Open Source řešení pro veřejnou správu
úterý
09.05.2017
Krajský úřad Středočeského kraje, Praha

Na vedení státních úřadů, institucí, ale také krajů a municipalit je neustále vyvíjen tlak na snižování výdajů v rámci svých rozpočtů. Prostředků k dosažení úspor je celá řada. Mezi nejvyužívanější způsoby patří např. centralizovaný nákup, e-aukce nebo zvyšování energetických úspor u budov v majetku státu či měst a obcí. Jednou z rozpočtových kapitol, díky které je možné dosáhnout nemalých úspor, je kapitola ICT, resp. poplatky za software a licence. Drtivá většina vedoucích pracovníků státní správy nedisponuje v rámci této oblasti dostatečnými znalostmi a zkušenostmi, takže zůstávají u klasických produktů a do nových, výrazně levnějších řešení se raději nepouštějí. Přitom již existuje celá řada příkladů dobré praxe, které mohou být ve městech a obcích či státních institucích využita.

Řešením pro snižování výdajů na ICT je mj. otevřený software (open-source software) neboli aplikace s otevřeným zdrojovým kódem. Jeho otevřenost znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost - licenci software, která umožňuje (při dodržení jistých podmínek) uživatelům zdrojový kód využívat – např. prohlížet a upravovat. Taková řešení jsou stejně funkční jako drahé, "značkové" aplikace, ale jsou i snadněji upravitelná na míru a dle potřeby zadavatele, hlavně jsou však výrazně levnější.

Pokud se mají Open Source řešení pro státní správu více rozvíjet, je nutné o jejich užitečnosti přesvědčit v první řadě vedoucí pracovníky (ředitele, starosty, atd…). Klíčem k úspěchu je osvěta a odbourání počáteční nedůvěry vůči Open Source řešením.


Cílem prvního ročníku konference je představit princip fungování otevřeného software, změnit zažité přemýšlení u „decission makerů“, vyvrátit mýty a ukázat Open Source jako prostředek pro výrazné úspory v rozpočtech v kapitole ICT. Konference nemá za cíl řešit odborné technické detaily jednotlivých řešení, má ale ukázat cestu, jak začít Open Source řešení využívat, a to zejména díky nižší finanční náročnosti.

Na setkání se těší

Vojtěch Zelenka
manažer konference

Program
Partneři konference
  • T-mobile
  • Veracomp
  • RedHat
  • Otevřená města
  • MODERNI OBEC
  • Pro města a obce
  • Euractiv
Obecné informace
Poplatky
registrační poplatek pro soukromé subjekty 3500 Kč
registrační poplatek pro veřejnou správu 2500 Kč
registrační poplatek pro neziskový sektor 1500 Kč
sleva pro členy iniciativy Otevřená města 20%
sleva pro 2 a více účastníků 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email