dlouhodobě se zabývá koncepty integrované udržitelné mobility a urbanismu měst včetně technologické podpory pro datově vedenou samosprávu a digitální územní plán.

 Úvodní slovo: DŮLEŽITOST ELEKTRONICKÉHO ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V DNEŠNÍ DOBĚ

Absolvoval VŠB v Ostravě obor systémové inženýrství. Po 14 letech strávených na různých pozicích včetně řidiče tramvaje-brigádníka v DP Ostrava zakotvil  u organizátora IDS na Ostravsku-ODIS, kde se stal v roce 1998 jeho jednatelem a kde s krátkou přestávkou působí dodnes. 
Stál u zrodu zavádění moderních způsobů odbavování cestujících v rámci ODIS. Byl od počátku součástí jednatelského tandemu, který navrhl tarifní a odbavovací strukturu pro bezkontaktní čipové karty ODISka. Karetní systém však dále rozvíjí, k ODISce přibyly postupně platební karty a nejnověji jízdenky v mobilní aplikaci.   
Je rovněž jedním ze spoluzakladatelů České asociace organizátorů veřejné dopravy, od jejího založení doposud je jejím předsedou. 

 Blok: MOBILNÍ APLIKACE – prezentace vybraných projektů

Mobilní aplikace PID Lítačka a její použití ve Středočeském kraji

Michal Beránek působil ve společnosti Operátor ICT, a.s., kde se dlouhodobě věnoval zejména dopravně odbavovacím systémům, kartovým systémům, jejich rozvoji, správě a vymýšlení takových inovativních řešení, aby proces odbavení byl pro cestujícího co nejpohodlnější a zároveň šel s moderní dobou a propojoval trendy v dopravě a IT. Michal Beránek stál u vzniku městské karty Lítačka a následně u projektu multikanálového odbavovacího systému PID Lítačka. Dále se věnoval dalšímu rozvoji systému, expanzi do dalších IDS a implementaci funkcionalit souvisejících s městskou mobilitou jako je intermodální plánování, integrace parkingu a další.
Nyní působí ve společnosti Integrovaná doprava Středočeského kraje na pozici zástupce ředitele pro techniku a rozvoj.

 • Využití aplikace ve Středočeském kraji
 • Řešení mezikrajských linek objednávaných více kraji
 • Propojování systémů elektronického odbavování Středočeského kraje s kraji sousedními
 • Plány na další rozvoj mobilní aplikace
Ing. Tomáš Tichý
CENDIS, s.p.
IT ředitel

Mobilní aplikace pro nákup jízdenek pro jednotný tarif v ČR

 • Funkcionality mobilní aplikace
 • Propojování systému jednotného tarifu a systémů IDS

Blok: PLATEBNÍ KARTY V DOPRAVĚ - řešení založené na centralizované architektuře

Milan Hrudka
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
vedoucí střediska přepravní kontrola, tarif a odbavovací systém

Možnosti využití platební karty v městské hromadné dopravě města Ústí nad Labem

 • Možnosti použití platebních karet
 • Zkušenosti se systémem check in – check out
 • Výhody platební karty oproti jiným nosičům jízdenek pro cestující a pro Dopravní podnik

Systém elektronického odbavování cestujících v MHD Brno a v Jihomoravském kraji

Zaměstnaný v Dopravním podniku města Brna, posledních 15 let na pozici vedoucí tarifního odboru. Je členem komise dopravy RMB.

 • Použití platební karty v regionální dopravě – termíny, zapojené druhy dopravy
 • Možnost využití platební karty v MHD v Brně (časové kupony, jednotlivé jízdné)
 • Principy odbavení
 • Zpětná vazba od cestujících
 • Bude Brno nebo JMK vydávat svou vlastní kartu?

Systém elektronického odbavování cestujících v MHD Brno a v Jihomoravském kraji

Květoslav Havlík je zástupcem ředitele společnosti KORDIS JMK – koordinátora Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy university v Brně. Po ukončení studia získal zkušenosti v mezinárodní výzkumné společnosti TNS Factum jako projektový manažer v oblasti dopravních a sociologických průzkumů. V roce 2002 nastoupil jako jeden z prvních zaměstnanců do společnosti KORDIS JMK. Zde je od počátku zodpovědný za oblast tarifu, propagaci a za rozvojové projekty podpořené EU. Zabývá se řešeními využívajícími moderní technologie. Je jedním z autorů centrálního dispečinku IDS JMK, informačních panelů s on-line informacemi na zastávkách, odbavování cestujících prostřednictvím mobilní aplikace POSEIDON. V roce 2016 a 2017 se podílel na projektu  EOC – elektronického odbavování cestujících v Brně a Jihomoravském kraji, který nyní připravuje k rozšíření do celého kraje. 

 • Použití platební karty v regionální dopravě – termíny, zapojené druhy dopravy
 • Možnost využití platební karty v MHD v Brně (časové kupony, jednotlivé jízdné)
 • Principy odbavení
 • Zpětná vazba od cestujících
 • Bude Brno nebo JMK vydávat svou vlastní kartu?

Systém elektronického odbavování cestujících v Moravskoslezském kraji

Absolvoval VŠB v Ostravě obor systémové inženýrství. Po 14 letech strávených na různých pozicích včetně řidiče tramvaje-brigádníka v DP Ostrava zakotvil  u organizátora IDS na Ostravsku-ODIS, kde se stal v roce 1998 jeho jednatelem a kde s krátkou přestávkou působí dodnes. 
Stál u zrodu zavádění moderních způsobů odbavování cestujících v rámci ODIS. Byl od počátku součástí jednatelského tandemu, který navrhl tarifní a odbavovací strukturu pro bezkontaktní čipové karty ODISka. Karetní systém však dále rozvíjí, k ODISce přibyly postupně platební karty a nejnověji jízdenky v mobilní aplikaci.   
Je rovněž jedním ze spoluzakladatelů České asociace organizátorů veřejné dopravy, od jejího založení doposud je jejím předsedou. 

 Blok: PROPOJOVÁNÍ RŮZNÝCH DRUHŮ DOPRAVY, PŘEDÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ DAT

Ing. Zuzana Švédová Ph.D.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
projektová manažerka

Nařízení (EU) 2017/1926 - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii

Další přednášející budou brzy představeni
Partneři konference
 • MODERNI OBEC
 • Energie 21
 • Energy-hub
 • Pro energy nové
 • TZB - info
 • Euractiv
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email