Vodní toky a retence vody v krajině
středa
15.10.2014
Hotel Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8
 

Tematické okruhy konference: význam půdy pro retenci, omezování eroze, pozemkové úpravy, krajinotvorba, retenční úpravy na vodních tocích

Existence lidstva je od pradávna spojena s vodou. Pro lidská sídla je voda nepostradatelná, ovšem jak sucho, tak i její přebytek (např. povodně) způsobují vážné problémy. Proto je nutné s vodními zdroji zacházet tak, aby voda co nejdéle zůstávala v krajině - v půdním horizontu, v mokřadech apod., a nedostávala se rychle do řek, kde je už prakticky pro krajinu nevyužitelná. Tento přístup však nebyl vždy (především v období socialismu) ctěn. Docházelo k narovnávání a betonování koryt potoků a řek, k vysoušení rybníků a rozsáhlým melioračním zásahům a krajina tak v mnoha místech ztratila autoregulační mechanismus v podobě mokřadů, litorálních pásem, říčních niv, meandrů a rozlivových oblastí. Velkou měrou přispělo a stále přispívá ke špatnému hospodaření s vodou v krajině také zemědělství, které z důvodu zvětšení obdělávaných ploch způsobilo rozorání mezí, remízků a zornění mnoha oblastí, které byly důležité pro ochranu proti erozi a udržení vody v krajině. Těmto neduhům by mělo bránit mj. nové nastavení podpor Společné zemědělské politiky, kde v rámci tzv. greeningu bude prostor pro podporu ekosystémových opatření, které zlepšují environmentální funkce krajiny, zabraňují erozi a přispívají retenci vody v půdě.

Všechna tato témata budou diskutována za účasti zástupců dotčených ministerstev, s.p. povodí, municipalit a dalších dotčených subjektů na druhém ročníku konference věnované vodním tokům, tentokráte se zaměřením na retenci vody v krajině.

Na setkání s Vámi se těší

Lukáš Kosina a Vladimír Zelený

manažeři konference

Program
Partneři konference
  • Ceska informacni agentura, s.r.o.
  • Zeměměřič
  • GEOinformace
  • Vodní hospodářství
Poplatky
Registrační poplatek 4100 Kč
Sleva pro účastníky předchozího ročníku konference 10%
Sleva pro 2 a více účastníků 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Allweb" Insert the code below on: https://www.bids.cz/cz ----------------------------------------------------------------------------------------------