Úspory energií v budovách - EPC jako způsob financování energetických úspor
Úspory energií v budovách - EPC jako způsob financování energetických úspor 990Kč

středa
19.06.2019
Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí Praha
Kaiserštejnský palác, Praha
 
Seminář je určen pro zástupce veřejné správy, zástupce pražských městských částí a městských organizací, kterým nabídne informace o možnostech energeticky úsporných opatřeních v budovách, zejména pak financování metodou EPC (Energy Performance Contracting).
Bude prezentovat výsledky v podobě snížených nákladů na elektřinu, teplo, plyn a vodu, kterých je možno komplexním energeticky úsporným projektem dosáhnout, a možnosti, jak projekt financovat.
Potenciál úspor v mnoha pražských budovách (školách, administrativních budovách, sportovních halách, kulturních zařízeních atd.) je značný, pojďme společnými silami realizovat úsporná opatření a ulevit našim městským rozpočtům!

Vstup bez poplatku, na základě pozvání. Nemáte-li pozvánku a přesto byste se rádi semináře zúčastnili, napište nám na email: gabriela.rockova@bids.cz.  

Mgr. Gabriela Ročková
Conference project manager

+420 777 899 057
gabriela.rockova@bids.cz
Program
Zahájení semináře 9:00 - ukončení semináře 14:00

Moderuje seminář

Vladimír Antonin Bláha, M.A., MBA se narodil v roce 1988. Po absolvování Pařížského institutu politických věd Sciences Po Paris (2013)  začal pracovat na Úřadu vlády České republiky, kde vedl oddělení intitucionální komunikace a byl odpovědný za komunikaci vlády s Evropským parlamentem. V roce 2017 dokončil studia na IAE Lyon École universitaire de management, kde získal titul MBA.  Od roku 2018 pracuje v pražské městské společnosti Operátor ICT, a.s., kde v současnosti vede oddělení marketingu a PR. 
Vladimír Antonin hovoří plyně anglicky, francouzsky a španělsky. Na komunikační úrovni dokáže hovořit italsky.  

09:00 - 09:15

Energetické úspory v budovách - strategie hlavního města Prahy, plnění evropských cílů pro snižování energetické náročnosti – proč je důležité investovat do úspor?

Mgr. Ing. Jaromír Beránek, CEMS MIM je uvolněným zastupitelem hl. m. Prahy a předsedou Výboru pro IT a Smart City ZHMP. Členem Pirátské strany je od listopadu 2016, od ledna 2019 předsedou krajského sdružení v Praze, kde zodpovídá za finance a strategii. Vystudoval obory CEMS - Mezinárodní management na VŠE v Praze a Právo na Univerzitě Karlově. Během studií absolvoval studijní stáže na univerzitách v Kolíně nad Rýnem v Německu a ve Fort Lauderdale ve Spojených státech a také pracovní stáž ve společnosti Bosch v holandském Eindhovenu. Několik let spolupracoval jako externí komentátor a moderátor s Českým rozhlasem (stanice ČRo 6, v současnosti ČRo Plus).

Po studiích působil v Praze a v Mnichově ve společnosti Telefónica (O2) jako specialista v oblastech finančního plánování a reportingu, strategického plánování a cenotvorby. Před rozloučením s korporátním prostředím se ještě stačil zamilovat do startupů v akcelerátoru Wayra ze skupiny Telefónica, kde pracoval jako finanční a investiční manažer. Následně působil v podobné roli v nejstarším středoevropském akcelerátoru pro technologické společnosti StartupYard a zodpovídal zejména za správu portfolia, finanční řízení, právní záležitosti a komunikaci s investory StartupYardu.
Jaromír hovoří plynně anglicky a německy a dorozumí se francouzsky. 

09:15 - 09:30

Role OICT v rámci projektů EPC v Praze

Ing. Pavel Tesař, je členem představenstva městské společnosti Operátor ICT, a.s. a zároveň ve stejnojmenné společnosti řídí úsek projektového řízení a fondů. Hlavním posláním společnosti Operátor ICT, a.s. je poskytovat ICT služby pro hlavní město Prahu, což zahrnuje provoz a správu dopravní karty Lítačka, jakož i největšího dopravně-odbavovacího systému v České republice PID Lítačka, testování a zavádění inteligentních a inovativních řešení v Praze v rámci projektů Smart Prague a také městskou datovou platformu Golemio. 
V minulosti se Pavel Tesař zaměřoval na oblast e-governmentu a pro Ministerstvo vnitra pracoval na projektu datových schránek a dalších informačních systémů. 
Vystudoval obor softwarové inženýrství na Českém vysokém učení technickém. Pavel Tesař hovoří plynně anglicky.

09:30 - 09:45

Role OICT v rámci projektů EPC v Praze

Jiří Peterka je projektovým manažerem energeticky úsporných projektů v Praze - s těmito projekty dosáhl ocenění od Agentury poskytovatelů energetických služeb. Jeho cílem je zajistit energetickou udržitelnost  budov Hlavního města Prahy.

Energetické úspory na klíč pro městské části a městské společnosti. Jak Vám OICT ušetří prostředky na energiích ve vašich budovách.

09:45 - 10:15

Nové formy EPC - kombinace EPC s dotacemi z OPŽP

Ing. Miroslav Marada ukončil v roce 1990 studium na Moskevském energetickém institutu a po absolvování specializovaného výcviku působil až do roku 1996 jako operátor reaktoru v JE Dukovany. Poté přešel do společnosti ŠKODA PRAHA a.s., kde se nejprve v pozici směnového inženýra na JE Temelín zabýval operativní koordinací spouštěcích prací. Od roku 1998 do roku 2000 pracoval v útvaru marketingu ŠKODA PRAHA a.s. nejprve jako vedoucí oddělení zahraničních vztahů, do kterého spadalo i řízení zahraničních kanceláří, později jako Marketing Manager a zástupce obchodního ředitele. V období let 2000 až 2005 pracoval v MVV Energie CZ s.r.o. v pozici manažera Divize energetických služeb, do které byly v rámci organizační struktury společnosti vyčleněny veškeré činnosti zaměřené na poskytování energetických služeb včetně projektů EPC. Od března 2006 pracuje ve společnosti ENESA a.s., momentálně na pozici ředitele pro strategii a rozvoj. ENESA a.s. je významným poskytovatelem energetických služeba dodavatel energeticky úsporných opatření metodou EPC, od roku 2015 je členem ČEZ ESCO.

 

 • OPŽP a EPC – rychlá rekapitulace obou pojmů a historie vzájemného vztahu
 • EPC nově jako podporovaný způsob zadání zakázky a jejich realizace u projektů s dotací OPŽP
 • Co mohou žadatelé od spojení OPŽP a EPC získat navíc
 • Základní informace o podmínkách a pravidlech pro žadatele
Prostor pro diskuzi 10:15 - 10:30
Přestávka na kávu 10:30 - 10:45
10:45 - 11:15

Projekty EPC – osvědčený způsob realizace energetických úspor

Vystudoval obor Ekotechnika na Fakultě strojního inženýrství ČVUT v Praze. Několik let působil v automobilovém průmyslu, v oddělení technického vývoje společnosti Škoda Auto. V r. 2003 začal pracovat ve společnosti Siemens jako vedoucí projektů zajišťujících úspory energie a od roku 2007 do března 2015 na pozici ředitele útvaru energetických služeb divize Building Technologies, koordinoval činnosti související s realizací těchto projektů v České a Slovenské republice, z nichž mnoho bylo řešeno metodou Energy Performance Contracting (EPC). Mezi nejvýznamnější považuje projekty EPC v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí, v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy, v Pardubickém kraji, v závodech Siemens Elektromotory Mohelnice (získal cenu Nejlepší evropský projekt energetických služeb v komerčním sektoru za rok 2009) a Weiler Holoubkov.
Od dubna 2015 do července 2017 působil ve společnosti Amper Savings, a.s. v pozici obchodní ředitel. Od srpna 2017 je ředitelem konzultační společnosti DS Energy Consulting s.r.o., která se zabývá přípravou projektů EPC, organizací zadávacích řízení na výběr poskytovatele služeb, zpracováním studií proveditelnosti a dalšími tématy z oblasti obnovitelných zdrojů a energetiky.
V roce 2010 byl, jako zástupce společnosti Siemens, jedním ze zakládajících členů Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES). V současné době je místopředsedou APES.

EPC je „vehikl“, který umí velmi účelně konvertovat neefektivně vynakládané prostředky na provoz budovy do její modernizace a zhodnocení. Za posledních pětadvacet let bylo v České republice realizováno více než 250 projektů s garantovanou úsporou, do úsporných opatření byly investovány více než 3,5 miliardy Kč a získané úspory představují více než 3,8 miliard Kč. Máme v této oblasti řadu zkušeností, víme, jak tyto projekty připravit pro privátní i veřejný sektor, používáme standardizované a transparentní postupy. Že projekty EPC fungují a přinášejí klientům očekávané efekty, dokazuje fakt, že řada z nich tento přístup k řešení energetické účinnosti využívá opakovaně.

11:15 - 11:45

Jak připravit projekt EPC? Způsob financování projektů (ESCO firma, poradce, banka , zadavatel), filozofie a nastavení projektů EPC

Propagací a poradenskými službami v souvislosti s EPC se zabývá od roku 1996, kdy byl vytvářen rotační fond Phare na podporu úspor energie a kdy spolupracovala na koncepci fondu se zahraničními i domácími experty. Od roku 2004 se aktivně zabývá poradenstvím v zadávacích řízeních na výběr poskytovatele energetických služeb (firmy ESCO), od roku 2010 zastupuje ENVIROS v APES.  EPC prosazuje v řadě dalších zemí v projektech Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj, s využitím všech materiálů vytvářených pro uplatnění EPC v ČR.  Díky spolupráci s britskými odborníky v EPC navazuje v roce 2010 prvé kontakty s EVO (Efficiency Valuation Organisation), která vytváří a prosazuje Mezinárodní protokol k měření a verifikaci úspor ve světě (IPMVP). Tato mezinárodně uznávaná metodika je v průběhu realizace evropského projektu PERMANENT ve spolupráci s odborníky z EVO a APES přenesena do České republiky a od roku 2013 uplatňována ve smlouvách EPC. 

 • EPC - úspory jako zdroj financování modernizace objektu, zejména jeho technických zařízení (EPC konvertuje nehospodárně vynakládané prostředky na nákup energie (provozní náklady) do pořízení energeticky úsporných opatření (investic).
 • Jak připravit projekt EPC - analýza objektů, koncepce v jejich renovaci
 • Financování - je na rozhodnutí klienta, jak chce projekt EPC financovat
 • EPC je zejména způsob realizace projektu energetických úspor, jehož výsledkem musí být co možná nejlépe měřitelné a ověřitelné úspory energie a nákladů
 • Možnosti ve financování - analýzy vhodnosti, výběrového řízení a vlastního projektu EPC (investice, management)
11:45 - 12:15

Energetický management v projektech EPC - data o spotřebě energie jako základ pro energeticky úsporné projekty

Narodil se v roce 1971. Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku (1994), dále absolvoval bakalářské a poté i postgraduální studium na provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (1997- 2001). V letech 1993–1996 pracoval v projekční firmě AZ Elektroprojekce, specializace: silnoproudé instalace v obytných budovách a technologických celcích, projektant osvětlení. Od roku 1996 působil jako finanční konzultant a ekonomický poradce. V období 1999 - 2003 pracoval v oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu se specializací na ekonomiku obnovitelných zdrojů a na přípravu Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Od roku 2004 je výkonným ředitelem společnosti PORSENNA o.p.s., která se zaměřuje na propagaci udržitelné energetiky a stavitelství, zavádění energetického managementu a další projekty v oblastech ochrany klimatu a životního prostředí. V letech 2005 – 2008 byl předsedou CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu a dále působí jako externí energetický a ekonomický poradce.
 

 • Čím je specifický energetický management provádění v rámci projektů EPC
 • Jaká data potřebujeme pro výkon energetického managementu 
 • Jak s těmito daty efektivně pracovat
 • Příklady práce s daty a jejich využití v praxi
12:15 - 13:00

Realizace projektů EPC z Prahy

Ing. Miroslav Marada ukončil v roce 1990 studium na Moskevském energetickém institutu a po absolvování specializovaného výcviku působil až do roku 1996 jako operátor reaktoru v JE Dukovany. Poté přešel do společnosti ŠKODA PRAHA a.s., kde se nejprve v pozici směnového inženýra na JE Temelín zabýval operativní koordinací spouštěcích prací. Od roku 1998 do roku 2000 pracoval v útvaru marketingu ŠKODA PRAHA a.s. nejprve jako vedoucí oddělení zahraničních vztahů, do kterého spadalo i řízení zahraničních kanceláří, později jako Marketing Manager a zástupce obchodního ředitele. V období let 2000 až 2005 pracoval v MVV Energie CZ s.r.o. v pozici manažera Divize energetických služeb, do které byly v rámci organizační struktury společnosti vyčleněny veškeré činnosti zaměřené na poskytování energetických služeb včetně projektů EPC. Od března 2006 pracuje ve společnosti ENESA a.s., momentálně na pozici ředitele pro strategii a rozvoj. ENESA a.s. je významným poskytovatelem energetických služeba dodavatel energeticky úsporných opatření metodou EPC, od roku 2015 je členem ČEZ ESCO.

 

 • Hlavní zákazníci EPC – příspěvkové organizace Ministerstva kultury a Ministerstva zdravotnictví, KCP, vysoké školy, MHMP včetně svých příspěvkových organizací a společností, městské části a jejich příspěvkové organizace
 • Příklad 1 – divadla zřízená MK
 • Příklad 2 – KCP
 • Příklad 3 – MHMP
 • Příklad 4 – MČ Praha 13
Prostor pro závěrečnou diskuzi 13:00 - 13:15
Společný oběd 13:15 - 14:00 (v závislosti na délce diskuse), ukončení semináře
Partneři konference
 • CEZ ESCO, a.s.
 • ENESA
 • Smart Prague
 • Enviros
 • Efekt
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email