Obchodování s energií v ČR
Videozáznam celé konference a PDF prezentace 3200 Kč

úterý
23.06.2020
hotel International Prague
 

V době měnící se struktury energetiky musí obchodníci s elektřinou či plynem přijímat nové výzvy ve všech oblastech odvětví. Přichází nové technologie a inovativní řešení, dochází k transformaci energetického mixu. Jak na změny reagují hlavní hráči na trhu s energií v ČR?

Již 9. ročník konference vám nabízí i v této rozervané době platformu pro zajímavá setkání, která kombinuje praktické zkušenosti zástupců velkých energetických firem s informacemi od odborníků z veřejné správy. Přijďte se zapojit do diskuze o budoucnosti obchodu s energetickými komoditami. 


Přihlaste se již dnes na konferenci Obchodování s energií v ČR, která se koná dne 23. 6. 2020 a získejte videozáznam z WEBINÁŘe zdarma - zažijete „malou ochutnávku“ témat konference na YouTube! 

Těšíme se na vás v hotelu International v Praze (za dodržení přísných hygienických pravidel)...

Hana Němejcová a tým B.I.D. services

Ing. Hana Němejcová
Conference project manager

+420 771 122 773
hana.nemejcova@bids.cz
Program
8:15 - 9:00 Registrace účastníků
1.diskuzní blok: Aktuální směr a budoucnost energetiky ČR
09:00 - 09:10

Moderátor 1. bloku

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Od roku 2002 působí v oblasti energetiky, a to v následujících oblastech. Energetický regulační úřad – zástupce ředitele odboru elektroenergetiky; liberalizace trhu, nastavení pravidel trhu s elektřinou, cenová rozhodnutí. ČEZ, a.s. – expert legislativy a trhu; zajištění regulačních pravidel zahraničních akvizic, zajištění legislativní oblasti plynárenství a teplárenství skupiny ČEZ. ČEPS Invest, a.s. – ředitel sekce Správy společnosti; zajištění ekonomické a korporátní agendy. ČEPS, a.s. – ředitel sekce Energetický obchod; zajištění přenosových služeb, podpůrných služeb a rozvoje energetických trhů.

09:10 - 09:35

Aktuální vývoj a dopady energetických změn v ČR i Evropě

Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, obor ekonomika a řízení energetiky (1999), dále absolvoval postgraduální studium na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (2010). V letech 1998–2000 pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu v sekci Energetická regulační správa jako analytik. Od roku 2001 se věnoval založení a budování Energetického regulačního úřadu, kde jedenáct let zastával funkci místopředsedy a ředitele sekce regulace. Během svého působení na úřadě se věnoval především regulaci cen v odvětvích elektronergetiky, plynárenství a teplárenství, procesu liberalizace a tvorbě pravidel pro tato odvětví, řešení sporů a v neposlední řadě problematice obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a kogenerace. Od roku 2012 působí ve společnosti Ernst & Young, kde vede tým energetických expertů. Od roku 2015 zastává funkci výkonného ředitele pro energetiku pro region středovýchodní Evropy. Nadále se specializuje na problematiku regulace, domácí i evropskou energetickou legislativu a obnovitelné zdroje energie. Věnuje se rovněž poradenství při akvizicích v energetice a mezinárodním integračním projektům. 

09:35 - 10:00

Novinky v legislativě související s obchodováním s energií

Mgr. Pavel Doucha se specializuje na právní aspekty podnikání v energetice, správní právo a obecné obchodně právní poradenství. Poskytoval právní poradenství při zakládání významných energetických společností. Je spoluautorem komentáře Právo na informace (Linde 2004) a Právní ochrany před hlukem (Linde 2008). V roce 2004 získal cenu ministra životního prostředí za přínos v oblasti environmentálního práva.

10:00 - 10:25

Priority a plány Energetického regulačního úřadu

Vystudoval elektrotechnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni.

V roce 2006  začal pracovat na Energetickém regulačním úřadě jako specialista regulace odboru elektroenergetiky v oddělení zdrojů a sítí. Zabýval se převážně technickými a ekonomickými analýzami, obnovitelnými zdroji energie a kvalitou dodávek elektřiny. Jako vedoucí oddělení statistik v letech 2011 až 2013 vytvořil nový systém statistiky elektroenergetiky a byl zodpovědný za publikaci zpráv o provozu soustav v elektroenergetice a plynárenství.
V roce 2014 nastoupil na pozici ředitele odboru analyticko-statistického, kde měl v kompetenci kompletní datovou podporu regulace  v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. V roce 2015 přešel do funkce ředitele odboru statistického a bezpečnosti dodávek. Na této pozici vedl realizaci nového systému statistiky teplárenství. Dne 1. srpna 2019 byl jmenován členem Rady ERÚ.
10:25 - 10:50

Kam se ubírá současná energetika? Jak se různé scénáře událostí mohou promítnout do situace na trhu?

Od roku 1998 spolupracuje Michal Šnobr jako poradce finanční skupiny J&T.  Je aktivním investorem na kapitálových trzích, minoritním akcionářem ČEZ a dlouhodobě se podílí na významných obchodech skupiny J&T nejen v oblasti energetiky. Energetice se intenzivně věnuje posledních deset let. Michal Šnobr má více než dvacet let zkušeností na kapitálovém trhu, na kterém působí od druhé vlny kuponové privatizace. Byl spoluzakladatelem úspěšné makléřské společnosti AKRO Capital. Dnes se kromě energetiky věnuje také vlastnímu podnikání v oblasti cestovního ruchu, správě a investicím do nemovitostí včetně vlastní developerské činnosti, zemědělství a také výrobě kontejnerových staveb. Je spoluzakladatelem a významným donátorem Nadace člověk člověku, která podporuje projekty v oblasti výchovy, vzdělávání, sportu, zdravotní péče a využití volného času dětí a mládeže, zároveň poskytuje pomoc i handicapovaným a sociálně znevýhodněným lidem. Mezi jeho koníčky patří největší výstava lego modelů v regionu „Ujíždíme na kostkách“, která se každoročně v létě koná v Lipně nad Vltavou. Je absolventem ČVUT Praha, oboru Ekonomika řízení stavebnictví.

10:50 - 11:10 Přestávka na kávu
2.diskuzní blok: Obchodování s energií a nové výzvy pro energetický trh
11:10 - 11:15

Moderátor 2. bloku

Vystudoval obchodní fakultu VŠE, obor zahraniční obchod, dále absolvoval řadu kurzů a stáží v ČR i zahraničí (AEM, London Business School). V letech 1990–2003 pracoval ve vedoucích pozicích pro globální společnosti v oblasti marketingu a podnikového poradenství (DDB, Ernst & Young), následně ve vlastní poradenské společnosti Brain Logistics zaměřené na oblast podnikových akvizic a dotací. V roce 2011 spoluzaložil společnost Amper Market, a.s., ve které je členem představenstva odpovědným za oblast obchodu. Tuto společnost také zastupuje v Asociaci energetických manažerů a Česko-německé obchodní a průmyslové komoře. Je specialistou AMSP pro oblast energetiky. 

11:10 - 11:30

Jak reagují velké firmy na měnící se trh s energií?

V představenstvu E.ON Energie působí Jan Zápotočný od jara roku 2018. Má zde na starosti podporu a řízení obchodu. Dříve pracoval na pozici obchodního ředitele ve slovenské Telefónice O2, byl jednatelem ve společnosti ČEZ Prodej, kde odpovídal za prodej a prodejní kanály. Před příchodem do E.ONu působil v posledních třech letech jako člen představenstva ve slovenské pojišťovně NN, kde měl na starosti zejména prodej a marketing.

Má tři dcery, mezi jeho koníčky patří motorka, lítání, lyžování nebo horská turistika.

11:30 - 11:50

Evropský kontext určující vývoj energetických trhů, koexistence staré a nové energetiky

Pavel Řežábek se v útvaru Strategie věnuje analýzám a prognózám energetických trhů a hlavních faktorů, které je ovlivňují, tj. ceny paliv a CO2, energetický mix, poptávka a dopady rozhodnutí EU. V roce 2006 nastoupil do ČEZ jako analytik. Předtím pracoval v různých obchodních a inženýrských pozicích u firem dodávajících vybavení pro energetiku a oil & gas. Po VŠ působil čtyři roky ve výzkumu supravodivosti. Je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

11:50 - 12:10

Co přináší doba postpandemická? Zásadní dopady na obchodování a vývoj cen energií

Vystudoval obchodní fakultu VŠE, obor zahraniční obchod, dále absolvoval řadu kurzů a stáží v ČR i zahraničí (AEM, London Business School). V letech 1990–2003 pracoval ve vedoucích pozicích pro globální společnosti v oblasti marketingu a podnikového poradenství (DDB, Ernst & Young), následně ve vlastní poradenské společnosti Brain Logistics zaměřené na oblast podnikových akvizic a dotací. V roce 2011 spoluzaložil společnost Amper Market, a.s., ve které je členem představenstva odpovědným za oblast obchodu. Tuto společnost také zastupuje v Asociaci energetických manažerů a Česko-německé obchodní a průmyslové komoře. Je specialistou AMSP pro oblast energetiky. 

12:10 - 12:30

Zhodnocení aktuálního směru a vývoje cen energetických komodit v ČR pohledem pražské komoditní burzy

David Kučera byl jmenován na post generálního sekretáře Energetické burzy Praha v roce 2012.  S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního ředitele a člena představenstva švýcarské společnosti Atel Energy AG (původně Entrade AG), kde pracoval od května 2000, tj. prakticky od založení této společnosti. Před nástupem do Entrade/Atel Energy AG pracoval ve společnosti Patria Finance, a.s. v oddělení Corporate Finance. Je absolventem ČVUT – fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. Kromě mateřského jazyka hovoří plynně anglicky, částečně německy a rusky.  

Následuje diskuze:

Pavel Řežábek / ČEZ, a.s.,  Jan Zápotočný / E.ON Energie, a.s.,  Martin Pich / MND a.s.,   Viliam Grácz / Amper Market, a.s.

13:00 - 13:45 Společný oběd
13:45 - 14:10

Obchodování s emisními povolenkami a využití Modernizačního fondu

Ing. Jan Tůma se narodil 4. dubna 1985 v Praze. V roce 2010 promoval na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na obchodní právo a právo cenných papírů a diplomovou prací o právní povaze emisních povolenek. Od února 2010 se na odboru změny klimatu na Ministerstvu životního prostředí věnoval emisnímu obchodování, flexibilním mechanismům pod Kjótským protokolem a technologiím CCS a CCU. Od července 2011 vykonává funkci vedoucího oddělení obchodování s emisemi.

14:10 - 14:30

Propojování evropských trhů z pohledu provozovatele přenosové soustavy

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Od roku 2002 působí v oblasti energetiky, a to v následujících oblastech. Energetický regulační úřad – zástupce ředitele odboru elektroenergetiky; liberalizace trhu, nastavení pravidel trhu s elektřinou, cenová rozhodnutí. ČEZ, a.s. – expert legislativy a trhu; zajištění regulačních pravidel zahraničních akvizic, zajištění legislativní oblasti plynárenství a teplárenství skupiny ČEZ. ČEPS Invest, a.s. – ředitel sekce Správy společnosti; zajištění ekonomické a korporátní agendy. ČEPS, a.s. – ředitel sekce Energetický obchod; zajištění přenosových služeb, podpůrných služeb a rozvoje energetických trhů.

Prostor pro závěrečnou diskusi
Partneři konference
  • Amper Market as
  • Echo24
  • Energie 21
  • Energy-hub
  • Euractiv
  • MODERNI OBEC
  • Pro energy nové
  • TZB - info
  • Komunální technika
  • MPO
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email