Kyberbezpečnost v síťových odvětvích
9:00 - 17:00
11.10.2018
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Hotel Olympik
Hotel Olympik, Praha

Ochrana a bezpečnost moderních počítačových a informačních systémů je v posledních letech ohrožena nejen již dlouho známými virovými infekcemi, ale i cílenými hackerskými útoky a hybridními hrozbami.
Síťová odvětví a utility jsou z tohoto hlediska zvláště zranitelnými cíli, proto je třeba těmto hrozbám věnovat zvýšenou pozornost.

 • Podle průzkumu společnosti PwC se nejméně 80 % evropských firem za poslední rok stalo terčem alespoň jednoho kybernetického útoku.
 • Podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost se v ČR uskutečnilo v posledním roce asi 100 kyberútoků měsíčně.             
 • V roce 2017 kybernetický útok ochromil většinu londýnských nemocnic a částečně paralyzoval jejich provoz
 • Ochrana ICT systémů se stala prioritní záležitostí institucí a firem v síťových odvětvích a bezpochyby i v celé kritické infrastruktuře.   
Naše konference zaměřuje svá témata na firmy z oblasti energetiky, vodárenství, telekomunikací, dopravy i kritické infrastruktury. 

Těsíme se na setkání

Jana Krupičková

B.I.D. services, s.r.o.

Program
9:00 - Zahájení konference
konferenci moderuje: Radek Beneš, soudí znalec v IT (ICT)
09:10 - 09:35


Cílené a náhodné útoky, nejčastější zranitelnosti informačních systémů, možnosti zabezpečení.

Cílené a náhodné (hromadné) útoky, jejich anatomie, motivační faktory a nejčastější vektory těchto útoků. Typické zranitelnosti informačních systémů (vychází z praxe u vodohospodářských společností) a možnosti jejich zneužití. Možnosti jejich zabezpečení a zvýšení ochrany proti útokům (nejdůležitější organizační a technická opatření). Kybernetická hygiena - lidský faktor - nejslabší či nejsilnější?
09:35 - 10:00

Použití situační analýzy k detekci potencionálního útoku.

Michal Novák má více než 20 let praxe v oblasti počítačové bezpečnosti. Po abslovování ČVUT Praha v roce 1989 působil v oblasti vojenského výzkumu se zaměřením na informační systémy a aplikace umělé inteligence. Od roku 1996 působí v oblasti informační bezpečnosti, nejprve ve společnosti Český Telekom, a.s a následně v nástupnickýsch společnostech Telefonica Czech Republic, a.s. a nyní O2 Czech Republic, a.s. Zde v současné zastává pozici Head of Information Security a současně působí i v roli bezpečnostního ředitele ve smyslu zákona 412/2005 Sb. Úspěšně certifikuje ISMS dle standardu ISO 27001 a buduje a rozvíjí systém řízení informační bezpečnosti. V poslední době se zaměřuje na oblast detekce nových druhů útoků a buduje a rozvíjí se svým týmem ve společnosti nové detekční systémy.

Detekce útoku z pohledu velkého operátora
Partneři konference
 • ERA BHC CS, s.r.o.
 • System4u
 • Monet +
 • Novicom
 • Gordic spol. s r.o.
 • Trustlab
 • Flowmon
 • Národní úřad Kybernetické bezpečnosti
 • ČIMIB
 • TZB - info
 • Systemonline.cz
 • Centrum kybernetické bezpečnosti
 • AVERIA
 • ICT Unie
 • Vakinfo
 • O vodárenství
 • Naše Voda
 • Energetika
 • Echo24
 • Pro energy nové
 • Edumenu
Obecné informace

Podmínky účasti:

Účastnický poplatek zahrnuje, dle zvolené varianty:

Seminář 14.6.2018:

 • Vstup na akci pro jednu osobu
 • Občerstvení během programu akce: dopolední coffee break, oběd
 • Sborník přednášek v tištěné podobě, elektronická verze prezentací ke stažení na www.bids.cz (přístup pod heslem, které bude účastníkům předáno na konferenci, případně následně emailem)

nebo

Konference + seminář 13. a 14.6.2018: 

 • Vstup na akci pro jednu osobu na oba dny 13. a 14.6.2018
 • Občerstvení během programu obou akcí: dopolední coffee break, oběd 
 • Sborníky přednášek v tištěné podobě, elektronická verze prezentací ke stažení na www.bids.cz (přístup pod heslem, které bude účastníkům předáno na konferenci, případně následně emailem)


Provedená registrace je závazná. Organizátor konference (společnost B.I.D. services s.r.o.) musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci. Zastoupení přihlášeného účastníka je možné bez dalšího poplatku. Berte prosím v úvahu, že také my objednáváme služby u našich dodavatelů a jsme vázáni termíny a stornopoplatky. Pokud zjistíte po provedené registraci, že se akce nemůžete zúčastnit, dejte nám to prosím vědět co nejdříve. Při zrušení účasti budeme účtovat stornopoplatky uvedené níže:     

 • při zrušení účasti do 31.5.2018 bude účtován pouze manipulační poplatek 300 Kč/ osoba
 • při zrušení účasti v období od 1.6. 2018 do 9. 6.2018 bude účtováno 50% účastnického poplatku / osoba jako storno poplatek
 • při zrušení účasti později, tj.od 10.6.2018 bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % účastnického poplatku

Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši, dle splatnosti faktury,  nejpozději však 3 dny před termínem konání akce.

V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 3 dny před konáním semináře, budete písemně upozorněni (na emailovou adresu uvedenou v registraci). Při registraci na konferenci budete vyzváni, abyste předložili doklad o zaplacení nebo poplatek uhradili přímo na místě v hotovosti. Platba kreditní kartou není možná!

V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás kontaktujte na telefonním čísle 222 781 017.

Finální faktura/daňový doklad Vám bude zaslána automaticky po skončení akce a to elektronicky na emailovou adresu uvedenou v registraci.( na email uvedený u kontaktní osoby, případně, pokud není na email účastníka) . Poštou posíláme daňové doklady na vyžádání. Zpracování osobních údajů

Společnost B.I.D. services, s.r.o., se sídlem Milíčova 20, Praha 3, IČ: 27066096, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 93763 (dále jen „Správce“), zpracovává tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo a to za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem (tj. potvrzené objednávky účasti na konferenci), plnění právních povinností, které se na správce vztahují (zejména v oblasti daní a účetnictví), zařazení do databáze správce a přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje Správce může předat také následujícím příjemcům: 
 • Poskytovatel softwaru 3KTechnology, s.r.o
 • Partneři, kteří se podílejí na pořádání akce 
 • Společnost Frank Bold Advokáti, s.r.o. - spoluorganizátor semináře
 • Orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.


Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě zpracování na základě souhlasu vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Poplatky
Soukromý sektor 5500 Kč
Veřejný sektor 4500 Kč
Sleva za včasné přihlášení platná do 15.9. 2018 (slevy se nesčítají) 25%
Sleva pro členy ČIMIB (slevy se nesčítají) 25%
Sleva k pozvánce od Hlavních partnerů konference (Novicom, System4u, ERA BHC, Kybez.cz, Monet+) (slevy se nesčítají) 25%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email