Veřejné služby a veřejná podpora 2012
27.11.2012
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Magistrát hl. města Prahy
 

Správně definovaná, zadaná a kontrolovaná veřejná služba:

=  absence zakázané veřejné podpory EU 

= předpoklad efektivního dosažení kvality a legitimní ceny veřejných služeb pro veřejný sektor i uživatele služby


Konference Veřejné služby a veřejná podpora 2012 bude věnována změnám pravidel EU v oblasti veřejné podpory pro služby obecného hospodářského zájmu, které přijaly orgány EU na počátku roku 2012 a jejich dopadům na objednatele, poskytovatele a uživatele veřejných služeb. 

Služby obecného zájmu hospodářské povahy jsou poskytovány široké veřejnosti. Často je na nich veřejnost závislá a proto je nutné je poskytovat v jejím zájmu. Jsou jimi obecně např. telekomunikace, plynárenství, elektroenergetika, doprava, poštovní služby, některé druhy sociálních služeb, služby nakládání s odpady, dodávek vody nebo čištění odpadních vod, sociálního bydlení, zdravotnictví, rozhlasové a televizní vysílání, veřejná doprava, služby letišť či přístavů.

V pořadí 4. ročník této konference bude zaměřen na představení nových unijních pravidel veřejné podpory pro služby obecného hospodářského zájmu, a to i v kontextu nové generace fondů EU 2014-2020. Poukáže na důsledky, souvislosti a aktuální právní i ekonomické problémy v oblasti veřejných služeb, a to i v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a koncesí.

 

Hlavními tématy konference jsou: 

 • Charakteristika nejvýznamnějších změn nové generace pravidel EU pro služby obecného hospodářského zájmu
 • Hlavní výzvy nových pravidel EU pro služby obecného hospodářského zájmu pro Českou republiku
 • Nové nařízení EU upravující podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu
 • Nové rozhodnutí Komise stanovující podmínky pro možnost nenotifikovat veřejnou podporu na služby obecného hospodářského zájmu
 • Nová pravidla pro povinnou notifikaci veřejné podpory na služby obecného hospodářského zájmu
 • Nová pravidla veřejné podpory pro služby obecného hospodářského zájmu a zadávání veřejných zakázek
 • Příprava na využívání fondů EU v programovacím období 2014-2020 a veřejná podpora na služby obecného hospodářského zájmu
 • Právní důsledky udělení nedovolené veřejné podpory a mechanismus jejího navracení 
 • Judikatura ESD v oblasti veřejné podpory pro služby obecného hospodářského zájmu

Těšíme se na setkání s Vámi, 


za tým společnosti B.I.D. services,


Libuše Kameníčková 

manažer konference

Program
Partneři konference
 • Magistrát Hlavního Města Prahy
 • Ministerstvo dopravy
 • Ceska informacni agentura, s.r.o.
 • Businessinfo
 • EduCity
 • Edumenu
 • MODERNI OBEC
 • Finanční management
 • Informační portál Libereckého kraje pro inovace
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email