Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
9:00 - 14:00
04.10.2018
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Hotel Jurys Inn
Hotel Jurys Inn, Praha

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje rozsáhlou novelizaci zákona 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie. Novela bude řešit dvě zásadní oblasti: kontrolu přiměřenosti podpory pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a budoucí systém podpory obnovitelných zdrojů. Riziko překompenzace, tedy nepřiměřené podpory výroby energie z OZE hrozí zejména tam, kde došlo k souběhu provozní a investiční dotace. Nový zákon má stanovit přesná kritéria pro výpočet přiměřenosti podpory výroby z OZE. Novela bude zároveň obsahovat principy mechanismu nového aukčního systému pro výběr zdrojů, které by v budoucnu měly být podporován. Vzorem pro tento nový systém podpory OZE je již fungující aukční systém v Německu.

Seminář poskytne informace o základních principech nového zákona, přestože zatím neprošel schválením.

Srdečně Vás zveme na seminář!

Za tým BIDs Vás zve

Marcela Musílková 

Hlavní témata semináře: 

 • Návrh novely zákona 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie - aktuální principy návrhu MPO 
 • Systém budoucí podpory obnovitelných zdrojů – systém aukcí pro výběr podporovaných zdrojů 
 • Mechanismus kontroly přiměřenosti podporovaných zdrojů energie (kontroly překompenzace) 
 • Návrh novely zákona 458/2000 Sb. (energetický zákon)

Program
9:00 - zahájení konference
Konferenci moderuje: Jaroslav Jakubes, jednatel, ENACO, s.r.o
09:10 - 09:45

Návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona

V energetice pracuje více než 30 let, a to postupně v oblasti koncepcí dlouhodobého rozvoje energetiky se zaměřením na elektroenergetiku v celém spektru tohoto oboru (výroba, rozvod elektřiny, ukládání popílku, hydroenergetika, ...). Pracuje na MPO, kde pracoval na různých pozicích: referent pro elektroenergetiku – poradce náměstka ministra – zástupce ředitele odboru elektroenergetiky a teplárenství – ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství – zástupce ředitele odboru elektroenergetiky. Od 07/2012 je ředitelem odboru elektroenergetiky MPO. Mimo to zastával různé funkce v orgánech společností v energetice. Za MPO spolutvůrce (gestor) tvorby zákona č. 222/1994 Sb. a zejména zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a všech jeho zásadních novel č. 670/2004 Sb., 158/2009 Sb., a 211/2011 Sb. Totéž za MPO při tvorbě prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu v odvětví elektroenergetiky (autorizace na výstavbu, stav nouze, dispečerské řízení, měření). Od 1.5. 2019 je členem rady ERÚ. 

09:45 - 10:25

Připravovaný systém aukcí pro výběr podporovaných zdrojů – pravidla pro organizaci a průběh aukcí

Absolvoval ČVUT FEL se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky, v tomto oboru také získal vědeckou hodnost. V období let 2002-2012 pracoval na Energetickém regulačním úřadě v odboru elektroenergetiky, kde od roku 2006 zastával vedoucí funkci. Od roku 2004 do roku 2012 působil v řadě odborných pracovních skupin v rámci sdružení regulátorů CEER a ERGEG v Bruselu a ve Vídni se zaměřením na problematiku regionálního trhu s elektrickou energií ve střední Evropě a obnovitelné zdroje energie. Po odchodu z ERÚ nastoupil na krátký čas na rodičovskou dovolenou.  Od roku 2012 Rostislav Krejcar pracuje na částečný úvazek na ČVUT, Fakultě elektrotechnické, na které vede předmět Rozvoj energetických systémů. Krom výuky se v letech 2013 – 2017 věnoval konzultační činnosti v energetice jako OSVČ.

10:25 - 11:00

Aukce na podporu OZE – zkušenosti z Německa

Absolvoval v roce 1984 matematicko- fyzikální fakultu a v roce 1990 obhájil disertaci v oboru Teorie chemické techniky v ČSAV, 1 rok působil na ETH Zurich.  V energetice pracuje od roku 2000, od roku 2004 ve skupině ČEZ. Během svého působení v energetice se zabýval řízením obchodních rizik, návrhem tarifů a cen pro oprávněné zákazníky, problematikou regulovaných cen a regulačních parametrů. V letech 2009-2014 pracoval ve společném podniku společností ČEZ a AKKOK v Turecku ve funkci finančního a provozního ředitele. Po návratu z Turecka podporoval dceřiné společnosti ČEZ v Bulharsku a Rumunsku v regulatorních záležitostech. Od roku 2016 pracuje v divizi ČEZ Nová energetika distribuce a zabývá se oceňováním projektů v oblasti obnovitelných zdrojů, především v oblasti západní Evropy.

Přestávka na kávu
11:00 - 11:40

Nastavení výpočtu sektorového šetření překompenzace

Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, obor ekonomika a řízení energetiky (1999), dále absolvoval postgraduální studium na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (2010). V letech 1998–2000 pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu v sekci Energetická regulační správa jako analytik. Od roku 2001 se věnoval založení a budování Energetického regulačního úřadu, kde jedenáct let zastával funkci místopředsedy a ředitele sekce regulace. Během svého působení na úřadě se věnoval především regulaci cen v odvětvích elektronergetiky, plynárenství a teplárenství, procesu liberalizace a tvorbě pravidel pro tato odvětví, řešení sporů a v neposlední řadě problematice obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a kogenerace. Od roku 2012 působí ve společnosti Ernst & Young, kde vede tým energetických expertů. Od roku 2015 zastává funkci výkonného ředitele pro energetiku pro region středovýchodní Evropy. Nadále se specializuje na problematiku regulace, domácí i evropskou energetickou legislativu a obnovitelné zdroje energie. Věnuje se rovněž poradenství při akvizicích v energetice a mezinárodním integračním projektům. 

11:40 - 12:20

Pohled právníka na připravované změny – jaké problémy mohou nová pravidla v praxi přinést a jak se na ně připravit

Vystudoval magisterský obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a bakalářský obor Podniková ekonomika a management na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studií absolvoval stáž u Nejvyššího správního soudu a začal se intenzivně věnovat energetickému právu. Od roku 2014 je členem České advokátní komory.V současné době působí na pozici advokáta u advokátní kanceláře Frank Bold advokáti, s.r.o. Vystupuje jako specialista v oblasti energetického práva se zaměřením na obnovitelné zdroje. Poskytuje právní poradenství provozovatelům fotovoltaických a větrných elektráren i obchodníkům s elektřinou a plynem. Dlouhodobě se angažuje při obhajování práv klientů, kterým byl neoprávněně srážen solární odvod. Podílel se na právních stanoviscích a analýzách pro nejvýznamnější organizace v oblasti obnovitelných zdrojů a přednáší na renomovaných akcích o energetice. 

12:20 - 13:00

Pohled výrobců energie z OZE na připravované změny

Od roku 1996 působí v oblasti využívání obnovitelných zdrojů, přípravě a provozu projektů a poradenství. V pozici předsedy zastupuje Komoru obnovitelných zdrojů energie, největší českou asociaci provozovatelů obnovitelných zdrojů, před státní správou, v médiích i na odborných debatách. Koordinoval a podílel se na vzniku několika odborných studií zabývajících se potenciálem a náklady obnovitelných zdrojů. Je pravidelným přispěvatelem expertních i názorových rubrik a pořadů v médiích a pravidelně se účastní důležitých energetických konferencí a odborných debat. Je člen předsednictva European Renewable Energy Federation (Evropská federace pro obnovitelné zdroje energie), člen Rady Vlády pro udržitelný rozvoj a místopředseda České společnosti pro větrnou energie. Je ženatý, má tři děti.

14:00 - Závěr semináře, oběd
Partneři konference
 • Frank Bold
 • Pro energy nové
 • Echo24
 • EurActiv - STARÉ NEPOUŽÍVAT!!!!!!
 • Energie 21
 • TZB - info
 • Elektro s napisem
 • Vinselekt Michlovský
Obecné informace

Adresa místa konání semináře:

Hotel Jurys Inn
Sokolovská 11
Praha 8

mapa zde 


Doprava:

Metro trasa B,C – stanice Florenc

Tramvaj 3,8,25

Parkování v hotelových garážích je možné a to za sníženou cenu pro účastníky konference tj. 300 Kč/den - omezená kapacita, doporučujeme informovat se předem a místo rezervovat. 

Poplatky
Základní poplatek 4500Kč
Sleva pro 2 a více účastníků z jedné organizace 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email