Candela 2013 - konference o světle a osvětlení
čtvrtek
28.03.2013
hotel DAP, Praha
 
Druhý ročník odborné konference o světle a veřejném osvětlení. 

Člověk přijímá přes 80% všech informací zrakem, tedy prostřednictvím světla. Lidské oko je přizpůsobeno světlu bílému, slunečnímu, proto se snažíme mít podobné světlo i v interiérech či v noci venku, prostřednictvím veřejného osvětlení. Kvalitní osvětlení nabývá na významu s tím, jak stále více času trávíme v urbanizovaném prostředí, v uzavřených prostorách.

Potřeba uměle osvětlovat vnitřní, ale i venkovní prostory provází lidstvo od nepaměti. Při osvětlování venkovních prostorů se historicky nejprve jednalo o osvětlování důležitých lokalit, jako byla například centra obcí a měst.  V pozdější době se venkovní osvětlení stalo nedílnou součástí životního prostředí. Dnes se soustavy osvětlení venkovních prostorů využívají například k osvětlení sportovišť, venkovních pracovišť, v dopravě nebo architektonicky dekorativnímu osvětlení významných budov.

Úloha veřejného osvětlení jako neplacené služby obyvatelstvu nespočívá pouze v prostém nasvícení komunikací a veřejných prostranství pro potřeby orientace a pohybu osob. Vedle této základní role je nutno zdůraznit i jiné funkce, které zastává. Především pomáhá udržovat veřejný pořádek a podílí se na snížení kriminality. Dále zvyšuje bezpečnost dopravy a v neposlední řadě přispívá ke zvýšení atraktivnosti měst a obcí. Současně se všemi těmito funkcemi musí být soustavy veřejného osvětlení energeticky nenáročné, snadno ovladatelné, s nízkými servisními náklady a s dlouhou životností. 

Konference Candela 2013 představí nejaktuálnější trendy v osvětlení, jak interiérů, tak i exteriérů. Největší důraz bude kladen na veřejné osvětlení a tématům s tím úzce spojeným. Zaměříme se na nové technologie a moderní trendy. V neposlední řadě bude také zacíleno na možnosti financování, potřebnou legislativu a úspory energií. Cílem konference je prezentovat a analyzovat nejmodernější poznatky a trendy v oblasti osvětlení a osvětlovací techniky.

Hlavní témata konference: 
 • Nové trendy a technologie v osvětlení interiérů a exteriérů
 • Regulace a řízení světelných zdrojů 
 • LED osvětlení, halogenové a indukční osvětlení
 • Průmyslové osvětlení
Veřejné osvětlení:
 • Povinnosti správce a majitele 
 • Instalace, správa, údržba a provoz
 • Možnosti a zdroje financování, dotační programy 
 • Možnosti financování správy a údržby soustavy
 • Legislativně - právní rámec, normy a předpisy
 • Nové trendy a technologický rozvoj 
 • Pronájem a rekonstrukce
 • Nové světlené zdroje pro veřejné osvětlení
 • Osvětlení komunikací, památek a veřejných prostor
 • Úspory energií
 • Technologie – regulační a řídící systémy
Těšíme se na setkání s Vámi,

za tým společnosti B.I.D. services

Libuše Kameníčková
manažer konference

Program
Partneři konference
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • SITECO
  • Siemens
  • Miracle
  • Enviros
  • Erste Corporate Banking
  • Světlo
  • Proelektrotechniky.cz
  • TZB - info
  • Výstavba měst a obcí
  • EurActiv.cz - STARÉ NEPOUŽÍVAT!!!!!!
  • Businessinfo
  • Edumenu
  • Top osvětlení
  • FCC PUBLIC
  Poplatky
  Základní poplatek 4400Kč
  Registrační poplatek pro veřejnou správu 2400Kč
  Registrační poplatek pro malé obce (s počtem obyvatel do 1500 osob) 1400Kč
  Sleva pro dva a více účastníků 10%
  Sleva pro členy České komory architektů 25%
  Newsletter
  Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email
  ---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Allweb" Insert the code below on: https://www.bids.cz/cz ----------------------------------------------------------------------------------------------