Energetický management pro veřejnou správu
30.01.2018
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Praha, hotel DAP

Již po deváté připravuje společnost B.I.D. services konferenci Energetický management pro veřejnou správu (EMVS), která i tentokrát reaguje na aktuální otázky v oblasti řízení energií ve městech, obcích i dalších organizacích veřejné správy.  Program akce momentálně připravujeme, základní témata konference jsou však známá již dnes: 
 • energetický management - přínosy, zkušenosti s jeho zaváděním
 • Získávání a zpracování dat o spotřebě energie 
 • energetika budov, EPC 


Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci! 


Za tým společnosti B.I.D. services 

Mgr. Marcela Musílková

manažer akce


Na konferenci se můžete potkat například se zástupci těchto organizací:  


Město Kolín, Město Jihlava, Město Kralupy nad Vltavou, Město Štětí

Města Přerov, Obec Veselí, Obec Šenov u Nového Jičína

Město Uherské Hradiště, Město Kopřivnice, Město Litoměřice

Město Děčín, Město Louny, Město Neratovice, Město Roudnice nad Labem

Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Nemocnice Nové Město na Moravě

Město Prostějov, Město Hradec Králové, Město Litoměřice

Vězeňská služba ČR, Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Český telekomunikační úřad, Fakultní nemocnice Olomouc,

a další


Minulé akce: 

Energetický management pro veřejnou správu 2016

V roce 2016 jsme konferenci pořádali ve spolupráci se Sdružením energetických manažerů měst a obcí, zúčastnilo se jí více jak 110 účastníků. 

  

 

Program
09:00 - 09:05

Zahájení konference

Absolvoval magisterské studium v oboru Řídicí a informační systémy na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a bakalářské studium v oboru Automatizace a řídicí technika na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, dříve Vysokého učení technického v Brně. V letech 1996 – 2000 působil na Státní energetické inspekci Ministerstva průmyslu a obchodu, kde zajišťoval dohled nad podmínkami podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. Od roku 2000 do roku 2011 byl zaměstnán jako konzultant a následně provozní ředitel ve společnosti ENVIROS, s.r.o. V roce 2011 se spolupodílel na založení společnosti LOYD GROUP s.r.o., kde působí jako jednatel společnosti dodnes. Je energetickým specialistou, ve smyslu ustanovení § 10 odst. (1) písm. a), b), c) a d) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, členem dozorčí rady Národního energetického klastru a členem Asociace poskytovatelů energetických služeb.
09:05 - 09:20

Budou mít energetické úspory pevné místo ve veřejné správě…?

Vladimír Sochor je od června 2015 v pozici ředitele odboru energetické účinnosti a úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracoval v celé řadě míst na provozních a ekonomických pozicích na různých úrovních, a měl také zkušenosti práce v bance. Ve společnosti SEVEn (poradenská společnost v oblasti energetické účinnosti), pracoval poprvé od roku 1994 až do roku 1999. Poté působil ve dvou firmách energetických služeb (SIEMENS a MARTIA). Od roku 2006 pracoval v SEVEn opět. Specializoval se na ekonomické a finanční analýzy projektů v oblasti energetické účinnosti a zabýval se financováním investic do energeticky úsporných projektů. Poslední roky v SEVEn zastával pozici ředitele ekonomického úseku a zároveň byl senior konzultantem v oblasti úspor energie a metody EPC.  Aktuálně je jeho snahou měnit přístup k energetické účinnosti zejména na české scéně z pozice státního úředníka. 

09:20 - 09:40

Diskuse

Vladimír Sochor je od června 2015 v pozici ředitele odboru energetické účinnosti a úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracoval v celé řadě míst na provozních a ekonomických pozicích na různých úrovních, a měl také zkušenosti práce v bance. Ve společnosti SEVEn (poradenská společnost v oblasti energetické účinnosti), pracoval poprvé od roku 1994 až do roku 1999. Poté působil ve dvou firmách energetických služeb (SIEMENS a MARTIA). Od roku 2006 pracoval v SEVEn opět. Specializoval se na ekonomické a finanční analýzy projektů v oblasti energetické účinnosti a zabýval se financováním investic do energeticky úsporných projektů. Poslední roky v SEVEn zastával pozici ředitele ekonomického úseku a zároveň byl senior konzultantem v oblasti úspor energie a metody EPC.  Aktuálně je jeho snahou měnit přístup k energetické účinnosti zejména na české scéně z pozice státního úředníka. 

• Role státu - jak by měl stát podporovat snižování energetické náročnosti ve veřejné správě? • Financování projektů – fenomén dotací, finanční nástroje, EPC, náklady za energie jako rozpočtová položka organizace … • Jak moc jsou úspory „sexy" pro politickou reprezentaci měst - co by je pomohlo zatraktivnit? • Co dnes motivuje města k úsporám energií a jaké další motivační faktory by mohly pomoci?

09:40 - 10:10

Energetický management – základní nástroj pro efektivní sledování spotřeby energií

Tomáš Chadim vystudoval ekonomiku a řízení elektrotechniky a energetiky na fakultě Elektrotechniky ČVUT v Praze. Do roku 2014 pracoval na různých pozicích v konzultační společnosti SEVEn, následně jako business unit manager ve společnosti TÜV SÜD a nyní působí ve společnosti ČEZ ESCO  na pozici manažera oddělení poradenství a energetického management. Po celou profesní kariéru se aktivně zajímá o energetiku a energetickou efektivitu. Je energetickým specialistou a mimo jiné se podílel na novelizaci Zákona o hospodaření energií.

10:10 - 10:40

Efektivní využívání a zpracování dat o spotřebě energie

Alice Nemčok vystudovala v letech 1983 – 1987 Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou, následně v roce 2009 zakončila vysokoškolské studium se zaměřením na marketing a komunikaci. Zkušenosti získávala od počátků pracovního působení zejména na různých administrativních,  obchodních a marketingových pozicích jak v korporátních společnostech, tak v menších firmách obchodního charakteru. Ve společnosti SOFTLINK s.r.o. působí přes tři roky a zastává pozici obchodního a marketingového manažera. Společnost se zabývá vývojem a výrobou radiových technologií, IoT senzorů a vývojem aplikací pro dálkové odečty energií a vody. 

• Benchmarking – základní nástroj energetického manažera • Co všechno lze z dat vyčíst? • Jak je vyhodnocovat
10:40 - 11:00

Zkušenosti Pardubického kraje se zavedením energetického managementu

Milan Vich se narodil v roce 1961 v Pardubicích. V roce 1984 absolvoval ČVUT Praha, fakultu strojního inženýrství se specializací na robotiku. Po studiu projektoval robotizovaná pracoviště a vedl jako HIP výstavbu průmyslových technologických objektů hlavně v chemickém průmyslu. V devadesátých letech se podílel na restrukturalizaci spotřebního družstva Jednota v Pardubicích, zkonstruoval zmrzlinový stroj a řídil několik let společnosti na projekty a dodávky TZB se zaměřením hlavně na vzduchotechniku, klimatizaci, zdravotechniku a topení. Od roku 2000 pracoval jako ředitel a generální ředitel ve výrobní strojírenské společnosti. Při své obchodní činnosti procestoval celou řadu zemí a obchodní jednání vedl vedle evropských zemí i ve velmi exotických destinacích jako Nigérie, či Súdán. Od roku 2013 je na pozici energetického manažera Pardubického kraje. Ve své funkci se snaží zúročit veškeré nabyté zkušenosti ze všech stran barikády energetické problematiky (projekce, dodávky, výroba a podobně). Snaží se, aby Pardubický kraj byl lídrem mezi kraji v ČR, co se týče energetického managementu a využívání nových technologií, které přispívají ke zvyšování energetické efektivity. Je ženatý a má dvě děti. Jeho největším a celoživotním koníčkem je sport, hlavně fotbal, futsal a tenis.

• Proč zavádět ISO 50001, vyplatí se? • Ekonomická náročnost certifikace a výhody z ní vyplývající • Jak probíhání získání certifikace? • Práce s daty získanými v rámci energetického managementu (získání dat, práce s lidmi, vyhodnocování a porovnávání dat o spotřebě energií)
11:00 - 11:40 Prostor pro diskusi, přestávka na kávu
11:40 - 12:10

Energetický management jako důležitá součást EPC projektů, zkušenosti s realizací EPC projektů

Absolvoval bakalářské studium na Ekonomicko-sociální fakultě UJEP v Ústí nad Labem, obor Finanční management. První pracovní zkušenosti sbíral ve společnostech ACTHERM Servis a I&C Energo, kde pracoval na pozicích technika realizací zakázek v oblasti elektro a MaR. Do MVV Energie CZ a.s. nastoupil na začátku roku 2009, a sice na pozici technika EPC projektů. Na starosti měl jejich správu, vyhodnocování, následně i realizaci. V roce 2013 se stal obchodním zástupcem divize energetických služeb a převzal vše kolem akvizičních činností, veřejných zakázek a podobně. Od října 2016 celou divizi a je tak ve společnosti MVV plně zodpovědný za celou oblast energetických služeb. Během působení v MVV se aktivně podílel na vzniku a realizaci EPC projektů ve městech či obcích Šluknov, Horní Slavkov, Jilemnice, Velký Osek, Holice, Písek, dále třeba pro Jihočeskou univerzitu či Pardubický kraj nebo administrativní komplex SMOSK v centru Prahy. Od počátku roku 2018 je také místopředsedou Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).

12:10 - 12:40

Zkušenosti s pilotním provozem energetického portálu města Písek

PhDr. Miloš Prokýšek, Ph. D. je technickým ředitelem kanceláře Smart Písek a garantem oblasti informačních technologií. Zároveň působí na Ústavu aplikované informatiky Přírodovědecké fakulty na Jihočeské Univerzitě. V roce 2012 obhájil disertační práci zaměřenou na oblast prostorového zobrazování a jeho vlivu na proces učení a získal titul Ph. D. na Karlově Univerzitě. Odborně se dlouhodobě zajímá o problematiku databázových systémů a softwarového inženýrství. 

12:40 - 12:50

Lidský faktor při dosahování energetických úspor

Arne Springorum, zakladatel a generální ředitel HE Consulting, byl prvním, kdo představil metodu úspor energie QUEST ve střední Evropě. Klíčem k úspěchu této metody je inovativním způsob práce s daty a s lidským chováním. Dlouhodobě se díky tomuto přístupu daří dosahovat úspor energie okolo 10 % ročně s návratností investic pod 12 měsíců. Arne zaštiťuje celkovou kvalitu implementace metody QUEST a funguje jako kontaktní osoba pro top management. Arneho mateřským jazykem je němčina, mnoho let žil v zahraničí a ovládá tak několik cizích jazyků, včetně češtiny. 

12:50 - 13:10

Vyhodnocení soutěže o nejlepší EPC projekt – ve spolupráci s Asociací poskytovatelů energetických služeb

Vystudoval obor Ekotechnika na Fakultě strojního inženýrství ČVUT v Praze. Několik let působil v automobilovém průmyslu, v oddělení technického vývoje společnosti Škoda Auto. V r. 2003 začal pracovat ve společnosti Siemens jako vedoucí projektů zajišťujících úspory energie a od roku 2007 do března 2015 na pozici ředitele útvaru energetických služeb divize Building Technologies, koordinoval činnosti související s realizací těchto projektů v České a Slovenské republice, z nichž mnoho bylo řešeno metodou Energy Performance Contracting (EPC). Mezi nejvýznamnější považuje projekty EPC v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí, v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy, v Pardubickém kraji, v závodech Siemens Elektromotory Mohelnice (získal cenu Nejlepší evropský projekt energetických služeb v komerčním sektoru za rok 2009) a Weiler Holoubkov.
Od dubna 2015 do července 2017 působil ve společnosti Amper Savings, a.s. v pozici obchodní ředitel. Od srpna 2017 je ředitelem konzultační společnosti DS Energy Consulting s.r.o., která se zabývá přípravou projektů EPC, organizací zadávacích řízení na výběr poskytovatele služeb, zpracováním studií proveditelnosti a dalšími tématy z oblasti obnovitelných zdrojů a energetiky.
V roce 2010 byl, jako zástupce společnosti Siemens, jedním ze zakládajících členů Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES). V současné době je místopředsedou APES.

13:10 - 14:15 Společný oběd
14:15 - 15:00

1. Zavádění energetického managementu

Tomáš Chadim vystudoval ekonomiku a řízení elektrotechniky a energetiky na fakultě Elektrotechniky ČVUT v Praze. Do roku 2014 pracoval na různých pozicích v konzultační společnosti SEVEn, následně jako business unit manager ve společnosti TÜV SÜD a nyní působí ve společnosti ČEZ ESCO  na pozici manažera oddělení poradenství a energetického management. Po celou profesní kariéru se aktivně zajímá o energetiku a energetickou efektivitu. Je energetickým specialistou a mimo jiné se podílel na novelizaci Zákona o hospodaření energií.

Paralelelní diskusní stoly Proč a kdy se vyplatí zavést energetický management? Co všechno se pod EM skrývá : klíčové aktivity energetického managementu Role energetického manažera, kdy se vyplatí ? Zkušenosti z procesu implementace energetického managementu ve městech – jaké problémy se mohou vyskytnout a jak je řešit , na co se zaměřit, jak začít ? Moderátor skupiny: Ing. Tomáš Chadim, manažer odboru energetické poradenství, ČEZ ESCO, a.s. Ing. Kateřina Vosičková, energetik, Město Prostějov Ing. Roman Beneš, energetik, Město Kopřivnice
14:15 - 15:00

2. Data o spotřebě energie - jak je získávat a jak správně a efektivně vyhodnocovat

Narodil se v roce 1971. Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku (1994), dále absolvoval bakalářské a poté i postgraduální studium na provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (1997- 2001). V letech 1993–1996 pracoval v projekční firmě AZ Elektroprojekce, specializace: silnoproudé instalace v obytných budovách a technologických celcích, projektant osvětlení. Od roku 1996 působil jako finanční konzultant a ekonomický poradce. V období 1999 - 2003 pracoval v oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu se specializací na ekonomiku obnovitelných zdrojů a na přípravu Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Od roku 2004 je výkonným ředitelem společnosti PORSENNA o.p.s., která se zaměřuje na propagaci udržitelné energetiky a stavitelství, zavádění energetického managementu a další projekty v oblastech ochrany klimatu a životního prostředí. V letech 2005 – 2008 byl předsedou CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu a dále působí jako externí energetický a ekonomický poradce.
 

Paralelní diskusní stoly Způsoby získávání údajů o spotřebě: ruční odečty, on-line získávání dat, možnosti získávání dat od distributorů a obchodníků Zkušenosti s používání softwaru pro sběr dat a jejich vyhodnocování Jak data vyhodnocovat a porovnávat. Benchmaring odběrných míst Moderátor skupiny: Ing. Miroslav Šafařík, ředitel, Porsenna, o.p.s Alice Nemčok, SOFTLINK, s.r.o. Ing. Lucie Hartmanová, vedoucí oddělení správy nebytových prostor a veřejných statků, Město Hradec Králové
15:00 - 15:45

3. Kritická místa EPC - jak jim předcházet a vytěžit EPC naplno. Je EPC příliš složité?

Absolvoval bakalářské studium na Ekonomicko-sociální fakultě UJEP v Ústí nad Labem, obor Finanční management. První pracovní zkušenosti sbíral ve společnostech ACTHERM Servis a I&C Energo, kde pracoval na pozicích technika realizací zakázek v oblasti elektro a MaR. Do MVV Energie CZ a.s. nastoupil na začátku roku 2009, a sice na pozici technika EPC projektů. Na starosti měl jejich správu, vyhodnocování, následně i realizaci. V roce 2013 se stal obchodním zástupcem divize energetických služeb a převzal vše kolem akvizičních činností, veřejných zakázek a podobně. Od října 2016 celou divizi a je tak ve společnosti MVV plně zodpovědný za celou oblast energetických služeb. Během působení v MVV se aktivně podílel na vzniku a realizaci EPC projektů ve městech či obcích Šluknov, Horní Slavkov, Jilemnice, Velký Osek, Holice, Písek, dále třeba pro Jihočeskou univerzitu či Pardubický kraj nebo administrativní komplex SMOSK v centru Prahy. Od počátku roku 2018 je také místopředsedou Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).

Paralelní diskusní stoly: Časová náročnost procesu EPC Dobře připravená zadávací dokumentace – základ pro úspěšný průběh EPC Lidé ve všech fázích procesu EPC - práce s lidmi a její zásadní vliv na úspěch projektu Na co myslet ve smluvní dokumentaci EPC - jak nastavit obchodní podmínky, čemu předejít , co požadovat Interní rozdělení nákladů na jednotlivé organizace klienta Moderátor skupiny: Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb, MVV Energie CZ a.s. Ing. Milan Vich, energetický manažer kraje, Pardubický kraj Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

15:00 - 15:45

4. Lidský faktor pro dosahování energetických úspor

Arne Springorum, zakladatel a generální ředitel HE Consulting, byl prvním, kdo představil metodu úspor energie QUEST ve střední Evropě. Klíčem k úspěchu této metody je inovativním způsob práce s daty a s lidským chováním. Dlouhodobě se díky tomuto přístupu daří dosahovat úspor energie okolo 10 % ročně s návratností investic pod 12 měsíců. Arne zaštiťuje celkovou kvalitu implementace metody QUEST a funguje jako kontaktní osoba pro top management. Arneho mateřským jazykem je němčina, mnoho let žil v zahraničí a ovládá tak několik cizích jazyků, včetně češtiny. 

Implementace "energeticky úsporného chování" v organizacích Investiční projekty vs.Optimalizační projekty Monitoring spotřeby vs. Monitoring dosažených úspor Motivace lidí k úsporám Moderátor: Arne Springorum, CEO, a Martin Zwardoň, HE Consulting, s.r.o. Diskutující: Ing. Jaroslav Klusák, energetický manažer, Město Litoměřice
16.00 hod. SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE
Partneři konference
 • ČEZ ESCO
 • MVV Energie
 • Softlink, s.r.o.
 • Porsenna
 • HE Consulting
 • MPO
 • Pro energy nové
 • MODERNI OBEC
 • Energie 21
 • TZB - info
 • Euractiv
 • Pro města a obce
 • Energy-hub
 • NSZM
 • Vinselekt Michlovský
Obecné informace

Místo konání konference:

Hotel DAP
Vítězné náměstí 684/4
160 00 Praha 6-Dejvice

Vstup do konferenčního sálu je z ulice Buzulucká.

Mapa zde.

Možnosti ubytování:
Hotel DAP - www.hoteldap.cz

ZVÝHODNĚNÁ CENA UBYTOVÁNÍ PRO ÚČASTNÍKY AKCE:
dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby  - cena 1.760 Kč/ noc vč. DPH a snídaně 
dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu - cena  1.100 Kč/ noc vč. DPH a snídaně

Omezený počet pokojů za zvýhodněnou cenu máme v hotelu rezervované do vyčerpání! V případě vašeho zájmu kontaktujete hotel co nejdříve!

Doprava do hotelu:
metro A - stanice Dejvická
tramvaj - zastávka Vítězné náměstí - linka 5, 8, 20, 26

Možnosti parkování:
V Praze 6 funguje, stejně jako téměř všude v Praze, systém parkovacích zon. Parkování je tedy problematické a doporučujeme raději použít MHD, metro i zastávka tramvaje jsou v bezprostřední blizkosti k hotelu. Pokud opravdu potřebujete přijet autem, zde je několik možností v okolí:  

Parkování zdarma: 

Parkoviště OC Kaufland, naproti nádraží Podbaba
vzdálenost k hotelu cca 1500 m (3 zastávky tramvají)


Placené parkování: 

Parkovat lze přímo před vchodem do hotelu a v okolí hotelu v zonách placeného stání  - Ceník zóny placeného stání 


Garáže Dejvická:

vjezd z ulice Studentská 529/1, Praha 6 
25 Kč/hod.  vzdálenost k hotelu 500 m
celodenní parkování za 185,- Kč/den
www.autocratic.cz

Parkoviště Na kulaťáku:
30 Kč/hod. 150 Kč/den
Verdunská 30, Praha 6
vzdálenost k hotelu cca 300 m
http://www.parkovistenakulataku.cz

Parkoviště Národní technické knihovny:
Technická, Praha 6
Cena: 35 Kč / hod nebo 350 Kč za celý den
možno rezervovat místo předem, 300 míst, vzdálenost k hotelu 700 m
www.garazedejvice.cz

Hotel Diplomat:
Evropská ul, podzemní i venkovní parkoviště, vzdálenost k hotelu cca 300 m
•    venkovní parkoviště  - cca 20 míst
•    podzemní parkoviště - cca 40 míst

Poplatky
Balíček 2 akcí - konference + seminář 30. a 31.1.2018 - veřejný sektor 3990Kč
Balíček 2 akcí - konference + seminář 30. a 31.1. 2018 - soukromý sektor 8200Kč
Veřejný sektor - konference 30.1.2018, základní poplatek 2800Kč
Právnické osoby ve 100% vlastnictví veřejné správy 3200Kč
Soukromý sektor - konference 30.1.2018, základní poplatek 4900Kč
Malé obce do 1500 obyvatel, základní poplatek 1900Kč
Sleva pro 2 a více účastníků z jedné organizace 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email