BIOENERGIE 2010 (Biomasa, Bioplyn, Biopaliva)
08.12.2010
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Hotel Diplomat, Evropská 15, Praha 6
 

Šestý ročník konference se odehrál 8. prosince v hotelu Diplomat. Druhý den následovala odborná exkurze v teplárně a bioplynové stanici ve Žluticích a v teplárně v Plzni. Dopolední část konference moderoval Ing. Stupavský, který v prvním bloku konference, věnovanému legislativě, uvedl zástupce Ministerstva zemědělství a Energetického regulačního úřadu, kteří mluvili o podpoře výroby energie z biomasy a bioplynu z pohledu jejich úřadů. Poté následoval blok věnovaný biomase, pěstování energetických plodin a aktuální situaci na trhu s dřevní štěpkou. Po obědě převzal moderátorskou štafetu RNDr. Michal Pop. V odpoledním bloku zazněly přednášky věnované situaci bioplynových stanic a využití kombinované výroby energie a tepla. Program zakončil prof. Jevič se svým příspěvkem na téma udržitelnosti biopaliv. Konference se účastnilo přes 120 delegátů z oblasti  provozovatelů, potenciálních investorů, bankovních institucí a výzkumu, stejně jako zástupci municipalit a zainteresovaných orgánů státní správy. 


Druhý den proběhla i přes nepřízeň počasí odborná exkurze. Nejprve nás paní Ing. Voláková provedla teplárnou ve Žluticích, která spaluje slaměné balíky a dřevní štěpku a vylíčila nám historii využívání biomasy k topení, která trvá ve Žluticích již více než 10 let a patří tak průkopníkům v této oblasti. Po obědě jsme navštívili také místní bioplynovou stanici s elektrickým výkonem 750 kW, která využívá odpadního tepla v sušárně na ovoce. Následoval dlouhý přesun do Plzně, kde nám pan Borecký představil největší projekt kotle na biomasu v ČR a zasvětil nás také do problematiky zásobování dřevní štěpkou v Plzeňském kraji.


I přes mírné zpoždění, způsobené sněhovou kalamitou si myslím, že konference i exkurze se velice povedly.


Těšíme se s Vámi na shledanou při příštím ročníku konference, který se uskuteční pravděpodobně na přelomu listopadu a prosince 2011.


Lukáš Kosina

Manažer konference

Program
Partneři konference
 • Komerční Banka
 • Efekt
 • MPO
 • MPO
 • Ceská bioplynová asociace
 • CZ Biom
 • TZB - info
 • Businessinfo
 • Energie 21
 • Enviweb
 • EurActiv.cz - STARÉ NEPOUŽÍVAT!!!!!!
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email