Komunální odpad – nová legislativa a praxe v obcích I
úterý
08.06.2021
on-line
 

Nové cíle EU v oblasti oběhového hospodářství a s tím související nová odpadová legislativa v ČR  zásadním způsobem mění systém hospodaření s odpady v ČR. Legislativní proces schvalování nových pravidel však stále není u konce.


Česká města a obce hledají nové možnosti, jak se s komunálním odpadem ve svých městech vypořádat, a to ideálně bez významného ekonomického dopadu na občany. Na našem webináři se dozvíte aktuální informace o stavu připravované legislativy a získáte inspiraci z měst a obcí, která se pustila do optimalizace svých odpadových hospodářství. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kontakty

P. S.... další inspirací a ještě více příkladů z praxe Vám přinášíme na navazujícím webináři dne 14. 6. 2021. Neváhejte a přihlaste se!


logo

     Spolupořadatelem webináře je časopis PRO města a obce, který nabízí všem účastníkům webináře zvýhodněnou cenu ročního předplatného ve výši 990 Kč (oproti standardní ceně 1300 Kč za rok). Spolu s linkem pro připojení na webinář získáte červnové číslo časopisu s aktuální přílohou Odpadové hospodářství měst a obcí. Předplatné časopisu můžete objednat prostřednictvím registračního formuláře nebo přímo na stránkách časopisu https://portalpromestaaobce.cz/predplatne/  s využitím kódu: webinarBIDS.

Program
9:00 Zahájení webináře

Moderuje:

Více než 11 let se intenzivně věnuje oblasti veřejných zakázek všech typů, zejména těch otevřených. Současně se specializuje na oblast odpadového hospodářství v celé jeho šířce, od svozu přes třídění a překládání až po odstraňování včetně sledování nejnovějších trendů.
Působí jako jednatel společnosti Alstanet, s.r.o., dodavatele SW pro Facility management a poskytuje poradenskou činnost v oblasti všech provozních nákladů. 
V letech 1998 až 1999 pracoval jako vedoucí oddělení developerských projektů ve společnosti IPS a.s. Následně v letech 1999 až 2001 ve společnosti Skanska CZ (akvizice IPS a.s. švédskou Skanska SE) jako ředitel odboru developmentu a člen představenstev a dozorčích rad několika dceřiných společností, kde získával cenné zkušenosti z oblasti provozu nemovitostí. 
Absolvent (1998) stavební fakulty ČVUT - obor Ekonomika a řízení stavebnictví. 

Aktuální situace v přípravě odpadové legislativy

Absolvent doktorského programu na Fakultě technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a bakalářského programu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2003 působí na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) v různých pozicích. V současnosti zastává pozici ředitele odboru odpadů MŽP. V rámci odborné činnosti publikuje články zejména k tématům strategie vývoje odpadového hospodářství v ČR. Zaměřuje se na problematiku oběhového hospodářství. 

Aktuální situace v přípravě odpadové legislativy

Diskuze:

Nová odpadová legislativa z pohledu České asociace oběhového hospodářství

Miloš Kužvart získal v roce 1987 doktorát oboru ložisková geologie a geochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1995 – 2010 se stal členem Rady vlády pro surovinovou politiku. V roce 1997 dosáhl kvalifikace auditora pro systémy managementu kvality a environmentu německého TUV CERT se specializací pro odpadové hospodářství. Od roku 1997 do roku 1998 byl členem Správní rady SUCO – Sdružení pro udělování certifikátů odpadovým firmám.
V rozmezí let 1998 – 2002 působil na pozici ministra životního prostředí České republiky. V letech 2002 – 2006 pokračoval funkcí místopředseda Výboru pro regionální rozvoj a životní prostředí Sněmovny Parlamentu České republiky.
V roce 2017 – 2018 se stal projektovým manažerem společnosti SGS Czech Republic, s.r.o.,  pro druhotné energetické zdroje.
Od roku 2017 působí také jako lektor programu OSN UNDP pro využívání biomasy v energetice. V roce 2018 se stal výkonným ředitelem České asociace oběhového hospodářství, z.s., na této pozici působí dodnes.

Nová odpadová legislativa z pohledu České asociace oběhového hospodářství

Nová odpadová legislativa z pohledu České asociace odpadového hospodářství

Ing. Petr Havelka vystudoval obor Odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Následně nastoupil na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a poté i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. V těchto pozicích řídil a definoval kontrolní činnost na úseku odpadového hospodářství v celé ČR. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let, 6 let v řídících pozicích. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby. ČAOH se v těchto letech stala přistoupením řady dalších členů sdružením s největší kapacitou recyklačních technologií v České republice. Mezi hlavní priority ČAOH patří ochrana volného tržního prostředí a funkční přechod na oběhového hospodářství, včetně splnění závazných evropských recyklačních cílů a s tím spojených evropských strategií.

Pohled zástupce Svazu měst a obcí ČR

Pavel Drahovzal vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity Brno, poté pracoval jako právník a zástupce vedoucí legislativně-právního oddělení Svazu měst a obcí ČR. Od roku 2010 je starostou obce Velký Osek, od roku 2013 také členem předsednictva Svazu měst a obcí ČR.

Zdeněk Bočan
AVE CZ
ředitel oddělení využívání odpadů AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

Přestávka na kávu

Vývoj nové technologie pro likvidaci odpadů při snižování uhlíkové stopy

Doc. RNDr. Miloslav Bačiak Ph.D. se ve své pedagogické činnosti věnoval problematice povrchově aktivních látek a jejich využití v oblasti stavebnictví. Po skončení pedagogické činnosti se věnuje ve společnosti ENRESS s.r.o. oblasti termických rozkladů přírodních a syntetických materiálů, kde pracuje ve vývoji nových technologií pro termický rozklad materiálů v redoxním prostředí. 

Ing. Marcel Havrda
ARCH consulting, s.r.o.
projektový manager

Optimalizace odpadového hospodářství ve městech

Lucie Dlouhá Dis.
Město Buštěhrad
referentka odpadového hospodářství

Zkušenosti z města Buštěhradu, nová strategie svozu odpadu, přizpůsobení odpadového hospodářství ve městě novým potřebám obyvatelstva

Kateřina Čadilová
Obec Mukařov
místostarostka

Optimalizace svozu a třídění odpadu v obci Mukařov, zavedení motivačního a evidenčního systému

Diskuze, prostor pro dotazy
12:30 Konec webináře
Partneři konference
  • Obce jinak
  • AVE CZ
  • JRK
  • WASTen, z.s.
  • Pro města a obce
  • MODERNI OBEC
  • Energie 21
  • TZB - info
  • Pro energy nové
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email