Elektromobilita pro města
9-16.00 hod
13.06.2018
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Praha, hotel Olympik
Praha, hotel Olympik
 

Očekávaný rozvoj vozidel na elektrický pohon může přispět k řešení některých problémů českých měst a obcí: kvalita ovzduší, ekonomika provozu MHD, řešení dopravní situace ve městech a další. Již dnes řada českých měst testuje vozidla na elektrický pohon, ať už elektrobusy pro městskou hromadnou dopravu či osobní elektromobily. V cestě většímu rozvoji elektromobility však stojí, vedle základního problému spojeného s ekonomikou provozu a možnostmi dobíjení, celá řada bariér, ať už legislativních či provozních, které situaci ztěžují. 

Konference Elektromobilita pro města bude další v řadě tradičních konferencí organizovaných naší společností pro veřejnou správu. Zaměří se zejména na praktické aspekty provozování vozidel na elektrický pohon a sdílení již získaných zkušeností. Cílem je představit zkušenosti s využíváním elektromobilů v hromadné i individuální dopravě, upozornit na problémy a přispět k odstranění bariér, které se v praxi vyskytují. 

Program konference právě připravuje, postupně budeme doplňovat informace o podrobnějším zaměření konference i přednášejících.

Těšíme se na setkání s Vámi,

Marcela Musílková 
manažer konference

Zveme Vás také na seminář Právní aspekty provozování elektromobility, který proběhne dne 14.6.2018 a který se bude zabývat zejména zřizováním a povolování dobíjecích stanic z hlediska energetického a stavebního zákona, pořizovánm elektromobilů formou veřejné zakázky na kvalitu aatd. Více info zde

Program
09:00 - 09:05

Zahájení konference

Jan Horčík pracuje od roku 2006 jako šéfredaktor magazínu Hybrid.cz (www.hybrid.cz) zaměřeného na elektromobilitu a další alternativy v oblasti dopravy. Pravidelně přispívá i do dalších médií. Je absolventem Masarykovy univerzity, obor Mediální studia a žurnalistika.

09:05 - 09:30

Legislativní, provozní a ekonomický rámec provozování vozidel na elektrický pohon v České republice

Jaroslav Kepka působí v oddělení politiky a strategií ŽP na MŽP. Na MŽP působí od roku 2010. Od roku 2014 v oddělení politiky a strategií ŽP prostředí. Specifikuje se na oblast podpory čisté mobility a Smart Cities. Byl jedním z iniciátorů Národního akčního plánu čisté mobility. Je odborným garantem národních výzev MŽP v oblasti čisté mobility. Dále působí  v Radách programů Technologické agentury ČR (Alfa, Epsilon, Éta). Od roku 2014 je členem Výboru pro udržitelnou dopravu v rámci Rady vlády pro udržitelný rozvoj. 

Legislativní, provozní a ekonomický rámec provozování vozidel na elektrický pohon v České republice Podpora rozvoje elektromobility Stávající bariéry většího rozvoje elektromobility a jejich možná řešení Podmínky pro financování provozu elektromobilů a infrastruktury dobíjecích stanic v podmínkách veřejné správy

09:30 - 10:00

Elektromobilita ve strategii města

Karel Vít se dlouhodobě věnuje řízení a realizaci projektů zejména ve veřejné správě a taktéž dalším rozvojovým projektům financovaným z fondů EU. Nyní má na pozici vedoucího odboru strategického plánování a projektového řízení Statutárního města Hradec Králové v gesci rozvoj města a projekty financované z evropských fondů. V rámci předchozí praxe působil v letech 2003-2006 v České agentuře na podporu obchodu/CzechTrade, kde měl na starosti evropské fondy a v letech 2005-2006 byl vrchním ředitelem sekce finance a provoz. V letech 2009-2015 byl ředitelem odboru implementace fondů EU na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR s odpovědností mj. za realizaci projektů na podporu zaměstnanosti. V průběhu své praxe působil rovněž na Úřadu práce ČR, Univerzitě Hradec Králové a Metropolitní univerzitě Praha. Doktorát získal na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd.

10:00 - 10:30

Diskuze na téma: Jsou aktuální podmínky pro další rozvoj elektromobility ve veřejné správě optimální?

Absolvent Fakulty dopravní ČVUT, od roku 2001 působil na různých provozních a administrativních pozicích v Dopravním podniku hl. m. Prahy, a.s. (DPP) v oblastech řízení dopravy, dopravní telematiky, projektového řízení a řízení kvality. V současné době vykonává funkci zástupce vedoucího jednotky Provoz Autobusy, kde se věnuje řízení rozvojových projektů.  Aktivně se podílí na činnostech Sdružení dopravních podniků ČR v oblasti elektrifikace autobusové dopravy. Účastnil se řady mezinárodních projektů (Civitas-Trendsetter, Sputnic, COST BHLS, EBSF, 3iBS, ZeEUS, Eliptic), od roku 2011 je členem autobusové komise UITP (Mezinárodní svaz veřejné dopravy).

Podpora státu, nastavení dotačních programů a další možnosti financování elektromobility Jaké jsou stávající bariéry většího rozvoje a co by pomohlo je odstranit Jaká je budoucnost elektromobility u nás?

Přestávka na kávu
11:00 - 11:20

Elektromobilita v podání ESCO

Manažer rozvoje produktu Elektromobilita, ČEZ ESCO. Působí v oblasti elektromobility již do roku 2009. Několik let se zabýval výstavbou a provozem veřejných dobíjecích stanic Skupiny ČEZ. Od začátku roku 2017 se zabývá rozvojem komerčních produktů a řešení elektromobility pro firmy a municipality v ČR a na Slovensku

11:20 - 11:40

Zavádění nových IT řešení pro městskou E-mobilitu

Jakub Dvořák z pozice seniorního business analytika spolupracuje na tvorbě a správě IT řešení pro energetické společnosti. Jeho specializací je oblast elektrického trhu v Evropě a ČR.  Od roku 2017 je součástí týmu, který vyvíjí produkt EVCS (Electric Vehicle Charging System) zaměřený na trh E-mobility. Bakalářské studium absolvoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. 

11:40 - 12:00

Lukáš Hataš - Municipální nabíjecí infrastruktura

Jakub Dvořák z pozice seniorního business analytika spolupracuje na tvorbě a správě IT řešení pro energetické společnosti. Jeho specializací je oblast elektrického trhu v Evropě a ČR.  Od roku 2017 je součástí týmu, který vyvíjí produkt EVCS (Electric Vehicle Charging System) zaměřený na trh E-mobility. Bakalářské studium absolvoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. 

Přestávka na oběd
13:30 - 13:50

Elektrotaxi pro lázeňské hosty v městě Klimkovicích

Zdeněk Husťák je starostou města Klimkovice od roku 2010. Od roku 2016 je zastupitelem Moravskoslezského kraje, členem výboru pro kulturu a památky a komise pro výzkum, vývoj a inovační podnikání kraje.  Je absolventem VŠ (zeměměřičský inženýr).  Ve své práci krajského zastupitele se zaměřuje zejména na tyto oblasti: ekologie - zdravý kraj, čistý vzduch, zdravé potraviny a voda, lázeňství a cestovní ruch, doprava, zdravá města, komunitní plánování, elektromobilita, chytrý kraj, gender - rovné příležitosti žen a mužů, strategické a územní plánování MSK. Jeho motto:  "Zemi jsme nezdědili od našich předků - půjčujeme si ji od našich dětí."

 
13:50 - 14:10

Elektrobusy a bateriové trolejbusy v městské hromadné dopravě

Jiří Kohout je projektovým manažerem dopravy v Plzeňských městských dopravních podnicích, a.s. Zodpovídá za plánování a strategický rozvoj městské dopravy, stál za  úspěšnou realizací projektů vybudování dispečinku MHD, systému inteligentních zastávek, aplikace jízdních řádů a dalších. Veřejná doprava je jeho celoživotním zájmem, věnuje se zejména prosazování preference a zkvalitňování MHD, inteligentním dopravním systémům (ITS) a rozvoji elektromobility. Účastnil se mezinárodního projektu ZeEUS věnujícímu se elektrifikaci městské autobusové dopravy a je členem trolejbusové komise UITP.

14:10 - 14:30

Město Litoměřice jeden z průkopníků využívání elektromobility

Antonín Tym se věnuje problematice udržitelné městské dopravy a zejména institucionálním bariérám její implementaci v praxi. Absolvoval magisterské studium oboru veřejná politika na Univerzitě Karlově, tématu udržitelné dopravy se dále věnoval na studijních pobytech ve Velké Británii na univerzitě Middlesex v Londýně (magisterské studium) a univerzitě Salford v Manchesteru (doktorské studium). Od roku 2009 působí v Litoměřicích, kde se mimo geotermálního projektu věnoval přípravě projektů udržitelné mobility a aktuálně rovněž zpracování plánu udržitelné městské mobility a zavádění konkrétních opatření v této oblasti. Od r. 2016 působí na Přírodovědecké fakultě UK jako manažer výzkumné infrastruktury RINGEN.

14:30 - 14:50

Lebeda Jan - První zkušenosti s provozem osobních aut na elektrický pohon pro vnitřní potřeby organizace

Antonín Tym se věnuje problematice udržitelné městské dopravy a zejména institucionálním bariérám její implementaci v praxi. Absolvoval magisterské studium oboru veřejná politika na Univerzitě Karlově, tématu udržitelné dopravy se dále věnoval na studijních pobytech ve Velké Británii na univerzitě Middlesex v Londýně (magisterské studium) a univerzitě Salford v Manchesteru (doktorské studium). Od roku 2009 působí v Litoměřicích, kde se mimo geotermálního projektu věnoval přípravě projektů udržitelné mobility a aktuálně rovněž zpracování plánu udržitelné městské mobility a zavádění konkrétních opatření v této oblasti. Od r. 2016 působí na Přírodovědecké fakultě UK jako manažer výzkumné infrastruktury RINGEN.

14:50 - 15:10

Elektromobily v technických službách měst - první zkušenosti

Ondřej Dobrovolský je ředitelem Technických služeb Holice od roku 2010. Vystudoval Střední školu stavební (pozemní stavby), je autorizovaným technikem pozemních staveb po evidenci ČKAIT a autorizovaný technik BOZP pod evidencí České komory stavebních koordinátorů.

Partneři konference
 • ČEZ ESCO
 • Unicorn
 • ABB
 • Elexim, a.s.
 • Frank Bold
 • Vinselekt Michlovský
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Echo24
 • MODERNI OBEC
 • Energie 21
 • Ceská inovace
 • Pro energy nové
 • Energy-hub
 • Asociace elektromobilového průmyslu
 • Energetika
 • Euractiv
 • Pro města a obce
Obecné informace

Poplatky
Základní poplatek, veřejná správa 2990Kč
Základní poplatek, privátní sektor 4800Kč
Konference + seminář Právní aspekty provoz. elektromobility- veřejná správa 4200Kč
Konference + seminář Právní aspekty provoz.elektromobility- soukromý sektor 6800Kč
0Kč
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email