Energetické služby se zaručeným výsledkem:
09.11.2016
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Erbia Congress Centrum
 

Renovace. Modernizace energetického hospodářství. Snížení provozních nákladů.
To jsou úkoly, před kterými dnes stojí řada státních institucí. Potřebují nahradit často dosluhující technologická zařízení za nová, účinnější, s nižšími nároky na provoz a údržbu. Nejedná-li se o akutní potřebu, pak se každopádně jedná o závazek vyplývající z evropské Směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU (EED), která ukládá státu povinnost renovovat ročně 3 % podlahové plochy ve vlastnictví a užívání ústředních státních institucí s cílem zvýšit jejich energetickou účinnost. Jak hodlá stát tyto cíle naplnit? Dnes se rýsuje několik cest. EED nabízí a podporuje jednu z nich: Energetické služby se zaručeným výsledkem (angl. zkratka EPC – Energy Performance Contracting).

Proč jsou energetické služby se zaručeným výsledkem vhodné řešení?

Při využití energetických sužeb se zaručeným výsledkem jsou realizovaná energeticky úsporná opatření „splácena“ z dosažených úspor, jejichž výši má zákazník dlouhodobě garantovánu ve smlouvě. Dalším důvodem je komplexní energetický management, který je nedílnou součástí služby a zárukou prokazatelnosti a dlouhodobosti úspor. Zákazník má jistotu návratnosti investice do modernizace díky službě, kterou už více než 20 let s úspěchem využívají stovky organizací v majetku krajů a měst, ale také státních příspěvkových organizací jako jsou např. Národní divadlo, Stavovské divadlo, Česká filharmonie, fakultní a psychiatrické nemocnice a které jsou dnes pevně zakotveny v novele zákona o hospodaření energií a mají podporu MPO.

Konference, jejímž pořadatelem je Asociace poskytovatelů energetických služeb, je příležitostí dozvědět se více o energetických službách se zárukou úspor, setkat se se zástupci institucí, které EPC již řadu let využívají, poradit se, v čem mohou být v konkrétním případě přínosem.

Komu je konference určena:
zástupcům ústředních státních institucí (OSS i SPO), krajským a městským zastupitelům, energetikům v organizacích zřizovaných městy či kraji a dalším.

Těšíme se na Vaši účast!

Program
Partneři konference
 • ČEZ ESCO
 • CSOB
 • Amper Saving
 • Enviros
 • MVV Energie
 • ENESA
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • MPO
 • BIDS
 • MODERNI OBEC
 • TZB - info
 • Energie 21
 • Energetika
 • Edumenu
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email