6. Slovak Emission Trading
10.03.2020
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Hotel Devín, Bratislava
Hotel Devín, Bratislava
 
Konferencia reaguje na schválenú Novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a s tým súvisiacimi zmenami ako sú napr. pravidlá pre čerpanie z novo ustanoveného Modernizačného fondu.
 
Aké zmeny prináša schválená novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami?
Akým spôsobom boli zmenené pravidlá pre hospodárenie s výnosmi z emisných kvót?
Aké sú pravidlá pre čerpanie z novo vytvoreného Modernizačného fondu?
Predstavuje Modernizačný fond najväčšiu podporu najmä pre výrobcov elektriny?
Aké zmeny doznala definície "dobrovoľného účastníka systému EU ETS"?
Na tieto a ďalšie otázky sa vám pokúsi odpovedať 6. ročník konferencie Slovak Emission Trading.

Konferencia bude živá a interaktívna, zameraná na otvorenú diskusiu a výraznú spätnú väzbu pre všetkých zúčastnených.

PREDOŠLÉ AKCIE:
Spoločnosť B.I.D. services usporadúva konferencie k téme Emission Trading už od roku 2003. V novembri 2019 prebehlo už 29. pokračovanie konferencie Emission Trading v Prahe. Na Slovensku sme prvú konferenciu usporiadali v roku 2014.
  

  

Bc. Kateřina Krajňák
Conference Project Manager

+420 775 616 221
katerina.krajnak@bids.cz
Program
08:15 - 09:00


Registrácia účastníkov

09:00 - 09:05
Ľubica Ragulová
Ernst & Young, s.r.o.
Senior Advisory Consultant

Moderátorka konferencie - Úvodné slovo

09:05 - 09:40

Novinky v klimaticko - energetickej politike z pohľadu SR

Absolventka Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity, od roku 1990 pracovala na Ministerstve životného prostredia SR. Hlavnými témami boli medzinárodné záväzky ochrany ovzdušia, v posledných desiatich rokoch najmä zmena klímy (Rámcový dohovor OSN pre zmenu klímy a Kjótsky protokol, zavedenie EU ETS na Slovensku, príprava národných alokačných plánov, vytvorenie a koordinácia Národného registra emisných kvót.) Po odchode z MŽP v roku 2007 založila spoločnosť F.CON, s. r. o., ktorá sa venuje poradenstvu v zmene klímy a ochrane ovzdušia pre súkromné firmy i inštitúcie. Počas českého predsedníctva EÚ spolupracovala s českým MŽP okrem iného ako zástupca predsedu Pracovnej skupiny Rady pre medzinárodné záväzky v životnom prostredí. Dva roky pôsobila ako regionálny radca pre zmenu klímy v Rozvojovom programe OSN (UNDP). Od apríla roku 2013 pracovala opäť pre F.CON,s.r.o. Teraz je Hlavný štátny radca, odbor zmeny klímy. Hlavnou náplňou práce sú vyjednávania na európskej a medzinárodnej úrovni a príprava tímu zodpovedného za zmenu klímy, na slovenské predsedníctvo Európskej únie v druhej polovici roku 2016.

09:40 - 10:10

Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, aktuální vývoj Modernizačného fondu

Absolvent právnickej fakulty Slovenskej univerzity (Master of Laws), od roku 2010 pracuje na Ministerstve životného prostredia SR ako hlavný štátny radca Ministerstva pre zmeny klímy. Hlavnými témami boli rokovanie v mene Slovenska na úrovni UNFCCC a EU. Teraz je vedúci odboru obchodovania s emisiami riaditeľa odboru, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia.

10:10 - 10:30

Novinky v registri emisných kvót

Ing. Miroslav Hrobák vyštudoval fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Po absolvovaní pracoval najskôr vo spoločnosti Johnson Controls International, následne v banke Prima banka Slovensko, tu už ako špecialista na emisné obchodovanie. V súčasnosti pracuje vo spoločnosti ICZ Slovakia a.s. ako manažér registra emisií, s širšou zodpovednosťou za emisný register Slovenskej republiky. Okrem toho je účastný aj v medzinárodných aktivitách, napríklad na konferencii Spojených Národov o klimatickej zmene či pri posudzovaní iných národných registrov pre UNFCCC.  

10:30 - 10:50 DISKUSIA K PRÍSPEVKOM
10:50 - 11:20 PRESTÁVKA NA KÁVU
11:20 - 11:40

EU ETS - Vývoj cien emisných povoleniek

Patrik je zodpovedný za Česky a Slovensky trh pre obchodovanie s environmentálnymi komoditami, najme EUA, za firmu Vertis. Patrik poskytuje poradenstvo v oblasti obchodných stratégii na EU ETS pre industriálnych klientov, poskytuje trhové analýzy EU ETS,  zabezpečuje styk s priemyselnými združeniami a komunikáciu s médiami. Patrik vyštudoval medzinárodný obchod na Duquesne University v Pittsburghu, USA.

11:40 - 12:00

Zdroje volatility a nestálosti trhu emisných povoleniek

Tomáš Forgáč sa narodil 8. decembra 1993 v Leviciach, Slovensko. Absolvoval inžinierske štúdiá, odbor International Management na univerzite VU Amsterdam a odbor Business Economics na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, a bakalárske štúdium v odbore EU Structural Funds Management na Aeres University v Holandsku. Skúsenosti získaval najskôr v oblasti verejnej správy v Zastúpení BSK v Bruseli a v Zastúpení Európskej komisie v Bratislave, neskôr v oblasti financií v spoločnostiach PricewaterhouseCoopers, NIKE a J&T Banka. Od roku 2018 pracuje na pozícii Trader v spoločnosti ACT Financial Solutions B.V. V ACT sa venuje obchodovaniu s emisnými povolenkami a hedgingu komodít.

12:00 - 12:20

Revízia EU ETS a jej dopady na oceliarsky priemysel

Vyštudoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach v roku 1999. V tom istom roku nastúpil do VSŽ a.s. Košice, predchodcu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., kde v rokoch 2000 – 2016 zastával rôzne pozície. Oblasti zmeny klímy a obchodovaniu s emisiami sa venuje od roku 2004. Spoločnosť zastupuje v rôznych komisiách při Európskom združení výrobcov železa a ocele EUROFER (Climate Change Committee, Public Affairs Committee, Energy Committee). V rokoch 2011-2013 zastupoval U. S. Steel Corporation v projekte WorldSteel Organization – Energy Use in Steel industry. Od roku 2015 je členom Monitorovacieho výboru Operačného programu Kvalita životného prostredia za Republikovú úniu zamestnávateľov SR. V roku 2015 bol prijatý na externú formu štúdia v doktorandskokm stupni na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore Medzinárodné právo verejné. V roku 2019 obhájil doktorandskú prácu a ukončil Doktorandské štúdium získaním titulu PhD.

12:20 - 12:30

Revízia EU ETS a jej dopady na teplárenstvo

Absolvent Stavebnej fakulty Vysokej  školy technickej v Košiciach a Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity. Stavbyvedúci, námestník riaditeľa Univerzitnej nemocnice  v Martine, prednosta Mestského úradu v Martine, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen a predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Od roku 2012 konateľ poradenskej spoločnosti ENJA, s.r.o., (oblasť energetiky, teplárenstva, obnoviteľných zdrojov a regulácie), šéfredaktor energetického portálu OENERGETIKE.SK, od roku 2017 Predseda predstavenstva  Slovenského zväzu výrobcov tepla so sídlom vo Zvolene.

12:30 - 12:45 DISKUSIA K PRÍSPEVKOM
12:45 - 13:45 SPOLOČNÝ OBED
13:45 - 15:00 DISKUSNÉ STOLY

4 DISKUSNÉ STOLY FORMOU SPEED DATING K JEDNOTLIVÝM TÉMAM KONFERENCIE

1. STÔL - Gabriela Fischerová, Milan Zvara / zástupcovia MŽP SR 
2. STÔL - Peter Mosný / U. S. Steel Košice, s.r.o., Stanislav Janiš / Slovenský zväz výrobcov tepla
3. STÔL - Patrik Petrášek / Vertis Environmental Finance 
4. STÔL - Tomáš Forgáč / ACT Financial Solutions B.V. 

Organizačné informácie:
Po obede bude pôvodná školské sedenie zmenené.
Všetci účastníci konferencie sedia rovnomerne u štyroch diskusných stolov.
Každý stôl má svoje prednášajúci, ktorí sa striedajú po 20 minútach postupne u všetkých diskusných stolov.
Účastníci majú možnosť pýtať sa prednášajúcich priamo na všetko, čo ich zaujíma.
Partneři konference
  • Vertis Environmental Finance
  • ACT Financial Solutions B.V.
  • ASPEK
  • Echo24
  • ENERGIE PORTAL
  • Energy-hub
  • Energie 21
  • EURACTIV SLOVENSKO
  • TASR
  • Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
Obecné informace

Miesto konania konferencie

Hotel Devín 
Riečna 4
811 02 Bratislava


Tel.: +421 2 599 85 111
recepcia@hoteldevin.sk
www.hoteldevin.sk 

Doprava do místa konání – GPS souřadnice: 
48.140146, 17.107670

Možnosti parkovania

Parkovanie je možné v okolí hotela, je spoplatnené.

Ďalšie najbližšie možnosti plateného parkovania:


Hotel Park Inn

Rybné nám 1

811 02 Bratislava

Cena: 4,50 EUR/hod. nebo 54 EUR/celý den, 

vzdálenost k hotelu 200 m, pěší chůzí 2-3 minuty

https://www.parkinn.sk/hotel-bratislava

Carlton Garage

Hviezdoslavovo nam. 3

811 02 Bratislava

Cena: 3,90 EUR/hod nebo 45 EUR/celý den

vzdálenost k hotelu 200 m, pěší chůzí 3 minuty


Bezplatné parkování  - Parkoviště Tyršovo nábrežie

Viedenská cesta 1713/8

851 01 Petržalka

Velké parkoviště pro 200 aut 

vzdálenost k hotelu 1,4 km, pěší chůzí 18 minut

Poplatky
Základný registračný poplatok 180EUR
Zvýhodněný poplatok pre účastníkov minulých Slovak Emission Trading 160EUR
Zvýhodněný registračný poplatok pro verejnú správu 110EUR
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email