Hospodaření s energií ve firmách
středa
09.12.2020
on-line
 

Webinář navazuje na stejnojmennou tradiční konferenci Hospodaření s energií ve firmách, kterou pro Vás organizujeme již od roku 2008 a věnovat se bude také možnostem energetických úspor s důrazem na zkušenosti z praxe.
Součástí webináře je konzultační část, v níž se budete moci spojit on-line s vybranými přednášejícími a pohovořit s nimi nad danou problematikou.

Webinář je určen pro komerční sféru - firmy z oblasti výroby i služeb. 

Na minulých ročnících konference zazněla tato témata:

 • Financování energeticky úsporných opatření, dotační politika státu
 • Energetický management a systémy pro monitoring spotřeby energie a zkušenosti s jejich implementací
 • Zavedení energetického managementu a ISO 50001
 • Úspory energií v budovách díky průběžnému monitorování spotřeby energií
 • Realizace energeticky úsporných opatření, vlastní zdroje energie, inovace v energetice – zkušenosti z praxe
 • Instalace vlastních obnovitelných zdrojů (fotovoltaické systémy, kogenerace, tepelná čerpadla…)
 • Elektromobilita a ukládání energie
 • Optimalizace nákupu energie (nákup, výroba, inovativní možnosti obchodování s energií)
 • EPC jako financování úspor v budovách
 • Úspory v osvětlení

Nahlédnout můžete také do programu loňské konference, která proběhla v pivovaru Staropramen na Smíchově: 
2019 - Hospodaření s energií ve firmách

Těšíme se s Vámi na on-line setkání!

Za tým B.I.D. services s.r.o. 
Gabriela Ročková


Program
09:30 - 09:35

Webinář moderuje

Absolvoval magisterské studium v oboru Řídicí a informační systémy na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a bakalářské studium v oboru Automatizace a řídicí technika na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, dříve Vysokého učení technického v Brně. V letech 1996 – 2000 působil na Státní energetické inspekci Ministerstva průmyslu a obchodu, kde zajišťoval dohled nad podmínkami podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. Od roku 2000 do roku 2011 byl zaměstnán jako konzultant a následně provozní ředitel ve společnosti ENVIROS, s.r.o. V roce 2011 se spolupodílel na založení společnosti LOYD GROUP s.r.o., kde působí jako jednatel společnosti dodnes. Je energetickým specialistou, ve smyslu ustanovení § 10 odst. (1) písm. a), b), c) a d) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, členem dozorčí rady Národního energetického klastru a členem Asociace poskytovatelů energetických služeb.
09:35 - 10:00

Strategie státu při zvyšování energetické účinnosti českého průmyslu

Vladimír Sochor je od června 2015 v pozici ředitele odboru energetické účinnosti a úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracoval v celé řadě míst na provozních a ekonomických pozicích na různých úrovních, a měl také zkušenosti práce v bance. Ve společnosti SEVEn (poradenská společnost v oblasti energetické účinnosti), pracoval poprvé od roku 1994 až do roku 1999. Poté působil ve dvou firmách energetických služeb (SIEMENS a MARTIA). Od roku 2006 pracoval v SEVEn opět. Specializoval se na ekonomické a finanční analýzy projektů v oblasti energetické účinnosti a zabýval se financováním investic do energeticky úsporných projektů. Poslední roky v SEVEn zastával pozici ředitele ekonomického úseku a zároveň byl senior konzultantem v oblasti úspor energie a metody EPC.  Aktuálně je jeho snahou měnit přístup k energetické účinnosti zejména na české scéně z pozice státního úředníka. 

10:05 - 11:00
Ing. Jan Pavlík
ENVIROS, s.r.o.
obchodní ředitel

Aktuální situace v oblasti dotačních titulů

- ModFond
- OPPIK (OPTAK, +EPC)
- EFEKT

10:05 - 11:00

Aktuální situace v legislativním rámci

Identifikací, kvantifikováním, možnostmi financování, implementací a verifikací přínosů úsporných opatření nebo energetického managementu se zabývá od roku 2004. Jako energetický specialista pracující ve společnosti ENVIROS, s.r.o., se zaměřuje do oblasti průmyslu (slévárny, sklárny, cementárny, výroba stavebních materiálů, výroba aut a jejich komponentů apod.), dotačního poradentství, koncepčních a strategických materiálů (ÚEK, SECAP), využití OZE (biomasa, FVE, KVET, vítr, voda), energetického managementu (ISO 50001), udržitelné spotřeby a výroby, soustav zásobování tepelnou energií, elektromobility a osvěty (EKIS, publikace). V rámci finančních nástrojů (EIB a EBRD) nebo rozvojové spolupráce (ČRA) se podílí na zahraničních projektech zaměřených na udržitelnost a snižování energetické náročnosti a environmentální zátěže. 

- Energetické audity
- Energetický management
- Energetické posudky, Průkaz energetické náročnosti budovy, Systémy vytápění a klimatizace

Přestávka 11:00 - 11:10
11:10 - 11:30

Úspory energií v budovách - využití metody EPC

Absolvoval bakalářské studium na Ekonomicko-sociální fakultě UJEP v Ústí nad Labem, obor Finanční management. První pracovní zkušenosti sbíral ve společnostech ACTHERM Servis a I&C Energo, kde pracoval na pozicích technika realizací zakázek v oblasti elektro a MaR. Do MVV Energie CZ a.s. nastoupil na začátku roku 2009, a sice na pozici technika EPC projektů. Na starosti měl jejich správu, vyhodnocování, následně i realizaci. V roce 2013 se stal obchodním zástupcem divize energetických služeb a převzal vše kolem akvizičních činností, veřejných zakázek a podobně. Od října 2016 celou divizi a je tak ve společnosti MVV plně zodpovědný za celou oblast energetických služeb. Během působení v MVV se aktivně podílel na vzniku a realizaci EPC projektů ve městech či obcích Šluknov, Horní Slavkov, Jilemnice, Velký Osek, Holice, Písek, dále třeba pro Jihočeskou univerzitu či Pardubický kraj nebo administrativní komplex SMOSK v centru Prahy. Od počátku roku 2018 je také místopředsedou Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).

11:35 - 11:55

Kombinace EPC a OP PIK – nová možnost spojit projekty EPC s financováním z dotačního programu OP PIK

Ing. Miroslav Marada ukončil v roce 1990 studium na Moskevském energetickém institutu a po absolvování specializovaného výcviku působil až do roku 1996 jako operátor reaktoru v JE Dukovany. Poté přešel do společnosti ŠKODA PRAHA a.s., kde se nejprve v pozici směnového inženýra na JE Temelín zabýval operativní koordinací spouštěcích prací. Od roku 1998 do roku 2000 pracoval v útvaru marketingu ŠKODA PRAHA a.s. nejprve jako vedoucí oddělení zahraničních vztahů, do kterého spadalo i řízení zahraničních kanceláří, později jako Marketing Manager a zástupce obchodního ředitele. V období let 2000 až 2005 pracoval v MVV Energie CZ s.r.o. v pozici manažera Divize energetických služeb, do které byly v rámci organizační struktury společnosti vyčleněny veškeré činnosti zaměřené na poskytování energetických služeb včetně projektů EPC. Od března 2006 pracuje ve společnosti ENESA a.s., momentálně na pozici ředitele pro strategii a rozvoj. ENESA a.s. je významným poskytovatelem energetických služeba dodavatel energeticky úsporných opatření metodou EPC, od roku 2015 je členem ČEZ ESCO.

 

12:00 - 12:20

Datex Control Systems s.r.o. - dodavatel kompletního řešení energetického managementu s 25letou historií

Již v průběhu studia VŠ elektrotechnické v Plzni, obor technická kybernetika, jsem se zabýval problematikou optimalizace energetických úspor. V posledním ročníku následovalo založení společnosti DATEX Control Systems s.r.o., jejíž hlavní náplní byla optimalizace spotřeb energií v průmyslu. Naše společnost již 25 let dodává  kompletní řešení tzv. na klíč, čili měření všech druhů energií, sběr dat z měřidel  skrze nejrůznější druhy datových komunikací , až po serverové dispečerské, bilanční a fakturační IT řešení .enegretického managementu propojené s výrobním a ekonomickým systémem zákazníka. Výsledkem dlouhodobé  specializace na tuto oblast jsou desítky úspěšných realizací v průmyslu, ale i v oblasti  výroby elektřiny a tepla, a to nejen v ČR.

12:25 - 12:45
Ing. Vlastimil Dvořák
Xylem Water Solutions Kft.
Area Sales Manager

Xylem – Průmyslová řešení

Ukončení webináře v cca 13:00
Partneři konference
 • Enviros
 • Efekt
 • MPO
 • Datex
 • Xylem Water Solutions Kft.
 • MVV Energie
 • Moderní obec
 • Pro města a obce
 • Energie 21
 • TZB - info
  Newsletter
  Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email