28. Emission Trading
9:00 - 17:00
04.12.2018
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
hotel Jurys Inn
Praha

Nové informace ke 4. obchodovacímu období a implementace pravidel v legislativě. 

Cena emisní povolenky v EU se za poslední měsíc vyšplhala na nejvyšší úroveň za posledních 10 let!

Podle analytiků je to reakce na první z reforem systému EU ETS Market Stability Reserve, která začne platit už od začátku roku 2019 a odstraní z trhu emisní povolenky v rozsahu 390 milionů tun. Růst ceny by však měl, podle odhadů analytiků, pokračovat i v příštím roce a to až na úroveň 30 EUR za tunu.

Jaké dopady však budou mít nové obrysy reformované EU ETS a implementace nových pravidel do české legislativy na český průmysl? Jak přizpůsobit obchodování s povolenkami nové situaci na trhu? Jak se připravit co nejlépe na další možný růst ceny povolenky?

O těchto otázkách i dalších tématech bude tradiční, letos již 28. pokračování konference Emission Trading.

Těšíme se na Vás letos těsně před Mikulášem, 

Jana Krupičková a tým společnosti B.I.D. services, s.r.o.

Program
PROGRAM KONFERENCE:
09:00 - 09:05

Zahájení konference

Je absolventem Českého vysokého učení technického, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT - FJFI), kandidát fyzikálně technických věd. Působil jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice a od roku 1992 jako zakladatel, majitel a řídící pracovník ENA. Je specialistou na vývoj a relace cen, daní a konkurenceschopnosti veškerých druhů paliv a energií. Řada studií se týkala možností uplatnění pokročilých energetických technologií a energetických úspor včetně hodnocení jejich ekonomické efektivnosti. Řídí energetické audity velkých průmyslových podniků. K těmto tématům pravidelně publikuje včetně prezentací na mezinárodních konferencích. Spolupracuje s řadou prestižních institucí včetně mezinárodních arbitrážních tribunálů. Angažuje se rovněž při formování názorů na směřování státní energetické koncepce ČR a dalších aktuálních problémů energetiky, včetně spolupráce se sdělovacími médii všech typů. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Vládě ČR a členem výboru Plynárenské trhy při ČPS.

09:05 - 09:30

Novinky v klimaticko-energetické politice a její hodnocení z pohledu ČR

Vystudoval silnoproudou elektrotechniku a energetiku na VUT v Brně a následně ekonomiku a řízení energetiky na ČVUT v Praze. V roce 2013 úspěšně dokončil doktorský studijní program řízení a ekonomika podniku. V diplomové i disertační práci se zabýval především vazbami mezi obchodováním s emisemi skleníkových plynů a investicemi v energetice. V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo životního prostředí do odboru změny klimatu, kde od roku 2007 zastává funkci ředitele. Od roku 2011 spadá do agendy jím řízeného odboru i energetika a byl nově transformován na odbor energetiky a ochrany klimatu. Profesně se věnuje především evropské i domácí klimaticko-energetické politice a jejím nástrojům, tedy především obchodování s emisemi v EU ETS i v rámci Kjótského protokolu. Je vyjednavačem ČR pro mezinárodní otázky životního prostředí na evropské i mezinárodní úrovni.

09:30 - 10:15

Implementace pravidel pro 4. obchodovací období

Ing. Jan Tůma se narodil 4. dubna 1985 v Praze. V roce 2010 promoval na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na obchodní právo a právo cenných papírů a diplomovou prací o právní povaze emisních povolenek. Od února 2010 se na odboru změny klimatu na Ministerstvu životního prostředí věnoval emisnímu obchodování, flexibilním mechanismům pod Kjótským protokolem a technologiím CCS a CCU. Od července 2011 vykonává funkci vedoucího oddělení obchodování s emisemi.

10:15 - 10:30

DEBATA k příspěvkům pana Tůmy a Zámyslického

Ing. Jan Tůma se narodil 4. dubna 1985 v Praze. V roce 2010 promoval na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na obchodní právo a právo cenných papírů a diplomovou prací o právní povaze emisních povolenek. Od února 2010 se na odboru změny klimatu na Ministerstvu životního prostředí věnoval emisnímu obchodování, flexibilním mechanismům pod Kjótským protokolem a technologiím CCS a CCU. Od července 2011 vykonává funkci vedoucího oddělení obchodování s emisemi.

10:30 - 11:15

PŘESTÁVKA NA KÁVU

Ing. Jan Tůma se narodil 4. dubna 1985 v Praze. V roce 2010 promoval na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na obchodní právo a právo cenných papírů a diplomovou prací o právní povaze emisních povolenek. Od února 2010 se na odboru změny klimatu na Ministerstvu životního prostředí věnoval emisnímu obchodování, flexibilním mechanismům pod Kjótským protokolem a technologiím CCS a CCU. Od července 2011 vykonává funkci vedoucího oddělení obchodování s emisemi.

11:15 - 11:35

Jak ušetřit na EU ETS – strategie a produkty

Patrik je zodpovedný za Česky a Slovensky trh pre obchodovanie s environmentálnymi komoditami, najme EUA, za firmu Vertis. Patrik poskytuje poradenstvo v oblasti obchodných stratégii na EU ETS pre industriálnych klientov, poskytuje trhové analýzy EU ETS,  zabezpečuje styk s priemyselnými združeniami a komunikáciu s médiami. Patrik vyštudoval medzinárodný obchod na Duquesne University v Pittsburghu, USA.

11:35 - 11:55

Možnosti finančního hedgingu v podmínkách směrnice MiFID II

Mgr. Nelly Piralkova vykonáva pozíciu obchodníka ve společnosti Saga Global Finacorp s.r.o., viazaný finančný agent investičného sprostredkovateľa Zagora Finacorp a.s. Saga Global zdedila obchodovanie s emisnými povolenkami po Saga Commodities, ktorá aj teraz pokračuje obchodovať s inými komoditami – biomasa, kovové výrobky, elektrina. Po nadobudnutí účinnosti smernice MiFID II, obchodovanie s emisiami CO2 bolo oddelené do samostatnej spoločnosti, aby boli splnené všetky požiadavky, vyplývajúce zo smernice. Takto Saga Global pokračuje ponúkať služby spojené s uskutočnením transakcií na trhu CO2 a poradenstvo pre najefektivnějšie obchodné stratégie priemyselným podnikom v snahe pomôcť pri splnení ich povinnosti v rámci EU ETS. Nelly sa zaoberá obchodovaním s emisiami CO2 už 10 rokov a od tej doby získala dôveru veľa klientov v strednej a východnej Európe. Nelly získala titul Magister na Univerzite v Sofii, jeden rok študovala tiež na Univerzite Komenského v Bratislave.

11:55 - 12:15

Novinky v Rejstříku pro obchodování s emisními povolenkami.

Zuzana Stašková v roce 2010 absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Matematické metody v ekonomii. Od téhož roku pracuje ve společnosti OTE, a.s., kde se věnuje emisním povolenkám a zárukám původu na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

Aktuální dění se změnami v Rejstříku, které nás čekají v roce 2019, aktuality o novele Nařízení o vytvoření Registru Unie, které by mělo platit od roku 2021. Zuzana Stašková, OTE, a.s.

12:15 - 13:15

OBĚD

Zuzana Stašková v roce 2010 absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Matematické metody v ekonomii. Od téhož roku pracuje ve společnosti OTE, a.s., kde se věnuje emisním povolenkám a zárukám původu na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

13:15 - 13:40

Faktory ovlivňující trh s povolenkou v krátkém a delším horizontu

Ondřej Strecker, vystudoval obor Ekonomická teorie na Institutu ekonomických studií University Karlovy v Praze. Od roku 2009 pracuje v ČEZu, kde se zabývá zejména modelováním trhu s emisními povolenkami, odhadováním poptávek po elektřině a makroekonomickou analýzou.

Co stojí za vývojem ceny povolenky v poslední době? Jaký vliv budou mít evropské klimatické cíle na trh s povolenkou?

13:40 - 14:00

Revize EU ETS a její dopady na ocelářství a chemický průmysl

Ing. Vladimír Toman pracuje na Hutnictví železa, a.s.(společnost plní funkci Hutnické federace České republiky) jako vedoucí odboru Strategický rozvoj. Náplní jeho činností kromě prací v oblastech technických a koncepčních jsou ve velké míře zastoupeny problematiky ekologie a ekologické legislativy, řídí pracovní skupiny složené z odborníků z členských organizací Federace. Je zapojen do činnosti pracovních skupin pro řešení legislativy v oblasti ochrany životního prostředí, ustavovaných při orgánech státní správy. Problematice EU ETS především v odvětví hutnictví železa se věnuje od roku 2003.    

Spoluautorem prezentace je také Jiří Hošek, Unipetrol, a.s.

14:00 - 14:20

Revize EU ETS a její dopady na teplárenství

Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Následně působil v Pražské teplárenské a.s., na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od podzimu 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

14:20 - 14:45
Barbora Obračajová
Dentons Europe CS LLP

Vybrané právní aspekty emisního obchodování a dopady revize EU ETS.

Partneři konference
  • Saga Global
  • Vertis Environmental Finance
  • Echo24
  • Energy-hub
  • Pro energy nové
  • Energie 21
  • MODERNI OBEC
  • TZB - info
Poplatky
Základní registrační poplatek 4400 Kč
Zvýhodněný poplatek pro účastníky předchozích konferencí Emission Trading 3900 Kč
Zvýhodněný poplatek pro veřejnou správu 2900 Kč
Sleva pro 2 a více účastníků z jedné organizace 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email