NIMBY efekt - investor, město, občané
úterý
29.05.2018
REGISTRACE OD 8:15
9:00 - 17:00
nadace ABF, Václavské náměstí, Praha
 

NIMBY efekt se stal v posledních letech nedílnou součástí procesu, který provází konkrétní stavební projekt od jeho začátků až po jeho úspěšné či neúspěšné ukončení. NIMBY (z angličtiny postoj NOT IN MY BACKYARD – ne na mém dvorku) je charakterizováno jako negativní postoj veřejnosti vůči připravovaným stavebním projektům, a to jak soukromým, tak i veřejným. Občané, v jejichž sousedství se připravuje výstavba (typicky dálnice, letiště, ČOV, spalovny či např. větrné nebo solární elektrárny, ale i bytové či administrativní projekty) si sice uvědomují výhody, které to pro ně i společnost tento projekt přináší, ale přesto jej ve své blízkosti nechtějí. Zrušené nebo zpožděné projekty pak stojí investory i daňové poplatníky milióny.

Kompenzace pro dotčené obyvatele může mít nejrůznější podobu a investoři si začínají být lokálních potřeb pro místní obyvatele vědomi. V České republice existuje řada dobrých příkladů, kdy investor uzavřel s obcí smlouvu o rozvoji území. Jeho zájmem tedy není dané území pouze "vytěžit", ale přinést celé lokalitě kompenzace s přidanou hodnotou.

Jak tedy postupovat, aby byl projekt úspěšně realizován? Jakou roli hraje územní plánování v NIMBY efektu? Kdy je vhodné zahájit aktivní komunikaci s veřejností? Jak nalézt porozumění a společnou řeč mezi investory a společností?

Na tyto a další otázky se konference NIMBY pokusí odpovědět. Na setkání s Vámi se těší

Gabriela Ročková
organizátorka konference


PS: Zaregistrujte se na ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK DVOU AKCÍ: konference NIMBY efekt - investor, město, občané a doprovodný seminář 30. 5. na téma Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi.

Mgr. Gabriela Ročková
Conference Project Manager

+420 777 899 057
gabriela.rockova@bidservices.cz
Program
9:00 Zahájení konference
09:05 - 09:25
RNDr. Radim Perlín
Univerzita Karlova
NIMBY a další pojmy

Rozvoj, růst, pokles, propad - diskuze pojmů Rozvoj jako zdroj a příčina kumulace NIMBY efektu Komunikace jako nástroj překonání konfliktu Význam partnerství, důvěra a sociální sítě 4x KO - Konkurence, Kompetice, Koordinace, Kooperace

09:25 - 09:45
Mgr. Alžběta Rosinová
Frank Bold Advokáti
Férové umístění záměru z pohledu právníka a právních procesů

Pohled z různých perspektiv na problematiku investičních záměrů (obec - investor - spolek - vlastníci) Konkrétní příklady střetů jednotlivých zájmových skupin, jejich příčiny a možnosti řešení Umění vydefinovat veřejný zájem; veřejný zájem vs. soukromé zájmy

09:45 - 10:15
Mgr. Vendula Zahumenská
Arnika z.s., FSS Mendelova univerzita
Výzkum (studie) k soudně napadeným rozhodnutím ze strany občanských spolků. Je omezení práv občanských spolků ve stavební legislativě správným krokem ke snížení NIMBY efektu?
Otázka viny občanských spolků za příliš dlouhá správní řízení a stagnaci výstavby Nedostupnost dat o účasti spolků v územních řízeních Řešení příčiny problematického povolování staveb Nutnost elektronické evidence všech zahájených řízení Napravování správních řízení ze strany soudů
09:45 - 10:30
RNDr. Ivana Bursíková
Agora CE
Participace jako všelék na NIMBY? Druhy participačních procesů, jejich pro a proti, podmínky a zákonitosti.
Do jaké míry a fáze zapojovat veřejnost do participace Jednotlivé participační modely a vhodnost jejich užití Zákonitosti participačních procesů
10:30 - 10:50 Kávová přestávka
10:50 - 11:10
Martin Nawrath
specialista na participaci a facilitátor
Role moderátora (prostředníka) v participačním procesu, aneb jak udržet konstruktivní a věcnou atmosféru

Role facilitátora a zadavatele v přípravě participačního procesu Organizační detaily až na prvním místě Jak se neutopit v záplavě informací a emocí Výsledek a vztahy - hledání křehké rovnováhy Obtíže s participací v globalizovaném a postpravdivém světě

11:10 - 11:40
Ing. Martina Suchánková
Skanska Reality a.s.
Jak stavět bez NIMBY? Participační proces z pohledu developera, pro a proti. Konkrétní příklady participace společnosti Skanska Reality
Spolupráce developera, veřejnosti a městské části při vývoji developerského projektu Proces participace projektu Modřanský cukrovar Spolupráce s městskými částmi Dočasné využití brownfieldů - Cukrkandl
11:40 - 12:05
Ing. Tomáš Kadeřábek
Asociace developerů ČR
Dopady NIMBY efektu v celospolečenském měřítku, standardizace vztahů mezi developerem a městem, instrument plánovacích smluv
12:05 - 12:30
Mgr. Alžběta Rosinová
Frank Bold Advokáti
Rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developerů s obcemi
12:30 - 13:30 Společný oběd
13:30 - 13:50
Ing. arch. Jaromír Hainc
ředitel Sekce detailu města na IPR Praha, autorizovaný architekt
Závěry OECD k rozvoji hl. města Prahy – budou řešit podobné problémy zmíněné ve zprávě OECD i další česká města?
Musejí být zavedeny pobídky, které budou podporovat pokračující partnerství mezi obcemi při plánování. Řádně strukturovaná daň z nemovitosti může sloužit jako nástroj pro stanovení hodnoty pozemku – nástroj, který má velký potenciál a v Praze se v současnosti nepoužívá. Zlepšování vztahu mezi obyvateli, developery a městem a městskými částmi je významnou prioritou. Je zapotřebí revidovat předpisy upravující podávání odvolání a zapojení veřejnosti, včetně jejich časového rámce. Město by se mělo snažit snížit regulační zátěž kladenou na developery například zavedením jednotného místa pro vyřizování stavebního povolení tak, aby developer nemusel obdržet několik povolení od různých odborů.
13:50 - 14:10
Bc. Klára Rothová
spoluzakladatelka občanského spolku Hlasy Kozomína
NIMBY efekt v obci Kozomín spojený s výstavbou dřevoplynové elektrárny, netransparentní chování investora a chyby obce z pohledu občanského spolku Hlasy Kozomína
Případová studie
14:10 - 14:30
Adéla Gjuričová
radní MČ Praha 4
Role obce při dosahování konsenzu mezi občany a investory u projektu Obytný soubor Braník
Případová studie
14:30 - 15:00
Ing. Martin Janeček
Ministerstvo dopravy ČR
Plány Ministerstva dopravy na urychlení výstavby důležitých infrastrukturních staveb, nutné legislativní změny
Platí princip, že svoboda jednoho jedince začíná tam, kde končí svoboda druhého? Je skutečně rozvoj dopravní infrastruktury celospolečenským zájmem? Umíme si připustit, že někdo se musí mít trochu hůře, aby výrazně většímu počtu lidí bylo líp? Je skutečně problém „jen“ v legislativě? Je skutečně situace v zahraničí „růžová“? A co na to Jan Tleskač?
Partneři konference
 • Skanska Reality
 • Frank Bold
 • Vinselekt Michlovský
 • Echo24
 • MODERNI OBEC
 • Ceská inovace
 • Pro energy nové
 • Energie 21
 • Stavebnictví
 • Pro města a obce
 • Vinselekt Michlovský
Obecné informace

Místo konání:

adresa

adresa

adresa

Jak se k nám dostat?

Parkování

Poplatky
Balíček konference a seminář 30.5.2018 - veřejná správa 4700 Kč
Balíček konference a seminář 30.5.2018 - soukromý sektor 6500 Kč
Balíček konference a seminář 30.5.2018 - neziskový sektor * 2500 Kč
Registrační poplatek pro veřejnou správu 2990 Kč
Základní registrační poplatek pro soukromý sektor 4990 Kč
Poplatek pro neziskový sektor (spolky, organizace) * 1490 Kč
Množstevní sleva pro 2 a více účastníků 10%
Sleva za včasnou registraci do 25. 5. 2018 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email