Komunální odpad 2024+, cesta k oběhovému hospodářství
středa
28.02.2018
9:00 - 16:00
hotel International, Praha

Přestože je rok 2024 ještě vzdálen, pro mnohá města a obce začíná být velkým strašákem. Před třemi lety vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která od roku 2024 zakazuje ukládání směsného komunálního odpadu na skládky. Původcům odpadu a osobám oprávněným k nakládání s odpady poskytlo přijetí novely desetileté období, během kterého by se měli intenzivně věnovat řešení tohoto tématu tak, aby v roce 2024 dosáhli souladu s legislativou.

Řešením může být vybudování ZEVO (zařízení na energetické využití odpadu), zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů (MBÚ), či jiné metody vedoucí k omezení produkce odpadů. Pokud chtějí města a obce vyřešit nakládání s komunálním odpadem, měla by podle harmonogramu zahrnujícího povinná řízení začít s procesem nejpozději během tohoto roku. Jeho délka se může pohybovat v návaznosti na mnoha faktorech mezi 4,5–7,5 lety. Klíčoví původci odpadu musí jednat, ale i investoři musí být připraveni nabídnout cenově dostupná a dlouhodobě udržitelná řešení.

Zástupcům municipalit, kteří mají problematiku nakládání s komunálním odpadem v gesci, chybí často odborné znalosti. To je následně omezuje v přijetí politického rozhodnutí, které by vedlo k vyřešení problematiky zákazu skládkování po roce 2024.

Cílem konference je zhodnocení aktuální situace a nástin možných řešení, která by měly municipality co nejrychleji přijmout. Nejedná se jen o rozhodnutí týkající se finálního řešení (ZEVO nebo MBÚ), ale také o to, jakými modely lze potřebné projekty financovat, a jaký obchodní model zvolit v závislosti na lokálních podmínkách a možnostech konkrétních měst a obcí.

Na setkání s Vámi se těší

Vlasta Švejnohová
manažerka konference

Program
Zahájení konference
09:00 - 09:05
Gabriela Licková
Zahájení konference
09:05 - 09:25
Ing. Bc. Jan Maršák
Ministerstvo životního prostředí
Příprava nové legislativy odpadového hospodářství v ČR ve vazbě na nové cíle EU
09:25 - 09:45
Ing. Bc. Barbora Tomčalová
Svaz měst a obcí ČR
Odpadové hospodářství v českých městech a obcích po roce 2024 z pohledu Svazu měst a obcí ČR
09:45 - 10:05
Ing. Soňa Jonášová
Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.
Cirkulární ekonomika se zaměřením na města a obce, potenciál a přínosy pro místní radnice
10:05 - 10:25
Ing. Jaroslav Vodáček
Ernst & Young, s.r.o.
Financování technologické změny v odpadovém hospodářství v souvislosti s omezováním skládkování
Gabriela Licková
Diskuse
10:30 - 11:00 Kávová přestávka
11:00 - 11:25
Milan Chromík,
Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.
Legislativa a oběhové hospodářství v praxi
11:25 - 11:45
Ing. Miloš Petera
Středočeský kraj, krajský úřad
Nově připravená koncepce Středočeského kraje pro hospodaření s odpady po roce 2024
11:45 - 12:05
Ing. Dalibor Roik,
ČEZ, a.s.
Energetické využití odpadu jako součást oběhového hospodářství
12:05 - 13:00
Gabriela Licková
Diskuse
13:00 - 14:00 Společný oběd
14:00 - 14:25
Ing. Petr Havelka
Česká asociace odpadového hospodářství
Reálné možnosti využívání odpadu v ČR
14:25 - 14:45
Mgr. Martin Fadrný
Frank Bold Advokáti
Jak vysoutěžit a zasmluvnit svoz a likvidaci komunálního odpadu, tipy pro obce
14:45 - 15:05
Ing. Vladimír Ucekaj,
EVECO Brno, s.r.o.
Zastřené souvislosti v odpadovém hospodářství
15:05 - 15:30
Petra Dryšlová
SUEZ Využití zdojů a.s.
Efektivní sběr tříděných odpadů, cesta k trvale udržitelným nákladům na odpadové hospodářství obcí
15:30 - 16:00
Gabriela Licková
Závěrečná diskuse
16:00 Ukončení konference
Partneři konference
 • Veolia
 • Ernst&Young, s. r. o.
 • TŘETÍ RUKA
 • Průmyslová ekologie
 • ODPADOVÉ FÓRUM
 • Pro energy nové
 • MODERNI OBEC
 • Pro města a obce
 • Veřejná správa
 • Energie 21
 • Vinselekt Michlovský
Obecné informace

Poplatky
registrační poplatek pro soukromý sektor 3900 Kč
registrační poplatek pro veřejnou správu a samosprávu 2700 Kč
registrační poplatek pro malé obce do 1500 obyvatel 1500 Kč
sleva pro 2 a více účastníků 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email