Energetický management pro veřejnou správu

Letošního ročníku konference se zúčastnil rekordní počet účastníků, kteří přijeli ze všech koutů republiky. Byli mezi nimi energetičtní manažeři či další pověření zástupci měst, obcí, krajů či organizací státní správy. Mezi žhavými tématy bylo financování energeticky úsporných projektů, využívání fotovoltaiky, EPC a jeho kombinace s dotacemi. Mezi nejžádanějšími prezentacemi byly praktické zkušenosti zástupců veřejné správy. Velká část programu byla věnována řízené diskuzi formou Speed Dating. Pokud jste se nemohli zúčastnit, nabízíme Vám elektronický sborník - prezentace ve formě PDF a videozáznam všech vystoupení dle programu.

   Ohlasy konference v médiích: 

Tisková zpráva MPO 

Vyplatí se energetický management - Komunální ekologie 

Zástupci měst pro úsporná a smart řešení ve městech muís napřed nadchnout své kolegy - Ekonomický deník

Zakoupením sborníku získáte přístup k souboru prezentací z konference ve formátu PDF a videozáznamu všech vystoupení, dle programu uvedeného níže. 

 

Ukázka videozáznamu:

Videozáznam a PDF prezentace 990Kč

út - st
21. - 22.01.2020
Vítězné nám. 684/4, 160 00, Dejvice
Hotel DAP, Praha

PDF prezentace a videozáznamy z druhého dne konference můžete zakoupit ZDE.

11. ročník konference o energeticky úsporných opatřeních, využívání OZE a hospodárném nakládání s energií v organizacích veřejné správy. 

Minulé akce: 

Energetický management pro veřejnou správu 2019

Energetický management pro veřejnou správu 2018

Energetický management pro veřejnou správu 2016

   

    

   

Energetický management pro veřejnou správu 2020 - konference se mimo další letos zúčastní například zástupci těchto měst,obcí a organizací: 

Hlavní město Praha, Město Mělník, Město Prostějov, Město Kuřim, Královéhradecký kraj,  Město České Budějovice, Město Rumburk, Město Kralupy nad Vltavou, Město Liberec, Jihočeský kraj, Město Rýmařov, Město Vrchlabí, Město Rumburk, Statutární město Liberec, Město Bílovec, Jihomoravský kraj, Město Frýdek Místek, Město Krnov, Město Hradec Králové,  Město Pelhřimov, Město Krnov, městské části Praha 3, 7, 12, 22, Město Trutnov, Město Tovačov,  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí, Vězeňská služba ČR, Česká správa sociálního zabezpečení a další ...


Mgr. Marcela Musílková
Ředitelka divize konferencí

+420 737 130 932
marcela.musilkova@bids.cz
Program
21.1.2020 - 1. den: Strategie, financování projektů, EPC a OZE
9.00 hod. Zahájení konference

Moderátor konference

Absolvoval magisterské studium v oboru Řídicí a informační systémy na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a bakalářské studium v oboru Automatizace a řídicí technika na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, dříve Vysokého učení technického v Brně. V letech 1996 – 2000 působil na Státní energetické inspekci Ministerstva průmyslu a obchodu, kde zajišťoval dohled nad podmínkami podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. Od roku 2000 do roku 2011 byl zaměstnán jako konzultant a následně provozní ředitel ve společnosti ENVIROS, s.r.o. V roce 2011 se spolupodílel na založení společnosti LOYD GROUP s.r.o., kde působí jako jednatel společnosti dodnes. Je energetickým specialistou, ve smyslu ustanovení § 10 odst. (1) písm. a), b), c) a d) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, členem dozorčí rady Národního energetického klastru a členem Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Financování energeticky úsporných opatření

Ing. Jan Kříž se narodil v roce 1976 a studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní kariéry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a finančnictvím. Na Ministerstvu životního pracoval již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka a ředitele sekce fondů EU, ekonomiky a dobrovolných nástrojů.

Nové programové období OPŽP 2021-2027 Modernizační fond z výnosů emisních povolenek - další možnosti financování energetických úspor, OZE a snižování CO2

Snižování energetické náročnosti ve veřejné správě z pohledu MPO

Vladimír Sochor je od června 2015 v pozici ředitele odboru energetické účinnosti a úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracoval v celé řadě míst na provozních a ekonomických pozicích na různých úrovních, a měl také zkušenosti práce v bance. Ve společnosti SEVEn (poradenská společnost v oblasti energetické účinnosti), pracoval poprvé od roku 1994 až do roku 1999. Poté působil ve dvou firmách energetických služeb (SIEMENS a MARTIA). Od roku 2006 pracoval v SEVEn opět. Specializoval se na ekonomické a finanční analýzy projektů v oblasti energetické účinnosti a zabýval se financováním investic do energeticky úsporných projektů. Poslední roky v SEVEn zastával pozici ředitele ekonomického úseku a zároveň byl senior konzultantem v oblasti úspor energie a metody EPC.  Aktuálně je jeho snahou měnit přístup k energetické účinnosti zejména na české scéně z pozice státního úředníka. 

Projekt EU City Facility – možný zdroj financování energetických úspor v českých městech

Jan Pejter pracuje přes 20 let v oblasti energetického poradenství a jako certifikovaný energetický auditor. Jeho hlavním zaměřením je energetická účinnost v průmyslu  a budovách. Řadu let pracuje na pozici projektového manažera mezinárodních projektů v rámci programu Evropské banky pro obnovu a rozvoj a je vedoucím řady projektů pro Evpropskou komisi. V současnosti je ve společnosti ENVIROS, s.r.o. na pozici divizního ředitele. Hovoří  kromě angličtiny také rusky a bulharsky.

Města jako klíčové inovační uzly pro financování energetické účinnosti. Cílem projektu, který cílí na evropská města, je připravit nástroj pro vybudování zásobníku investičních projektů v oblasti energetické účinnosti a poskytováním cílené finanční a technické podpory s cílem vytvořit investiční balíčky na podporu snížení energické náročnosti a emisí a pomoci s jejich financováním.

Financování energetických úspor metodou EPC. Kombinace OPŽP a EPC

Absolvoval bakalářské studium na Ekonomicko-sociální fakultě UJEP v Ústí nad Labem, obor Finanční management. První pracovní zkušenosti sbíral ve společnostech ACTHERM Servis a I&C Energo, kde pracoval na pozicích technika realizací zakázek v oblasti elektro a MaR. Do MVV Energie CZ a.s. nastoupil na začátku roku 2009, a sice na pozici technika EPC projektů. Na starosti měl jejich správu, vyhodnocování, následně i realizaci. V roce 2013 se stal obchodním zástupcem divize energetických služeb a převzal vše kolem akvizičních činností, veřejných zakázek a podobně. Od října 2016 celou divizi a je tak ve společnosti MVV plně zodpovědný za celou oblast energetických služeb. Během působení v MVV se aktivně podílel na vzniku a realizaci EPC projektů ve městech či obcích Šluknov, Horní Slavkov, Jilemnice, Velký Osek, Holice, Písek, dále třeba pro Jihočeskou univerzitu či Pardubický kraj nebo administrativní komplex SMOSK v centru Prahy. Od počátku roku 2018 je také místopředsedou Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).

 Diskuze k tématu Financování energeticky úsporných projektů 

10.30 - 11.00 hod. Přestávka na kávu

Fotovoltaika za korunu od ČEZ ESCO

Vystudoval international management na VŠE a Vienna University of Economics and Business. Mezi roky 2011 až 2013 pracoval pro firmu Telefonica v Praze a v Londýně, kde se podílel na digitální strategii a rozvoji. Poté působil jako projektový manažer pro cloudové produkty ve firmě SAP. Od roku 2018 působí jako manažer inovací a strategie v ČEZ ESCO. Dlouhodobě se věnuje fotovoltaice, akumulaci a využití digitálních technologií.

Využití fotovoltaiky v městských objektech a další energeticko úsporné projekty v městě Chrudimi

Vystudoval Střední elektrotechnickou školu v Chrudimi. V roce 2015 nastoupil na pozici energetického manažera ve městě Chrudimi, kde se od roku zaměřuje na zavádění energetického managementu.Do jeho pracovní náplně patří především implementace energetického managementu, evidence a správa odběrných míst pro město Chrudim a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov.

Využití solární energie a management srážkové vody na veřejné budově v Prostějově. Zavádění principů Smart City v Prostějově

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc a obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2011 nastoupila na pozici asistentky vedoucího Odboru správy a údržby majetku města, energetik. V roce 2015 byla pracovní pozice osamostatněna a zaměřena čistě na energetiku. Od roku 2012 se zaměřuje na zavádění energetického managementu na Magistrátu města Prostějova. Do pracovní náplně patří především implementace energetického managementu, evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov, projekt Smart Prostějov. 

 

Energetický management a renovace objektu na energeticky aktivní standard v Litoměřicích

Ukončil doktorandské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, na katedře Ekonomiky životního prostředí v roce 2006. V letech 2011- 2020 pracoval jako energetický manažer města Litoměřice. Má praxi v oboru municipální energetiky od roku 2004, publikuje články, podílí se na řešení národních i mezinárodních projektů v oblasti udržitelné energetiky např. projekty ProgRESsHEAT (role OZE v CZT měst), SCORE (rozvoj komunitních OZE), STARDUST (renovace brownfieldů na ekologické a nízkoenergetické čtvrtě), INNOVATE (inovativní formy financování úspor v bytovém sektoru). Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Od roku 2018 vykonává funkci předsedy Sdružení energetických manažerů měst a obcí. 

Realizace první, energeticky aktivní veřejné budovy.

Běžnou praxí měst a obcí v oblasti energetických úspor a „chytrých“ řešení, v honbě za krátkodobou výhodou nižší investice, je úplné opominutí dlouhodobých důsledků  - dopad na ŽP, kvalitu objektu a provozní náklady. Hlavním cílem projektu je ukázat, že pokud se renovace majetku měst a obcí plánuje/realizuje s ohledem na dlouhodobé důsledky a proaktivně se využívají i inovativní/moderní technologie a postupy,  lze dosáhnout násobně lepších výsledků. Dosavadní uvažování o způsobu realizace staveb by se mělo změnit k lepšímu. Dalším cílem je příprava měst a obcí v ČR na již probíhající energetickou přeměnu (energy transition) a s tím související novou generaci evropských směrnic o energetické efektivnosti budov a adaptovat města na změnu klimatu postupnou změnou jednotlivý částí měst

Strategie Smart City a zkušenosti se zaváděním energetického managementu a strategie Smart City ve Žďáře nad Sázavou

Absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT, aktuálně se věnuje rozvoji konceptu Smart City ve Žďáře nad Sázavou. Zajímá se o energetický management a využití obnovitelných zdrojů energie.

Úspory energií municipalit formou bezdrátové regulace vytápění a aplikace monitoringu spotřeby energií Meteron

Vystudoval fakultu FEKT VUT, obor teleinformatika a informační technologie (2011). Od roku 2007 pracuje ve společnosti GORDIC spol. s r. o. jenž vyvíjí informační systémy pro státní správu a samosprávu. V současné době působí na pozici ředitele odboru pro strategický projektový management. Od roku 2017 zároveň vede dceřinou firmu HDL Automation s.r.o. společnosti Gordic, která se zabývá komplexní dodávkou technologií pro inteligentní budovy.

Vyhlášení výsledků nejlepší EPC projekt roku 2019

Vystudoval obor Ekotechnika na Fakultě strojního inženýrství ČVUT v Praze. Několik let působil v automobilovém průmyslu, v oddělení technického vývoje společnosti Škoda Auto. V r. 2003 začal pracovat ve společnosti Siemens jako vedoucí projektů zajišťujících úspory energie a od roku 2007 do března 2015 na pozici ředitele útvaru energetických služeb divize Building Technologies, koordinoval činnosti související s realizací těchto projektů v České a Slovenské republice, z nichž mnoho bylo řešeno metodou Energy Performance Contracting (EPC). Mezi nejvýznamnější považuje projekty EPC v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí, v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy, v Pardubickém kraji, v závodech Siemens Elektromotory Mohelnice (získal cenu Nejlepší evropský projekt energetických služeb v komerčním sektoru za rok 2009) a Weiler Holoubkov.
Od dubna 2015 do července 2017 působil ve společnosti Amper Savings, a.s. v pozici obchodní ředitel. Od srpna 2017 je ředitelem konzultační společnosti DS Energy Consulting s.r.o., která se zabývá přípravou projektů EPC, organizací zadávacích řízení na výběr poskytovatele služeb, zpracováním studií proveditelnosti a dalšími tématy z oblasti obnovitelných zdrojů a energetiky.
V roce 2010 byl, jako zástupce společnosti Siemens, jedním ze zakládajících členů Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES). V současné době je místopředsedou APES.

Vyhlášení výsledků soutěže Asociace poskytovatelů energetických služeb o nejlepší EPC projekt roku 2019.
13.20 hod. Oběd
14.20 - 16.20 hod. Diskusní stoly formou Speed Dating k jednotlivým tématům konference

1. Financování energeticky úsporných projektů
Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 


2.  EPC a kombinace EPC s dotacemi z OPŽP
Petr Voseček, ČEZ ESCO, a.s. 
Jaroslav Černý, ČEZ ESCO, a.s. 

3. Fotovoltaika za korunu od ČEZ ESCO
Jiří Novotný, Martin Vondrášek, ČEZ ESCO

4. Fotovoltaika ve veřejné správě 
Zdeněk Pavlík, energetický manažer, Město Chrudim


5. EPC a energetický management v rámci EPC projektů 
Martin Hvozda, MVV Energie
Jan Fagoš, místostarosta města Velký Osek 

5. Zavádění principů Smart City ve městech
Kateřina Vosičková, energetická manažerka, Město Prostějov
Michal Bačovský, koordinátor Smart City, Město Žďár nad Sázavou

6. Energetický management a renovace objektu na energeticky aktivní standard v Litoměřicích
Jaroslav Klusák, energetický manažer, Město Litoměřice 

7. Úspory energií municipalit formou bezdrátové regulace vytápění 
Ladislav Mazač, technický ředitel, HDL Automation, s.r.o.
Po skončení konference raut a neformální společenský večer
22.1.2020 - 2. den: Zavádění energetického managementu v českých městech
9.00 hod. Začátek konference

Moderátor konference

Absolvoval magisterské studium v oboru Řídicí a informační systémy na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a bakalářské studium v oboru Automatizace a řídicí technika na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, dříve Vysokého učení technického v Brně. V letech 1996 – 2000 působil na Státní energetické inspekci Ministerstva průmyslu a obchodu, kde zajišťoval dohled nad podmínkami podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. Od roku 2000 do roku 2011 byl zaměstnán jako konzultant a následně provozní ředitel ve společnosti ENVIROS, s.r.o. V roce 2011 se spolupodílel na založení společnosti LOYD GROUP s.r.o., kde působí jako jednatel společnosti dodnes. Je energetickým specialistou, ve smyslu ustanovení § 10 odst. (1) písm. a), b), c) a d) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, členem dozorčí rady Národního energetického klastru a členem Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Zahájení

Vladimír Sochor je od června 2015 v pozici ředitele odboru energetické účinnosti a úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracoval v celé řadě míst na provozních a ekonomických pozicích na různých úrovních, a měl také zkušenosti práce v bance. Ve společnosti SEVEn (poradenská společnost v oblasti energetické účinnosti), pracoval poprvé od roku 1994 až do roku 1999. Poté působil ve dvou firmách energetických služeb (SIEMENS a MARTIA). Od roku 2006 pracoval v SEVEn opět. Specializoval se na ekonomické a finanční analýzy projektů v oblasti energetické účinnosti a zabýval se financováním investic do energeticky úsporných projektů. Poslední roky v SEVEn zastával pozici ředitele ekonomického úseku a zároveň byl senior konzultantem v oblasti úspor energie a metody EPC.  Aktuálně je jeho snahou měnit přístup k energetické účinnosti zejména na české scéně z pozice státního úředníka. 

Proč zavádět energetický management? Vyplatí se?

Narodil se v roce 1971. Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku (1994), dále absolvoval bakalářské a poté i postgraduální studium na provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (1997- 2001). V letech 1993–1996 pracoval v projekční firmě AZ Elektroprojekce, specializace: silnoproudé instalace v obytných budovách a technologických celcích, projektant osvětlení. Od roku 1996 působil jako finanční konzultant a ekonomický poradce. V období 1999 - 2003 pracoval v oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu se specializací na ekonomiku obnovitelných zdrojů a na přípravu Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Od roku 2004 je výkonným ředitelem společnosti PORSENNA o.p.s., která se zaměřuje na propagaci udržitelné energetiky a stavitelství, zavádění energetického managementu a další projekty v oblastech ochrany klimatu a životního prostředí. V letech 2005 – 2008 byl předsedou CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu a dále působí jako externí energetický a ekonomický poradce.
 

Zkušenosti se zaváděním energetického managementu v městě Mělník

Je absolventkou ZČU Plzeň, obor elektroenergetika. Od roku 2003 působila ve společnosti ČEZ, a.s., kde začínala jako technik jakosti paliv a dále působila v oddělení nákupu fosilních paliv. Ve své kompetenci měla centrální nákup biomasy pro elektrárny společnosti ČEZ. Od 10/2018 působí v Mělníku jako energetický manažer. Ráda sportuje, věnuje se mimoškolním aktivitám dětí v místě bydliště

Zavádění energetického managementu a certifikace ISO 50001

Absolvent fakulty managementu VŠE Praha ve studijním oboru Management veřejné sféry. Od roku 2002 zaměstnanec Krajského úřadu Kraje Vysočina nyní na pozici vedoucího oddělení odboru Regionálního rozvoje. Ve své práci se věnuje především přípravě a administraci projektů financovaných z ESIF. Od roku 2004 rozvíjí v rámci Kraje Vysočina místní Agendu 21 (certifikovaná metoda kvality ve veřejné správě). Poskytuje konzultace a poradenství pro subjekty z Kraje Vysočina v oblasti možností čerpání dotačních příležitostí pro jejich rozvoj. Zaměřuje se na spolupráci se zástupci obcí, podnikatelského ale i neziskového sektoru. V minulosti pracoval jako hodnotitel projektů financovaných z ESF a strategií CLLD v OPRV.

Kraj Vysočina v loňském roce úspěšně dokončil proces certifikace ISO 50001. Jak certifikace probíhala, jaká očekávání má od ní kraj má, první zkušenosti z praxe.

Jednoduchá a moderní správa energetického managementu

V roce 2006 dokončil magisterské studium na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava obor Ekonomika a management. Od roku 2007 působil na pozici jednatele v ČEZ Slovensko. V roce 2009 založil společnost ENSYTRA s.r.o., jež se zaměřuje na realizaci energetického managementu prostřednictvím komoditního portálu EnergyBroker a chytré platformy pro obce a firmy KUBIA. Je členem pracovní skupiny Energetika Smart Region Olomoucký kraj. Nevšední vize společně se svým týmem přeměňuje v chytré aplikace s vysokou přidanou hodnotou, jež umožňují jednoduchou a moderní správu svěřeného portfolia.

Sofwarová podpora energetického managementu - zkušenosti z praxe

Od roku 2008 absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve stejném roce zaměstnán na Magistrátu města Brna na různých pozicích. V současnosti vedoucí Oddělení motivačních programů do jehož administrativy patří jednak dotace podporující životní prostředí na území města Brna, spolu s ekologickou výchovou a osvětou a dále pak energetický management města Brna, centrální nákup energií v rámci města a zapojených organizací, naplňování Územní energetické koncepce statutárního města Brna a v neposlední řadě naplňování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima – SECAP.

Ing. Oto Petr
TESCO SW, a.s.

Softwarová podpora při certifikaci ISO 50001

10.30 - 11.00 hod. Přestávka na kávu

Získávání a využívání dat o spotřebě energie - zkušenosti z města Chrudimi

Vystudoval Střední elektrotechnickou školu v Chrudimi. V roce 2015 nastoupil na pozici energetického manažera ve městě Chrudimi, kde se od roku zaměřuje na zavádění energetického managementu.Do jeho pracovní náplně patří především implementace energetického managementu, evidence a správa odběrných míst pro město Chrudim a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov.

Zavádění pravidel energetického managementu v organizaci - zaměřeno na interní komunikaci

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc a obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2011 nastoupila na pozici asistentky vedoucího Odboru správy a údržby majetku města, energetik. V roce 2015 byla pracovní pozice osamostatněna a zaměřena čistě na energetiku. Od roku 2012 se zaměřuje na zavádění energetického managementu na Magistrátu města Prostějova. Do pracovní náplně patří především implementace energetického managementu, evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov, projekt Smart Prostějov. 

 

Implementace pravidel energeticky odpovědného chování napříč oganizací - zkušenosti z Prostějova.

Směrnice energetický management

Pokyn tajmeníka energeticky úsporné chování uživatelů budov magistrátu

a další pravidla chování v organizaci 

Diskuze: Největší problémy při zavádění energetického managementu 

 • Interní komunikace – nastavení pravidel a dohled nad jejich dodržováním.
 • Prosazování nových pravidel uvnitř organizací. Spolupráce s rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi. 
 • Komunikace s politickým vedením města
 • Data o spotřebě – jak je získávat?  A jak je využívat? 
12.15 hod. Oběd
13.15 - 15.00 hod. Diskusní stoly formou Speed Dating k jednotlivým tématům konference

1. Co musí splňovat energetický management, aby se skutečně vyplácel?  
Miroslav Šafařík, ředitel, Porsenna, o.p.s. 


2. Zkušenosti se zaváděním energetického managementu 
Kateřina Mynaříková, energetický manažer, Město Mělník
3. Jednoduchá a moderní správa energetického managementu
Ondřej Grohar , jednatel, ENSYTRA, s.r.o.
Martin Košťál, vedoucí oddělení motivačních programů, Odbor životního prostředí, Město Brno

4.Softwarová podpora energetického managementu
Oto Petr, Tesco SW, a.s. 

5. Zavádění energetického managementu se zaměřením na interní komunikaci 
Kateřina Vosičková, energetická manažerka Prostějov
 
15.00 hod. Závěr konference
Partneři konference
 • ČEZ ESCO, a.s.
 • MVV Energie
 • Ensytra
 • Energy Broker
 • Kubia
 • Tesco SW, a.s.
 • HDLA Automation, s.r.o.
 • Gordic
 • PRE distribuce, a.s.
 • Porsenna
 • Sdružení energetických manažerů měst a obcí
 • Moderní obec
 • Pro města a obce
 • Pro energy nové
 • Echo24
 • Energie 21
 • Energetika
 • Elektro s napisem
 • Euractiv
 • TZB - info
 • Komunální ekologie
 • MPO
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email